Ulykkesforsikring med mange gode dækninger

Din ulykkesforsikring giver ret til erstatning for varigt mén eller evt. erstatning ved dødsfald efter ulykkestilfælde.

Alle disse dækninger er inklusiv i vores nye ulykkesforsikring:

 • Erstatning for varigt mén startende ved 5% og helt op til 100%
 • Dobbelterstatning ved méngrad på 30% eller derover
 • Strakserstatning på 10.000 kr. ved knoglebrud*, overrevet korsbånd og akillessene
  (*Se hvilke knoglebrud, der er dækket af strakserstatning her.)
 • Udgifter til lægebehandling, fysioterapeut eller kiropraktor
 • Tandskade
 • Farlig sport
 • Motorcykeldækning

Du har desuden mulighed for også at tegne dødsfaldsdækning i din ulykkesforsikring.

OBS! Nogle af de nævnte dækninger forudsætter, at du er omfattet af vores nyeste forsikringsbetingelser. Se mere i beskrivelsen af de enkelte dækninger nedenfor. Det fremgår af din police, hvilke betingelser du er omfattet af.

Ønsker du omtegning til de nyeste betingelser, bedes du kontakte os.

Dine børn er gratis dækket indtil de er 2 år

Har du tegnet en privat ulykkesforsikring hos Gartnernes Forsikring, er dine børn under 2 år gratis dækket med en sum for varigt mén op til 1.000.000 kr. Det er vigtigt, at du kontakter os og får oprettet en selvstændig forsikring for dit barn, selvom forsikringen er gratis.

Den gratis børneulykkesforsikring dækker:

 • Gratis i barnets 2 første leveår
 • 24 timer efter fødselstidspunktet, og derefter 24 timer i døgnet
 • Erstatning for varigt mén startende ved 5%
 • Ved invaliditet dækkes med en sum på 1.000.000 kr. (indeksreguleres)
 • Ved død dækkes begravelseshjælp med en sum på 30.000 kr. (indeksreguleres ikke)

Når dit barn fylder 2 år overgår det automatisk til vores børneulykkesforsikring
Når barnet fylder 2 år, vil den gratis dækning ophøre, og der vil automatisk blive opkrævet betaling for børneulykkesforsikringen. Du risikerer altså ikke, at dit barn pludselig ikke er dækket, når det fylder 2 år.

Børneulykkesforsikring & dækning ved sygdom
Du har mulighed for at tegne en børneulykkesforsikring med højere erstatningssummer til dit barn, end dem der er i vores gratis dækning, allerede fra barnet er nyfødt.

Gode dækninger for seniorer - uden merpris

Med vores ulykkesforsikring får du rigtig gode dækninger, også som senior - og det vel at mærke uden, at du skal betale ekstra.

Det betyder bl.a.:

 • Intet præmietillæg for seniorer over 70 år.
 • Dine forsikringssummer nedsættes ikke som følge af din alder.
 • Fuld dobbelterstatning ved méngrad på 30% eller derover - hele livet.
 • Strakserstatning for knoglebrud uden aldersbegrænsning.

OBS! Disse særlige seniordækninger forudsætter, at du er omfattet af vores nyeste forsikringsbetingelser. Det fremgår af din police, hvilke betingelser du er omfattet af.

Ønsker du omtegning til de nyeste betingelser, bedes du kontakte os.

Strakserstatning på 10.000 kr.

Med vores nye ulykkesforsikring får du udbetalt 10.000 kr. i strakserstatning ved ulykkestilfælde, hvor der opstår:

 • Knoglebrud*
 • Helt eller delvis overrevet korsbånd
 • Total overrevet akillessene

*Følgende typer af knoglebrud er omfattet af strakserstatning:
Brud på kraveben og skulder, over- og underarm, albue, håndled, mellemhånd, nakke, ryg, bækken, hofte, haleben, lår- og underben, knæ, ankel- og mellemfod.

Forsikringen dækker således ikke brud på fingre, tæer, andre typer af ledbåndsskader, herunder knogleafrivninger og/eller andre knogler eller skeletdele end de nævnte, ej heller hvis der inden for det seneste år har været brud på samme sted.

Forsikringen dækker et engangsbeløb på 10.000 kr. (indeksreguleres ikke) pr. ulykkestilfælde. Erstatningen vil ikke senere blive fratrukket en eventuel udbetaling for varigt mén.

OBS! Denne dækning forudsætter, at du er omfattet af vores nyeste forsikringsbetingelser. Det fremgår af din police, hvilke betingelser du er omfattet af.

Ønsker du omtegning til de nyeste betingelser, bedes du kontakte os.

Farlig sport - inklusiv i vores nye ulykkesforsikring

Som noget nyt har vi inkluderet dækning for "Farlig sport" i vores ulykkesforsikring - helt uden merpris. Forsikringen dækker således også varigt mén som følge af et ulykkestilfælde opstået under udøvelse af farlig sport*.

Ved farlig sport forstås:

 • Boksning, karate, judo, fægtning og lignende kampsport, hvor det egentlige formål med sporten er at ramme, nedlægge eller slå en modstander eller ting.
 • Bjergbestigning, rappelling eller bjergklatring af enhver art med anvendelse af særligt udstyr.
 • Faldskærmsudspring.
 • Drageflyvning, svæveflyvning, hanggliding, ultra light flyvning, kitesurfing og andre aktiviteter, der kan sidestilles hermed.
 • Dykning.
 • Motorløb, rallies, knallertløb, go-cartløb og racerbådsløb af enhver art.

Vær dog opmærksom på, at hvis der er tegnet dødsfaldsdækning, udbetales der maksimalt 50.000 kr., hvis sikrede dør som følge af farlig sport. Ligeledes er tandskader opstået i forbindelse med boksning, karate, judo eller anden kampsport ikke dækket.

OBS! Denne dækning forudsætter, at du er omfattet af vores nyeste forsikringsbetingelser. Det fremgår af din police, hvilke betingelser du er omfattet af. Ønsker du omtegning til de nyeste betingelser, bedes du kontakte os.

Motorcykelforsikring - inklusiv i vores nye ulykkesforsikring

Som noget nyt har vi inkluderet motorcykelforsikring i vores ulykkesforsikring - uden merpris.

Det betyder, at din ulykkesforsikring nu også dækker, når du kører på motorcykel, stor knallert, scooter eller ATV. Du vil således få udbetalt fuld erstatning ved ulykkestilfælde, der sker i forbindelse med, at du er fører af disse køretøjer.

OBS! Denne dækning forudsætter, at du er omfattet af vores nyeste forsikringsbetingelser. Er du omfattet af tidligere betingelser for vores ulykkesforsikring, kan det derfor kræve en omtegning. Det fremgår af din police, hvilke betingelser du er omfattet af.

Ønsker du omtegning til de nyeste betingelser, bedes du kontakte os.

​​​​​​​Heltidsulykke eller fritidsulykke?

Du kan tegne din ulykkesforsikring som enten "heltidsulykke" eller "fritidsulykke".

 • Heltidsulykke: Dækker ulykkestilfælde, der sker i såvel arbejdstiden som i fritiden. I arbejdstiden er du dækket under den beskæftigelse, der fremgår af policen. Det er derfor vigtigt, at du oplyser os, hvis du får ny beskæftigelse.
 • Fritidsulykke: Dækker kun ulykkestilfælde, der sker i fritiden*.

*Fritidsulykke kan tegnes for personer, som under erhvervsudøvelsen er omfattet af Arbejdsskadeloven, og som er lønmodtagere med mindst 20 timers beskæftigelse pr. uge.

Bemærk, at forsikringen ikke dækker ulykkestilfælde, hvor du arbejder for andre i din fritid, i de tilfælde, hvor der burde være tegnet en arbejdsskadeforsikring (f.eks. nabohjælp).

Ulykkesforsikringen dækker uden tidsbegrænsning i Norden samt i Grønland og på Færøerne. I resten af verden dækker forsikringen under ophold i op til 1 år.

Du kan se alle detaljer om dækninger og vilkår i betingelserne for ulykkesforsikring.

 

Vil du vide mere om vores ulykkesforsikring?

Hvis du gerne vil vide mere om Gartnernes Forsikrings ulykkesforsikring og dine dækninger, kan du hente vores produktblad nedenfor.

Produktbladet giver dig et nemt og overskueligt overblik over, hvad forsikringerne dækker, hvad de ikke dækker osv. I din police kan du til enhver tid se, hvilke specifikke dækninger, du har.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os.

Betingelser for ulykkesforsikring

Du kan hente de nyeste betingelser for vores ulykkesforsikring nedenfor. Vær opmærksom på, at du kan være omfattet af ældre betingelser. Du kan altid se af din police, hvilke betingelser du er dækket af. Du finder tidligere udgaver af vores forsikringsbetingelser her.

Tidligere versioner af forsikringsbetingelser

Har du haft forsikringer hos i en længere periode, kan du være omfattet af tidligere versioner af forsikringsbetingelser for vores ulykkesforsikring. Nedenfor kan du hente den tidligere version af betingelserne. Der kan være forskelle i forhold til de dækninger, som er beskrevet ovenfor. Du kan altid se af din police, hvilke betingelser du er dækket af.

Ofte stillede spørgsmål om ulykkesforsikring

Her har vi samlet nogle af de spørgsmål, som oftest bliver stillet i forbindelse med ulykkesforsikring. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Hvad er en ulykkesforsikring?

En ulykkesforsikring giver erstatning for varigt mén, hvis du kommer ud for en ulykke. En ulykkesforsikring kan ligeledes give dødserstatning til de efterladte ved dødsfald efter en ulykke. Ulykkesforsikringen giver på den måde økonomisk støtte til dig eller dine efterladte i en svær situation.

Har man tegnet en ulykkesforsikring, har man ret til udbetaling af et engangsbeløb fra sit forsikringsselskab, som fastlægges ud fra den mengrad, der fastsættes efter ulykken. Gartnernes Forsikrings ulykkesforsikring giver erstatning for en mengrad fra 5% og op til 100%. Ønsker man udbetaling af dødserstatning fra sin ulykkesforsikring, kan man tilvælge dødsfaldsdækning.

Gartnernes Forsikrings nye ulykkesforsikring giver ligeledes ret til strakserstatning på 10.000 kr. i en række specifikke tilfælde (f.eks. specifikke former for knoglebrud samt overrevet korsbånd eller akillesscene).

Ulykkesforsikring hvad dækker den?

En ulykkesforsikring dækker med et engangsbeløb, hvis du kommer ud for en ulykke. Du er selv med til at fastsætte hvilken sum, du ønsker dækning for i din ulykkesforsikring, dvs. det maksimale beløb, som kan udbetales ved 100% mengrad. Din forsikringspræmie afspejler naturligvis den sum, du vælger.

Gartnernes Forsikrings ulykkesforsikring udbetaler erstatning ved en mengrad startende fra 5% og helt op til 100%, og der kan udbetales dobbelterstatning, når mengrad er over 30%. Ulykkesforsikringen giver ligeledes strakserstatning ved nogle skader, som f.eks. knoglebrud. Du bestemmer selv, om du ønsker erstatning fra din ulykkesforsikring ved dødsfald. Med vores nye ulykkesforsikring har du også som standard dækning for tandskade, farlig sport og motorcykel.

En ulykkesforsikring dækker kun mén, der er en direkte følge af en ulykke. Ulykkesforsikringen dækker altså ikke mén som følge af sygdom, heller ikke kritisk sygdom, og ulykkesforsikringen dækker heller ikke skader som følge af nedslidning og belastning, som f.eks. en knæskade, der opstår som følge af belastning over tid eller almindelige dagligdags bevægelser, som f.eks. vrid, træk eller løft uden relevant belastning. Ulykkesforsikringen dækker ikke tab af erhvervsevne.

Hvem kan tegne ulykkesforsikring?

Alle voksne, unge og ældre uanset alder kan tegne en ulykkesforsikring. Hos Gartnernes Forsikring kan du tegne en børneulykkesforsikring til dine børn, som gælder indtil de fylder 18 år. Ulykkesforsikringen til dine børn kan tegnes fra den dag, de bliver født. Når dine børn er fyldt 18 år, skal der tegnes en selvstændig voksenulykkesforsikring til dem.

Hvornår dækker en ulykkesforsikring?

Når du tegner en ulykkesforsikring, kan du vælge imellem en ulykkesforsikring heltid eller deltid. En ulykkesforsikring heltid, eller heltidsulykke, som vi kalder det hos Gartnernes Forsikring, dækker både i fritiden og i arbejdstiden.

En ulykkesforsikring deltid, eller fritidsulykke, som vi kalder den, dækker kun i din fritid og altså ikke, hvis du kommer til skade i arbejdstiden. Det er kun muligt at tegne en fritidsulykkesforsikring, hvis du i forbindelse med dit arbejde er omfattet af arbejdsskadeloven, hvilket alle lønmodtagere med en arbejdsuge på min. 20 timer, er.

Dækker min ulykkesforsikring når jeg er i udlandet?

Gartnernes Forsikrings ulykkesforsikring dækker ikke kun, når du kommer til skade i Danmark. Din ulykkesforsikring dækker også i udlandet.

Ulykkesforsikringens dækning varierer alt efter, hvilket udland der er tale om. I Norden samt i Grønland og på Færøerne gælder den uden tidsbegrænsning, og i resten af verden dækker forsikringen under ophold i op til 1 år.

En ulykkesforsikring er ikke det samme som en rejseforsikring. Når din ulykkesforsikring dækker i udlandet, og altså også på rejser, betyder det, at din ulykkesforsikring også giver dig ret til erstatning for varigt mén samt evt. dødserstatning, hvis du kommer ud for en ulykke i udlandet. Det betyder derimod ikke, at din ulykkesforsikring dækker udgifter til lægehjælp, medicin og sygetransport, hvis du kommer ud for en ulykke i udlandet.

Udgifter som disse dækkes af en rejseforsikring, ikke en ulykkesforsikring. Når du tager på rejse, skiferie og andre ferierejser, er det altså vigtigt, at du har en rejseforsikring, selvom du også har en ulykkesforsikring.

Dækker min ulykkesforsikring, når jeg er på arbejde?

Hvis du har tegnet heltidsulykke, dækker din ulykkesforsikring også, når du er på arbejde. Din ulykkesforsikring dækker dog ikke tab af erhvervsevne. Dette bør være dækket af din arbejdsskadeforsikring.

En arbejdsskadeforsikring er en ulykkesforsikring, som man har via sit job, og som dækker ulykker, der sker i forbindelse med, at du er på job. Ifølge arbejdsskadeloven har alle arbejdsgivere pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring. Alle lønmodtagere, som har mindst 20 timers arbejde om ugen, er omfattet af loven. Så har du et job med over 20 timer om ugen, bør du altså have en forsikring via dit job, der forsikrer dig i tilfælde af arbejdsskade.

Hvornår ophører en ulykkesforsikring?

Din ulykkesforsikring ophører ikke som følge af alder. Dog vil der være begrænsninger i nogle af ulykkesforsikringens dækninger, når du er henholdsvis over 60 år og over 70 år. Hos Gartnernes Forsikring har vi dog generelt rigtig gode dækninger for seniorer. F.eks. har vi intet præmietillæg i vores ulykkesforsikring, selvom du er over 70 år.

Alle vores forsikringer for private tegnes for en periode på 1 år og forlænges løbende for yderligere 1 år ad gangen med mindre den opsiges. Såvel du som vi har som udgangspunkt ret til at opsige forsikringen med 30 dages varsel til hovedforfald. Forsikringen ophører desuden, hvis præmien ikke betales.

Hvornår udbetales en ulykkesforsikring?

Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning for varigt mén, når ulykken har medført en mengrad på mindst 5%. Mengraden fastsættes, så snart ulykkens endelige følger kan bestemmes, dog senest 2 år efter ulykkens indtræden. Herefter vil din ulykkesforsikring give en udbetaling af en engangssum baseret på den fastsatte mengrad.

Er der tale om dødsfald, og har du tilvalgt dødsfaldsdækning, vil ulykkesforsikringen give udbetaling af den dødssum, som er fastsat i din police.

Er der tale om en mengrad på over 30% ydes dobbelterstatning. Dobbelterstatning bortfalder ved ulykkestilfælde som følge af farlig sport.

Ved specifikke former for knoglebrud og lign. får du desuden udbetalt en strakserstatning på 10.000 kr. fra din ulykkesforsikring. Dette engangsbeløb udbetales med det samme og modregnes ikke senere en evt. udbetaling for varigt mén.

Hvorfor tegne ulykkesforsikring?

En ulykkesforsikring kan give dig eller dine efterladte muligheden for at komme videre efter en ulykke. Har man fået nedsat førlighed efter en ulykke, kan det også have økonomiske konsekvenser. Måske kan man ikke længere varetage sit tidligere job, og det kan være forbundet med forskellige udgifter at få hverdagen til at hænge sammen.

Her giver ulykkesforsikringen erstatning i form af et engangsbeløb. Et økonomisk tilskud, som kan gøre en stor forskel for dig og din familie i en situation, hvor I er ekstra sårbare. I tilfælde af dødsfald, kan ulykkesforsikringen være det, der hjælper dine efterladte videre i livets sværeste fase. Derfor kan det også give en ekstra tryghed at tilvælge dødserstatning til sin ulykkesforsikring.

Skal man have ulykkesforsikring?

En ulykkesforsikring er ikke lovpligtig, men spørger du os, bør man have en ulykkesforsikring. Ulykkesforsikringen er en investering i tryghed for, at man har den nødvendige støtte i en ellers uoverskuelig situation. Som med så mange andre forsikringer, betaler man til noget, som man håber aldrig sker. Men skulle det værst tænkelige ske, giver det tryghed at vide, at ens ulykkesforsikring er der for én og kan yde økonomisk støtte.

Har man brug for en ulykkesforsikring som ung?

En ulykkesforsikring er bestemt også aktuelt for unge. Kommer man ud for et uheld som ung, og får man varige mén, har man et helt liv foran sig, hvor ens levevilkår måske er helt anderledes end, man havde forestillet sig. En ulykkesforsikring kan hjælpe dig til at komme videre og få de bedst mulige vilkår for fremtiden.

Hos Gartnernes Forsikring har vi ikke en særlig ulykkesforsikring til unge. Hos os har du enten en børneulykkesforsikring eller en voksenulykkesforsikring.

Når du er under 18 år, vil du være dækket af din børneulykkesforsikring, hvis dine forældre har tegnet en ulykkesforsikring hos os, og i den forbindelse en børneulykkesforsikring til dig. Du er dækket af din børneulykkesforsikring indtil, du fylder 18 år. Dette uanset om du er hjemmeboende eller ej. Når du fylder 18 år, skal du have din egen ulykkesforsikring.

Er du studerende og søger en god og billig ulykkesforsikring, er vores ulykkesforsikring et godt valg, selvom vi ikke har en særlig pris for studerende. Til gengæld tilbyder vi dig månedlig betaling af din ulykkesforsikring, så du ikke behøver betale det hele på en gang - og det koster dig ikke ekstra.

Er du nyuddannet gartner? Eller er du under uddannelse som gartner? Så skal du vide, at vi kan tilbyde en særlig god pris på ulykkesforsikring til dig som gartner eller studerende inden for gartnerifaget.

Skal man have ulykkesforsikring som pensionist?

Selvom man måske har et stramt budget som pensionist, bør man have en ulykkesforsikring, også når man er pensioneret. En ulykkesforsikring er god at have uanset alder, og selvom man er ældre og måske er mindre udfarende, kan man stadig være udsat for ulykker i hjemmet eller, når man færdes i trafikken.

Er man over 60 år eller over 70 år, kan det være svært en finde en billig ulykkesforsikring med tilstrækkelig dækning. Hos Gartnernes Forsikring tilbyder vi en ulykkesforsikring med rigtig gode dækninger for seniorer. Uanset om du er over 60 år eller over 70 år, skal du nemlig ikke betale mere hos os. Prisen på din ulykkesforsikring er den samme uanset alder. Vi nedsætter heller ikke dine forsikringssummer som følge af din alder. Desuden kan vi tilbyde dig en ulykkesforsikring med månedlig betaling uden, at det koster ekstra.

Om man ønsker at tegne dækning for dødsfald i sin ulykkesforsikring er naturligvis en smagssag, men tilvælger man dødsfaldsdækning, kan det være med til at sikre ens ægtefælle økonomisk, når han eller hun er alene tilbage.

Hvilken ulykkesforsikring skal man vælge?

Først og fremmest skal man tage stilling til, om man skal have en ulykkesforsikring heltid eller deltid. Vælger man en ulykkesforsikring deltid – det vi hos Gartnernes Forsikring kalder en ”fritidsulykke” – er man kun dækket mod ulykker, som sker i fritiden, og altså ikke i arbejdstiden. Vælger man en ulykkesforsikring heltid – det vi kalder for en ”heltidsulykke” – er man dækket mod ulykker, der sker såvel i arbejdstiden som i fritiden.

Dernæst skal man tage stilling til, hvilke summer man vil være dækket for, dvs. den maksimale erstatning, som man kan få udbetalt ved 100% mengrad. Man skal også tage stilling til, om man ønsker dødsfaldsdækning, dvs. om der skal udbetales en sum fra ens ulykkesforsikring til de efterladte i tilfælde af dødsfald. Her skal man ligeledes tage stilling til dødsfaldssum.

Det er altid en god idé at sammenligne ulykkesforsikringer på flere parametre end pris. Når man sammenligner en ulykkesforsikring, skal man også huske at kigge på, hvilke dækninger man får med i den enkelte ulykkesforsikring. Der kan være stor forskel på, om f.eks. tandskader, farlig sport og motorcykel er dækket uden, at du skal betale ekstra for det.

I vores nye ulykkesforsikring får du både tandskade, farlig sport og motorcykel (dvs. ulykker der sker, når du kører på motorcykel) med i prisen.

Hvad koster en ulykkesforsikring?

Pris på en ulykkesforsikring afhænger af flere ting, og det kan derfor være svært at oplyse en pris på ulykkesforsikring uden at, vi har snakket med dig først.

For det første afhænger prisen på din ulykkesforsikring af, om du har andre forsikringer hos os. Samler du mindst 3 forsikringer hos os, giver vi nemlig 10% rabat på alle dine forsikringer. Du får altså en billigere ulykkesforsikring, hvis du samler alle dine forsikringer hos os.

Dernæst afhænger prisen på din ulykkesforsikring af den eller de summer, du vælger i forbindelse med erstatning for varigt mén og evt. dødsfaldsdækning. Jo højere summer, du ønsker at være dækket for, jo mere vil prisen på ulykkesforsikringen stige.

Dit job kan også have indflydelse på din ulykkesforsikrings pris. Når du tegner en ulykkesforsikring heltid, er du nemlig dækket under den beskæftigelse, som du oplyser os. Alt efter hvilken beskæftigelse, du har, vil du tilhøre en given kategori, som vil afspejle sig i prisen på din ulykkesforsikring.

Ønsker du en billig ulykkesforsikring, er det derfor vigtigt, at du ikke bare ser på prisen, men også sammenligner dækninger og summer, og sikrer dig, at du får en pris, som er baseret på din nuværende beskæftigelse. Foretrækker du at betale din ulykkesforsikring over flere omgange, tilbyder vi månedlig betaling, og når du tilmelder dig Betalingsservice er det helt gebyrfrit.

Hvad er forskellen på en ulykkesforsikring og en livsforsikring?

Mange tror, at en ulykkesforsikring og en livsforsikring dækker det samme. Men det gør de langtfra. Den helt grundlæggende forskel på en ulykkesforsikring og en livsforsikring er, at ulykkesforsikringen kun udbetaler erstatning for varigt mén eller evt. dødsfald, hvis årsagen er en ulykke.

En livsforsikring derimod udbetaler erstatning til dine efterladte i tilfælde din død, uanset hvad årsagen er. En livsforsikring kan i nogle tilfælde også udbetale en erstatning ved kritisk sygdom.

En livssforsikring og en ulykkesforsikring dækker altså i forskellige situationer og udbetales efter forskellige principper. En livsforsikring kan derfor ikke erstatte en ulykkesforsikring.

Hvad er forskellen på en ulykkesforsikring og en sundhedsforsikring?

Mange har en sundhedsforsikring via deres job. Men hvad er egentlig forskellen på en ulykkesforsikring og en sundhedsforsikring?
En ulykkesforsikring dækker for det første kun, hvis årsagen er en ulykke. Desuden dækker den kun, hvis du får varige mén efter ulykken (eller dør).

Ulykkesforsikringen giver til gengæld en engangsudbetaling i form af en erstatningssum, hvis størrelse fastsættes efter mengraden. Tilkendes du f.eks. 30% mén efter en ulykke, vil du få udbetalt en erstatning på 30% af den sum, du er dækket med. Beløbet udbetales på en gang og er til fri rådighed.

Du bestemmer altså helt selv, hvad du vil bruge pengene til, så de kan gøre gavn der, hvor du har behov for det. En sundhedsforsikring derimod dækker sædvanligvis udgifter til behandling på privathospitaler eller klinikker, hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke. Sundhedsforsikringens primære formål er at sikre dig muligheden for at få hurtig og effektiv behandling i tilfælde af sygdom eller en ulykke.

Typisk kan en sundhedsforsikring også give tilskud til f.eks. fysioterapeut, psykolog eller lignende. En sundhedsforsikring og en ulykkesforsikring dækker altså i forskellige situationer og udbetales efter forskellige principper. En sundhedsforsikring kan derfor ikke erstatte en ulykkesforsikring.

Mere om ulykkesforsikring

Sitemap