Lastbilforsikring

Hos Gartnernes Forsikring kan vi tilbyde din virksomhed en lastbilforsikring, der omfatter den lovpligtige ansvarsforsikring, som dækker skader, der forvoldes på andres ting og andre personer ved et færdselsuheld.

Forsikringen kan desuden udvides med en kaskoforsikring samt en transportforsikring.

Hvad dækker forsikringen?

Ansvarsforsikring
Vores lastbilforsikring består først og fremmest af en ansvarsforsikring, der dækker sikredes erstatningsansvar for skade forvoldt på andre personer og andre personers ting ved:

  • Skade forvoldt ved lastbilens brug som køretøj.
  • Skade forvoldt under forskriftsmæssig anvendelse af påhængskøretøj, hvis det fremgår af policen, at lastbilen er registreret med godkendt trækkrog.
  • Personskade, som overgår forsikringstageren, når denne ikke selv er fører af lastbilen.

Kaskoforsikring
Forsikringen kan desuden bestå af en kaskoforsikring, der dækker enhver skade på den forsikrede lastbil samt tab af lastbilen ved tyveri eller røveri.

Transportforsikring
Forsikringen kan også udvides med en transportforsikring, der dækker skade på eller tab af de forsikrede genstande ved pludselige og uforudsete hændelser i Danmark.

Transportforsikringen dækker i følgende situationer:

  • Under transport
  • Under lastbilens henståen eller under ophold undervejs i transporten
  • Under op-, hen- og nedbæring i forbindelse med transport

Dine dækninger og din selvrisiko fremgår af din police.

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om Gartnernes lastbilforsikring, kan du hente vores produktblad nedenfor.
I din police kan du til enhver tid se dine specifikke dækninger.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os.

Forsikringsbetingelser

Du kan hente betingelser for vores lastbilforsikring her. Du kan altid se af din police, hvilke betingelser du er dækket af.

Tidligere versioner af forsikringsbetingelser for lastbiler

Har du haft forsikringer hos i en længere periode, kan du være omfattet af tidligere versioner af forsikringsbetingelser. Nedenfor kan du hente tidligere version af betingelserne. Der kan være forskelle i forhold til de dækninger, som er beskrevet ovenfor. Du kan altid se af din police, hvilke betingelser du er dækket af.

VI FORSIKRER DINE KØRETØJER & DIN TRANSPORT

Vi kan forsikre alle dine erhvervskøretøjer, og du kan også tegne en transportforsikring, som dækker din egen virksomheds varer under transport.

MOTORKØRETØJER

MOTORKØRETØJER

Vores motorkøretøjsforsikring til erhverv gælder for kørende landbrugs- og arbejdsredskaber. Forsikringen omfatter den lovpligtige ansvarsforsikring og kan desuden suppleres med en fuld kaskoforsikring.

Læs mere her

VAREBIL

VAREBIL

Lad os forsikre dine varebiler. Vores varebilforsikring omfatter som minimum den lovpligtige ansvarsforsikring. Dertil har du mulighed for at tilvælge en kaskoforsikring, som dækker skader på varebilen.

Læs mere her

TRANSPORT

TRANSPORT

Beskadigede varer er en evig risiko, når man transporterer varer. Heldigvis kan du forsikre dig imod den. Vi tilbyder forskellige muligheder, når det kommer til transportforsikringer, som dækker dine varer under transport.

Læs mere her

Vi er her for dig...

Peter Wissing
Peter Wissing

Peter Wissing er Exam. assurandør og har ansvaret for nysalg og servicering af privat- og erhvervskunder i det midtjyske-, østjyske- og sønderjyske,…

Gartnernes Forsikring GS
Exam. assurandør
Gartnernes Forsikring GS+45 43340009
Peter Wissing
Henrik Nygaard
Henrik Nygaard

Henrik Nygaard er Exam. assurandør og har ansvaret for nysalg og servicering af privat-, erhvervs- og gartnerikunder i Midt-, Nordsjælland og Kbh.,…

Gartnernes Forsikring GS
Exam. assurandør
Gartnernes Forsikring GS+45 43340091
Henrik Nygaard
Sitemap