Vores børneulykkesforsikring dækker dit barn døgnet rundt, ude & hjemme

Med en børneulykkesforsikring er dit barn dækket døgnet rundt - også når det er i skole, daginstitution, fritidsklub eller dyrker sport. Du kan tegne forsikringen til dit barn, allerede fra det er nyfødt. Når du tegner en børneulykkesforsikring, vælger du selv hvilken sum dit barn skal være dækket med. Du har desuden mulighed for at tilvælge den særlige "Børnedækning - sygdom".

Hvad dækker en børneulykkesforsikring?

En børneulykkesforsikring dækker, hvis dit barn kommer til skade som følge af en ulykke. Forsikringen giver ret til erstatning for varigt mén efter ulykkestilfælde. Når du har tegnet en børneulykkesforsikring, kan du selv vælge en dækningsum for varigt mén mellem 500.000 - 1.500.000 kr.

En børneulykkesforsikring dækker:

 • Erstatning for varigt mén startende ved 5% og op til 100%.
 • Dobbelterstatning ved méngrad på 30% eller derover.
 • Gratis begravelseshjælp med en sum på 30.000 kr. (indeksreguleres ikke).
 • Strakserstatning på 10.000 kr. ved knoglebrud*, overrevet korsbånd og akillessene
 • Tandskade
 • Farlig sport
 • Motorcykelforsikring (motorcykel, stor knallert, scooter og ATV)

*Se hvilke knoglebrud, der er dækket af strakserstatning her.

Udover alle disse dækninger, der er inkluderet som standard, har du mulighed for at tilvælge den særlige "Børnedækning - Sygdom".

Hvis du har tegnet en gratis ulykkesforsikring for dit barn under 2 år i forbindelse med din voksenulykkesforsikring, vil dit barn automatisk overgå til en børneulykkesforsikring, når det fylder 2 år, og du vil herefter automatisk blive opkrævet betaling for børneulykkesforsikringen.

Hvor og hvornår dækker en børneulykkesforsikring?

Du kan tegne en børneulykkesforsikring til dit barn fra den dag, det bliver født.

Uanset om du ønsker dit barn gratis meddækket under din egen ulykkesforsikring indtil, det fylder 2 år, eller om du ønsker at tegne en børneulykkesforsikring til det fra start, er det vigtigt, at du allerede fra barnet er nyfødt, kontakter os, så vi kan oprette en selvstændig forsikring til dit barn.

En børneulykkesforsikring dækker:

 • Indtil dit barn er fyldt 18 år*
 • 24 timer i døgnet
 • Dækker også når dit barn er i børnehave, skole, fritidsordning, fritidsklub mm.
 • Dækker også under fritidsarbejde
 • I hele verden**

*Forsikringen gælder indtil hovedforfaldet efter dit barn er fyldt 18 år.

**Børneulykkesforsikringen dækker uden tidsbegrænsning i Norden samt i Grønland og på Færøerne. I resten af verden dækker forsikringen under ophold i op til 1 år.

 

Se flere detaljer omkring dækningerne i vores børneulykkesforsikring her.

Børnedækning Sygdom - en tilvalgsdækning

Når du har tegnet en børneulykkesforsikring, har du mulighed for også at tegne "Børnedækning - Sygdom". Denne dækning kan tegnes indtil dit barn fylder 18 år, som et tilvalg til børneulykkesforsikringen, og hvor børneulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde, giver "Børnedækning - Sygdom" ret til erstatning ved sygdom.

Det dækker "Børnedækning - Sygdom":

 • Méngrad ved sygdom til børn - dækker fra 5% mén som følge af sygdom
 • Dødfaldssum til børn efter det fyldte 1. år - uanset om årsagen er ulykke eller sygdom.
 • Visse kritiske sygdomme til børn*

*F.eks. kræft, leukæmi, hjerteklapoperation, kronisk hjertesvigt, hjerneblødning, multipel sklerose, muskelsvind og kronisk nyresvigt samt terminal sygdom. Se definition af dette samt præcis, hvilke kritiske sygdomme, der er dækket i forsikringsbetingelserne.

Forlæng dækningen til dit barn fylder 28 år
Børnedækningen for sygdom gælder ligesom din børneulykkesforsikring indtil hovedforfaldet efter dit barn fylder 18 år. Hvis dit barn herefter overgår til en voksenulykkesforsikring hos os, er der dog mulighed for at videreføre dit barns "Børnedækning - sygdom", indtil dit barn fylder 28 år.

Læs mere om dækninger og betingelser for "Børnedækning - Sygdom" her.

Vil du vide mere om vores børneulykkesforsikring?

Hvis du gerne vil vide mere om vores børneulykkesforsikring, kan du hente produktblad for "Ulykkesforsikring", som også er dækkende for børneulykkesforsikringen.

Vil du gerne vide mere om tilvalgsdækningen "Børnedækning - Sygdom" kan du hente det separate produktblad for denne nedenfor.

Produktbladene giver dig et nemt og overskueligt overblik over, hvad forsikringerne dækker, hvad de ikke dækker osv. I din police kan du til enhver tid se, hvilke specifikke dækninger, du har tegnet.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os.

Betingelser for børneulykkesforsikring

Betingelser for vores børneulykkesforsikring er beskrevet i de fælles betingelser for vores private ulykkesforsikring, som du kan hente nedenfor.

Nedenfor kan du ligeledes hente betingelserne for den særlige "Børnedækning - Sygdom".

Du kan altid se af din police, hvilke betingelser du er dækket af, og hvilke dækninger, du har tegnet.

Tidligere versioner af forsikringsbetingelser

Har du haft forsikringer hos i en længere periode, kan du være omfattet af tidligere versioner af forsikringsbetingelser for vores ulykkesforsikring. Nedenfor kan du hente den tidligere version af betingelserne. Der kan være forskelle i forhold til de dækninger, som er beskrevet ovenfor. Du kan altid se af din police, hvilke betingelser du er dækket af.

Ofte stillede spørgsmål om børneulykkesforsikring

Her har vi samlet nogle af de spørgsmål, som oftest bliver stillet i forbindelse med vores børneulykkesforsikring. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Hvornår skal jeg tegne ulykkesforsikring til mine børn?

Det er vigtigt, at du har en ulykkesforsikring til dit barn allerede fra den dag, det bliver født. Hos os er din baby gratis meddækket i din ulykkesforsikring indtil sin 2 års fødselsdag.
Du har også mulighed for at tegne en selvstændig ulykkesforsikring til din baby med udvidede dækninger allerede fra den dag, dit barn bliver født.

Uanset om du vælger at have din baby gratis meddækket eller at tegne en selvstændig ulykkesforsikring, er det vigtigt, at du kontakter os med oplysninger om dit barn, så snart det er født. Har du valgt vores gratis ulykkesforsikring til din baby, vil barnet automatisk overgå til en selvstændig børneulykkesforsikring, når det fylder 2 år, og du vil herefter blive opkrævet for børneulykkesforsikringen.

Vores børneulykkesforsikring dækker dit barn indtil det fylder 18 år. Herefter skal der tegnes en voksenulykkesforsikring.

Hvorfor skal man have ulykkesforsikring til børn?

Når du tegner en ulykkesforsikring til dine børn, forsikrer du dig imod noget, som forhåbentlig aldrig kommer til at ske. Det kan derfor være nærliggende at stille spørgsmålet, hvorfor man overhovedet skal have en ulykkesforsikring til sine børn. Heldigvis er det dog noget, som de færreste er i tvivl omkring.

Hvis dit barn kommer ud for en ulykke og får varige mén, kan børneulykkesforsikringen nemlig give dig den nødvendige økonomiske støtte til at hjælpe dit barn bedst muligt i en ny situation.

Med vores børneulykkesforsikring kan du f.eks. også få udbetalt erstatning ved mindre skader som knoglebrud og tandskader, som sker som følge af en ulykkestilfælde.

Prisen på en ulykkesforsikring til børn er forholdsvis lav i forhold til, hvad den dækker, og det er derfor ikke en forsikring, man bør undvære.

Sitemap