Persondata og øvrige politikker

Persondata og øvrige politikker

Persondatapolitik

Gartnernes Forsikring er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger, som vi har registreret om personer i vores systemer og som bruger på www.garfors.dk.

Formålet med at behandle de oplysninger, vi registrerer om dig, er at kunne udarbejde forsikringstilbud, beregne korrekt pris, tegne, administrere og rådgive om forsikringer, behandle skader samt administrere selskabets kundeportefølje, herunder til statistiske formål til brug for forbedring af prissætning og produkter.

Læs vores persondatapolitik her

Du kan også hente vores persondatapolitik som pdf nedenfor.

Mangfoldighedspolitik

Nedenfor kan du læse mere om vores politik for mangfoldighed i Gartnernes Forsikring.

Læs om vores manfoldighedspolitik her

Lønpolitik

Nedenfor kan du læse mere om vores politik for aflønning i Gartnernes Forsikring.

Læs om vores lønpolitik her

Skadesattester

Nedenfor kan du læse mere om vores politik for udarbejdelse og behandling af skadesattester.

Se vores politik for skadesattester her

Dataetik

Gartnernes Forsikring tager sit ansvar som dataansvarlig alvorligt, og vi ønsker at behandle vores kunder og deres data på en etisk forsvarlig måde.

Vores ansvar omfatter rettidig omhu ved såvel dataindsamling som databehandling. Samtidig har vi, i overensstemmelse med god dataetik, også et medansvar for vores samarbejdspartneres og andre tredjeparters behandling og opbevaring af data.

Vores tilgang til god dataetik omfatter principperne for, hvordan vi behandler data etisk korrekt, ansvarligt og transparent og suppleres af vores persondatapolitik samt reglerne om databeskyttelse, tavshedspligt, fortrolighed og god skik.

Vi følger Dataetisk Råds Ekspertgruppes anbefalinger og Forsikring&Pensions dataetiske principper i forsikrings- og pensionsbranchen.

Sitemap