Nøglepersonforsikring

I samarbejde med RiskPoint kan vi tilbyde din virksomhed en nøglepersonforsikring, der dækker hvis én af virksomhedens nøglemedarbejdere bliver langtidssyge. Forsikringen tildeler din virksomhed en månedlig erstatning i tilfælde af langtidssygdom.

Forsikringen er målrettet små og mellemstore virksomheder og har til hensigt at beskytte din virksomhed imod de udgifter, som er forbundet med at have en langtidssyg medarbejder. Forsikringen er særligt designet til de virksomeder, som er afhængige af sikkerhed og økonomisk stabilitet i deres daglige virke.

Hvad dækker forsikringen?

Nøglepersonforsikringen kan tegnes til én eller flere personer i virksomheden alt afhængig af behovet. Forsikringen tildeler din virksomhed en månedlig erstatning i tilfælde af, at én af de sikrede personer går hen og bliver langtidssyg.

Forsikringen dækker længerevarende uarbejdsdygtighed og kan tegnes med forskellige dækningsperioder.

Tilvalgsdækninger

Nøglepersonforsikringen kan udvides til også at dække død ved ulykke.

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om nøglepersonforsikringen, som vi tilbyder via RiskPoint A/S, kan du hente et produktblad nedenfor. Dine specifikke dækninger vil til enhver tid fremgå af policen.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os.

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser fremsendes med policen.
Du kan også til enhver tid rekvirere forsikringsbetingelser hos Gartnernes Forsikrings hovedkontor.

Vi er her for dig...

Peter Wissing
Peter Wissing

Peter Wissing er Exam. assurandør og har ansvaret for nysalg og servicering af privat- og erhvervskunder i det midtjyske-, østjyske- og sønderjyske,…

Gartnernes Forsikring GS
Exam. assurandør
Gartnernes Forsikring GS+45 43340009
Peter Wissing
Henrik Nygaard
Henrik Nygaard

Henrik Nygaard er Exam. assurandør og har ansvaret for nysalg og servicering af privat-, erhvervs- og gartnerikunder i Midt-, Nordsjælland og Kbh.,…

Gartnernes Forsikring GS
Exam. assurandør
Gartnernes Forsikring GS+45 43340091
Henrik Nygaard
Sitemap