Vores rejseforsikring dækker dig og din familie, når I rejser i hele verden

Med en rejseforsikring fra Gartnernes Forsikring kan du trygt tage familien med på eventyr i hele verden. Vores rejseforsikring dækker nemlig hele husstanden, uanset hvor i verden, I vælger at tage på ferie. Rejseforsikringen dækker, hvis du eller din familie bliver syg eller kommer til skade og giver adgang til dansktalende alarmcentral døgnet rundt. Vores rejseforsikring indeholder desuden en række andre gode dækninger, som f.eks. bagageforsikring, selvrisiko på lejebil, erstatning for ødelagte feriedage og meget andet.

Hvem, hvor og hvad dækker din rejseforsikring?

En årsrejseforsikring tegnes i tilknytning til din familieforsikring, og dækker:

 • Ferie og studierejser i hele verden
 • Rejser op til 60 dage (kan forlænges til 90 dage)
 • Hele din husstand, herunder:
 • Dig selv og din ægtefælle/samlever
 • Hjemmeboende børn (der har bopælsadresse hos dig)
 • Delebørn under 18 år, når de rejser sammen med én af jer.
 • Jeres børn under 18 år, som er flyttet hjemmefra, men ikke er gift, lever i fast forhold eller har fastboende børn.
 • Fastboende medhjælp i husholdningen

Du kan læse mere om, hvem der er dækket af din rejseforsikring og hvilke typer af rejser, der er dækket, i betingelserne for vores rejseforsikring.

Hvad er dækket af min rejseforsikring?

Din rejseforsikring dækker akut sygdom eller tilskadekomst under din rejse, men har også en lang række andre dækninger, bl.a.:

 • Erstatningsrejse el. erstatning for ødelagte feriedage
 • Transportforsinkelse og forsinket fremmøde
 • Skade på feriebolig
 • Selvrisiko ved leje af personbil samt motorcykel eller knallert
 • Bagageforsinkelse
 • Hjemtransport samt sygeledsagelse, til- og hjemkaldelse
 • Eftersøgning og redning
 • Evakuering og ufrivilligt ophold
 • Krisehjælp og retshjælp

Du kan desuden tilvælge afbestillingsforsikringog skirejseforsikring.

Vigtigt! Kontakt os, før du rejser til disse høj-risiko lande

Skal du rejse til udvalgte høj-risikolande, er det vigtigt, at du kontakter os, før du rejser, da der vil være restriktioner i forhold til din rejseforsikring, som det er vigtigt, at du er bekendt med før din afrejse.

Kontakt os derfor altid, før du rejser til et af følgende lande:

- Syrien
- Iran
- Afghanistan
- Rusland
- Ukraine
- Nord Korea
- Cuba

Afbestillingsforsikring er et tilvalg til vores rejseforsikring.

Afbestillingsforsikring

Når du tegner en Årsrejseforsikring Verden hos os, kan du vælge at udvide den med en afbestillingsforsikring. Afbestillingsforsikringen dækker, hvis du (eller andre fra din husstand, som er dækket af forsikringen) samt rejseledsagere ikke kan tage afsted pga. død samt akut og alvorlig sygdom eller tilskadekomst.

Det gælder også, hvis det som følge heraf ikke vil være muligt at gennemføre den planlagte sportsaktivitet på en sportsferie (dog er skiferie kun dækket, hvis du også har tilvalgt "Skirejseforsikring". I det tilfælde dækkes også udgifter til skiudstyr og liftkort ved afbestilling).

Forsikringen dækker også, hvis du ikke kan rejse, fordi én i din nærmeste familie dør eller bliver indlagt på hospitalet pga. alvorlig sygdom eller tilskadekomst. Det samme gælder, hvis din rejseledsager må aflyse rejsen af samme årsager.

Afbestillingsforsikringen giver ligeledes ret til erstatning i en række andre situationer, f.eks. hvis Det Danske Udenrigsministerium, Statens Seruminstitut eller lokale myndigheder, efter du har købt din rejse, fraråder indrejse i området grundet fare for naturkatastrofe, epidemi, krig eller krigslignende handlinger eller terrorhandlinger. Eller hvis brand, storm, oversvømmelse eller indbrudstyveri i din private bolig eller egen virksomhed umiddelbart før afrejsen gør det absolut nødvendigt for dig at forblive i Danmark.

Vores afbestillingsforsikring indeholder også en særlig dækning for leje af feriebolig i Danmark.

Du kan se alt, hvad afbestillingsforsikringen dækker samt vilkår for de enkelte dækninger i betingelserne for vores rejseforsikring, i afsnittet omkring tilvalgsdækningen "Afbestillingsforsikring".

Ferie i Danmark? Særlig dækning for leje af feriebolig i Danmark

Skal du holde ferie i Danmark, er det værd at vide, at vores afbestillingsforsikring er udvidet med en særlig dækning for leje af feriebolig i Danmark.

Vores afbestillingsforsikring dækker således udgifter til leje af feriebolig, som er betalt og ikke kan refunderes, hvis du eller dine nærmeste familiemedlemmer f.eks. kommer alvorligt til skade eller bliver alvorligt syge, og du derfor bliver nødt til at aflyse.

Med denne særlige dækning kan du få refunderet helt op til 50.000 kr. samlet for alle sikrede. Det er dog en betingelse for denne dækning, at du har tilvalgt afbestillingsforsikring til din rejseforsikring og, at opholdet i ferieboligen er på mindst 3 overnatninger.

Vær opmærksom på, at forsikringen ikke dækker afbestilling pga. frygt for coronasmitte under dit ophold, eller hvis din ferie ikke kan gennemføres eller afvikles som planlagt pga. myndighedernes anbefalinger omkring socialt samvær.

Du kan læse mere om den særlige afbestillingsdækning for leje af feriebolig i Danmark i betingelserne for vores rejseforsikring.

Skirejseforsikring

Når du tegner en Årsrejseforsikring Verden hos os, kan du vælge at udvide den med en skirejseforsikring. Med en skirejseforsikring, dækker din rejseforsikring også, hvis skaden er en direkte eller indirekte følge af, at du står på ski eller snowboard.

Med en skirejseforsikring gælder din rejseforsikring altså også, hvis du kommer til skade på skiferien, mens du står på ski eller snowboard.

Skirejseforsikringen har alle de samme dækninger og vilkår, som gælder for vores rejseforsikring i øvrigt.

Ved erstatningsrejse eller erstatning af ødelagte feriedage erstattes desuden betalte udgifter, som ikke kan refunderes og ikke bliver benyttet til leje af skiudstyr og liftkort i forbindelse med skirejsen.

Du kan se dækninger i vores rejseforsikring her eller læse mere i betingelserne for vores rejseforsikring, herunder betingelser for tilvalgsdækningen "Skirejseforsikring".

Vil du vide mere om vores rejseforsikring?

Hvis du gerne vil vide mere om vores rejseforsikring, kan du hente produktbladet for "Årsrejseforsikring Verden" nedenfor.

Produktbladet giver dig et nemt og overskueligt overblik over, hvad forsikringen dækker, hvad den ikke dækker osv. I din police kan du til enhver tid se, hvilke specifikke dækninger og evt. tilvalgsdækninger, du har.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os.

Betingelser for Årsrejseforsikring Verden

Årsrejseforsikring Verden kan kun tegnes i forbindelse med vores familieforsikring. Det er et vilkår for dækning, at rejseforsikringen er tegnet, før rejsen påbegyndes. Nedenfor kan du hente betingelserne for Årsrejseforsikring Verden.

Du kan altid se af din police, hvilke dækninger og tilvalgsdækninger, du har tegnet.

Skal du have en medicinsk forhåndsvurdering, før du rejser?

Din rejseforsikring dækker kun akut opstået sygdom eller skade, når du rejser. Forsikringen dækker altså ikke forventet behandlingsbehov, f.eks. ved sygdom/tilskadekomst, der har vist symptomer eller er diagnosticeret før afrejse, hvis det ved afrejse måtte forventes, at der skulle foretages behandling for tilstanden under rejsen.

Derfor kan det være vigtigt at få en medicinsk forhåndsvurdering, hvis du f.eks. er blevet syg eller er kommet til skade inden afrejse, eller hvis du har en kronisk sygdom.

En medicinsk forhåndsvurdering bliver foretaget af SOS Internationals læger, der på baggrund af en række spørgsmål og evt. din patientjournal vurderer, om din sygdom også vil være dækket på din rejse, hvis du får brug for behandling.

Har du, eller har du haft, en behandlingskrævende sygdom inden for de seneste to måneder, eller er du i et udredningsforløb, hvor du afventer yderligere undersøgelser/behandlinger efter hjemkomsten, anbefaler vi dig at søge om en medicinsk forhåndsvurdering.

Vil du vide mere, kan du ringe til SOS-Rejseservice på tlf. +45 38 48 82 50.

Du kan også læse mere og søge om medicinsk forhåndsvurdering på SOS' hjemmeside. Se links nedenfor.

Hvis du får brug for akut hjælp på rejsen

Med en rejseforsikring har du adgang til dansktalende alarmcentral døgnet rundt i hele verden.

Hvis du har du har tegnet en rejseforsikring hos os, har du ret til hjælp i hele verden i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst på dine private rejser.

Rejseforsikringen giver dig adgang til SOS Internationals dansktalende alarmcentral i hele verden.

Hvis du har brug for hjælp, skal du ringe til SOS International på tlf. nr. +45 70 10 50 50

Hvad dækker det blå EU-sygesikringsbevis?

Det blå EU-sygesikringskort dækker væsentligt mindre end det gule sygesikringskort, og derfor er det vigtigt at tegne en privat rejseforsikring, når du rejser i udlandet. Det blå kort dækker i EU/EØS-landene og Schweiz mv. og giver dig adgang til offentlig lægehjælp - men kun på lige fod med borgerne i det land, som du rejser til. Kortet dækker altså forskelligt alt efter, hvilket land du rejser til, og eftersom vi i Danmark er nogle af de bedst stillede, vil du i de fleste lande være dårligere stillet end du er vant til herhjemme. I mange lande kan du f.eks. komme ud for selv betale en del af udgifterne til lægebesøg og behandling.

Tidligere versioner af forsikringsbetingelser for rejseforsikring

Har du haft forsikringer hos i en længere periode, kan du være omfattet af tidligere versioner af forsikringsbetingelser for vores årsrejseforsikring. Nedenfor kan du hente den tidligere version af betingelserne. Der kan være forskelle i forhold til de dækninger, som er beskrevet ovenfor. Du kan altid se af din police, hvilke betingelser du er dækket af.

Ofte stillede spørgsmål om rejseforsikring

Her har vi samlet nogle af de spørgsmål, som oftest bliver stillet i forbindelse med vores rejseforsikring. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Hvad er en rejseforsikring?

En rejseforsikring dækker, hvis du kommer til skade eller bliver syg, mens du er på ferierejse i udlandet. Rejseforsikringen dækker de udgifter, som ikke er dækket af dit EU-sygesikringsbevis, samt i lande, hvor dit EU-sygesikringsbevis ikke dækker. Det kan f.eks. være udgifter til lægebehandling, hospitalsindlæggelse, hjemtransport eller redning og evakuering. Rejseforsikringen kan også dække i mange andre situationer, som f.eks. hvis din bagage bliver forsinket, eller hvis du bliver nødt til at afbestille din rejse pga. alvorlig sygdom.

Hvad dækker en rejseforsikring?

Vores rejseforsikring dækker, hvis du bliver syg eller kommer til skade på din rejse. Rejseforsikringen dækker i hele Verden, når du er på privat ferierejse eller kombineret privat/erhvervsrejse. Rejseforsikringen dækker desuden studierejser og studieophold i udlandet. Ved rejser i EU dækker rejseforsikringen de udgifter, som ikke er dækket af det blå EU-sygesikringsbevis. Uden for EU dækker rejseforsikringen fuldt ud. Udover at dække de udgifter, der er direkte relateret til sygdom eller tilskadekomst, som f.eks. lægebehandling, hospitalsindlæggelse, hjemtransport, sygeledsagelse, eftersøgning, redning, evakuering og krisehjælp, giver rejseforsikringen også erstatning for en række relaterede udgifter, som f.eks. ødelagte feriedage eller erstatningsrejse. Rejseforsikringen dækker desuden i andre situationer, som kan medføre udgifter for dig, som f.eks. ved transportforsinkelse, forsinket fremmøde, bagageforsikring, skade på feriebolig eller selvrisiko på lejebil. Det er desuden muligt at tilvælge afbestillingsforsikring til din rejseforsikring, som dækker hvis du bliver nødt til at afbestille din rejse pga. alvorlig sygdom el. tilskadekomst. Afbestillingsforsikringen dækker også i andre tilfælde, som f.eks. når rejse frarådes af Udenrigsministeriet til det pågældende land, også hvis dette er pga. en epidemi eller pandemi. Det er også muligt at tilvælge skirejseforsikring hos Gartnernes Forsikring. Skal du f.eks. på skiferie i Østrig, vil rejseforsikringen også dække, hvis du kommer til skade på ski, når du har tilvalgt skirejseforsikring. Har du rejseforsikring med afbestilling, dækker forsikringen også udgifter til skileje og liftkort i tilfælde af afbestilling.

Hvad dækker en rejseforsikring ikke?

Vores rejseforsikring dækker ikke rejser, hvorunder der søges arbejde, rejser i forbindelse med nødhjælpsarbejde, rejser som led i erhvervspraktik samt rejser som led i guideskoleophold. Vores rejseforsikring dækker ikke rejser i Danmark, dog er der i vores rejseforsikring en særlig afbestillingsdækning for ferierejser i Danmark.

Hvorfor skal jeg tegne en rejseforsikring?

Europa, vil du i de fleste tilfælde være dårligere stillet, end du er vant til her i Danmark. I mange lande skal du f.eks. selv betale en del af udgifterne til lægebesøg og behandling. Desuden dækker det blå kort ikke hjemtransport og sygeledsagelse mm., hvis du bliver alvorligt syg eller kommer til skade. Dette kan hurtigt løbe op, også selvom du ikke er langt væk fra Danmark. Din rejseforsikring dækker i alle de situationer og i alle de lande, hvor du ikke er dækket af det blå kort. Samtidig giver din rejseforsikring adgang til en dansktalende alarmcentral. Det er derfor vigtigt at have en rejseforsikring uanset, om du rejser inden for EU eller i resten af Verden.

Hvem er dækket af en rejseforsikring?

Rejseforsikringen dækker hele din husstand, herunder dig selv og din ægtefælle eller samlever samt hjemmeboende børn. Rejseforsikringen dækker desuden delebørn under 18 år, når de rejser sammen med én af jer, samt jeres børn under 18 år, som er flyttet hjemmefra. Til husstanden regnes også fastboende medhjælp i husholdning, som derfor også er dækket på rejsen.

Hvornår gælder en rejseforsikring?

Gartnernes Forsikrings rejseforsikring dækker i 60 dage / 2 måneder som standard. Det betyder, at forsikringen dækker rejser af en varighed på højst 60 sammenhængende dage. Det er dog muligt at udvide rejseforsikringen til mere end 60 dage. Du kan nemlig udvide din rejseforsikring til 90 dage, hvis du har behov for en rejseforsikring, der dækker i 3 måneder over hele verden. Har du brug for en rejseforsikring, der dækker over 90 dage i forbindelse med længere ophold eller et udlandsophold el. udveksling i f.eks. 4 måneder eller 1 år, skal du henvende dig til et forsikringsselskab, der er specialiseret i rejseforsikringer til langtidsophold og tegne en separat rejseforsikring for dette ophold der. Har du tegnet en rejseforsikring hos Gartnernes Forsikring, træder dækningen i kraft for den enkelte rejse, når du tager afsted fra din bopæl i Danmark, og den ophører, når du kommer hjem til din bopæl igen.

Hvornår skal en rejseforsikring tegnes?

Hos Gartnernes Forsikring tegner du din rejseforsikring i forbindelse med din familieforsikring. Det nemmeste er derfor at tegne rejseforsikringen, når du tegner din familieforsikring. Har du allerede en familieforsikring hos os, men har du ikke allerede tegnet rejseforsikring, kan du altid kontakte os for at få tilføjet rejseforsikring. Når du tegner din rejseforsikring, skal du tage stilling til, om du også ønsker rejseforsikring med afbestilling samt om, du har brug for skirejseforsikring.

Er der rejseforsikring i min indboforsikring?

Hos os er rejseforsikringen en del af vores familieforsikring – eller det, som mange også kalder for en indboforsikring. Rejseforsikringen er et frivilligt tilvalg til din indboforsikring. Du kan ikke have en rejseforsikring hos os uden også at have en familieforsikring.

Er der selvrisiko på rejseforsikring?

Nej, der er ingen selvrisiko i forbindelse med din rejseforsikring hos Gartnernes Forsikring.

Hvad koster en rejseforsikring?

En rejseforsikring koster ikke særlig meget i forhold til de udgifter, som den potentielt sikrer dig imod. Hos Gartnernes Forsikring er rejseforsikringen et tilvalg til din familieforsikring, og prisen regnes derfor med i præmien for din familieforsikring. Prisen på din rejseforsikring afhænger af de tilvalg, du foretager, når du tegner den. F.eks. om du ønsker standarddækningen på 60 dage eller om du vil udvide rejseforsikringen til 90 dage. Prisen afhænger også af, om du vælger afbestillingsforsikring og/eller skirejseforsikring. Kontakt os, hvis du ønsker et tilbud på rejseforsikring i forbindelse med din familieforsikring.

Hvad er den bedste rejseforsikring?

Den bedste rejseforsikring er den, der passer til dine behov. Sammenlign derfor, hvilke dækninger, du får med som standard, og hvad du kan til- og fravælge. Hos Gartnernes Forsikring er rejseforsikringen en del af din familieforsikring, og du kan derfor få en rigtig god rejseforsikring forholdsvist billigt, fordi den er en del af en samlet pakke. Vores rejseforsikring er samtidig sammensat, så den giver mest mulig fleksibilitet for dig og dine behov. Står du aldrig på ski, kan du f.eks. undlade at betale for skirejsedækning. Ved du, at du aldrig vil få brug for dækning i 90 dage, kan du nøjes med at betale for 60 dage, osv.

Skal man have en rejseforsikring?

Der findes ingen regler, der siger, at man skal have en rejseforsikring, men det er en rigtig god idé. En rejseforsikring kan spare dig for at stå med en stor udgift selv, hvis du bliver syg eller kommer til skade på rejsen. Udgifter til f.eks. redning, indlæggelse og hjemtransport fra et andet land, kan være større end, du forstiller dig, og i værste tilfælde kan man ende med en livslang gæld. Dertil kommer, at rejseforsikringen sikrer dig hurtig og effektiv hjælp via en alarmcentral, som snakker dit eget sprog. Dette kan have stor betydning i en krisesituation.

Har jeg rejseforsikring?

Du kan altid se i policen for din familieforsikring, om du har tilvalgt rejseforsikring. Du finder policer på alle dine forsikringer hos os på Mine Sider.

Skal man have rejseforsikring til Sverige?

En særlig aftale mellem Danmark og Sverige gør, at du kan bruge dit gule sygesikringsbevis i Sverige. Det gule sygesikringsbevis dækker i Sverige på samme vilkår som det blå EU-sygesikringsbevis. Dvs. at du er dækket på samme vilkår, som en svensker. Det betyder, at du kan få behandling hos en læge eller tandlæge, som er tilknyttet den offentlige sygesikring. Du kan altså ikke modtage behandling på privathospital. Ligeledes er der en egenbetaling for lægebesøg i Sverige. Der er desuden en særlig aftale mellem alle de nordiske lande (Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island), som sikrer, at dine udgifter til hjemtransport dækkes, hvis du får en lægeerklæring på det. På grund af de særlige aftaler er du altså bedre stillet, hvis du bliver syg i Sverige, end du vil være i resten af Europa. Dog kan en rejseforsikring stadig være en god idé, da den for det første dækker din egenbetaling og f.eks. kan gå ind og dække andre udgifter som f.eks. ødelagte feriedage, forsinket bagage eller afbestilling.

Skal man have rejseforsikring til Norge?

Når du rejser i Norge, er du dækket af det blå sygesikringskort. Det vil sige, at du er dækket på samme vilkår som en Nordmand, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Desuden er der indgået en særlig aftale mellem de nordiske lande (Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island), som sørger for, at din hjemtransport dækkes, hvis din sygdom eller tilskadekomst gør, at du skal transporteres hjem til Danmark. Grundet denne aftale er du altså bedre stillet lige på det punkt end i andre Europæiske lande. Vi anbefaler dog stadig, at du tegner en rejseforsikring, da den også kan hjælpe dig i en række andre tilfælde, f.eks. ved mistet bagage, erstatningsferie eller ved afbestilling.

Skal man have rejseforsikring til Færøerne?

Dit gule sygesikringskort dækker på Færøerne, men du er ikke dækket for hjemtransport. Vi anbefaler derfor, at du tegner en rejseforsikring, hvis du skal til Færøerne, da hjemtransport kan blive meget dyrt. Din rejseforsikring kan desuden dække mange andre ting, som f.eks. hvis du mister din bagage bliver forsinket, hvis du bliver nødt til at afbestille. Vores rejseforsikring dækker også eftersøgning, redning og evakuering og giver adgang til en dansktalende alarmcentral.

Skal man have rejseforsikring til Grønland?

Når du rejser i Grønland, er du dækket af dit gule sygesikringskort, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Til gengæld er du ikke dækket, hvis du skal transporteres hjem til Danmark i forbindelse med alvorlig sygdom eller tilskadekomst. Det er derfor vores klare anbefaling, at du tegner en rejseforsikring, hvis du skal til Grønland. En rejseforsikring dækker også mange andre ting og giver dig adgang til dansk alarmcentral.

Skal man have rejseforsikring i Europa

Inden for EU er du dækket af det blå EU-sygesikringskort. Med kortet i hånden er du dækket på samme vilkår som indbyggerne i det pågældende land, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Der er stor forskel på, hvor godt borgerne i de forskellige EU-lande er stillet, og du kan f.eks. komme ud for egenbetaling og dårligere forhold end, du er vant til herhjemmefra. Samtidig er du ikke dækket for hjemtransport, som kan blive en bekostelig affære, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Vi anbefaler derfor, at du altid tegner en rejseforsikring, når du rejser i Europa.

Skal man have rejseforsikring til England?

I England er du dækket af det blå sygesikringskort. Det betyder, at du er dækket på lige vilkår med en englænder, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Til gengæld er du ikke dækket for hjemtransport. Det er derfor vigtigt, at du har en rejseforsikring, hvis du skal til England, da hjemtransport kan blive dyr. Samtidig dækker en rejseforsikring i en lang række andre tilfælde.

Sitemap