Tekniske forsikringer

Med de mange tekniske hjælpemidler i moderne virksomheder er risikoen for tekniske svigt stor, og det kan have store konsekvenser for produktionen. Det kan derfor være essentielt for virksomhedens overlevelse at sikre sig mod sådanne driftstab.

Gartnernes Forsikring tilbyder derfor en række forskellige tekniske forsikringer, der dækker ved driftstab som følge af uforudsete tekniske nedbrud.

Hvad dækker forsikringerne?

Maskinkaskoforsikring
En maskinforsikring kan tegnes for blandt andet fyringsanlæg, kedelanlæg, pottemaskiner, styringstavler, transportbånd, gødnings- og klimacomputere og dækker skade ved pludselige og uforudsete hændelser (dog ikke brand-, tyveri- og vandskade, som dækkes under løsøreforsikringen).

Maskindriftstabsforsikring
Denne forsikring er et supplement til vores maskinkaskoforsikring og dækker driftstab som følge af, at de forsikrede maskiner og anlæg beskadiges ved pludselige og uforudsete hændelser.

Køleforsikring
Køleforsikringen kan tegnes for varer, som opbevares i køle- eller fryseanlæg, og dækker skader forårsaget af temperaturstigning eller temperaturfald, som er en direkte følge af pludselig opstået fejl i kølemaskineriet, ved strømafbrydelse eller anden pludselig, uforudset hændelse (dog ikke brand-, tyveri- og vandskade, som dækkes under løsøreforsikringen).

EDB-forsikring
EDB-forsikringen dækker skade på edb-anlæg som følge af pludselige og uforudsete hændelser, herunder brand-, kortslutnings- og tyveriskader.
Forsikringen kan tillige omfatte databærerforsikring (retablering af data) samt dokumenterede meromkostninger.

"All risks" kombineret entreprise- og montageforsikring
Denne forsikring kan tegnes for bygninger under opførelse eller ombygning og dækker tab som følge af pludselig og uforudset skade på de forsikrede genstande.
Denne forsikring kan desuden udvides til at dække bygherreansvar.

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om Gartnernes tekniske forsikringer, kan du hente vores produktblad nedenfor.
I din police kan du til enhver tid se dine specifikke dækninger.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os.

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser fremsendes med policen.
Du kan også til enhver tid rekvirere forsikringsbetingelser hos Gartnernes Forsikrings hovedkontor.

Vi er her for dig...

Peter Wissing
Peter Wissing

Peter Wissing er Exam. assurandør og har ansvaret for nysalg og servicering af privat- og erhvervskunder i det midtjyske-, østjyske- og sønderjyske,…

Gartnernes Forsikring GS
Exam. assurandør
Gartnernes Forsikring GS+45 43340009
Peter Wissing
Henrik Nygaard
Henrik Nygaard

Henrik Nygaard er Exam. assurandør og har ansvaret for nysalg og servicering af privat-, erhvervs- og gartnerikunder i Midt-, Nordsjælland og Kbh.,…

Gartnernes Forsikring GS
Exam. assurandør
Gartnernes Forsikring GS+45 43340091
Henrik Nygaard
Sitemap