Bygningsbeskadigelse

Det er ikke kun brand, der kan ødelægge driftsbygninger og bringe virksomheden i en alvorlig økonomisk situation. Anden bygningsbeskadigelse såsom stormskade, sky- og tøbrudsskade, bygningsbeskadigelse ved indbrud og hærværk, er også risici, som man bør tage højde for som virksomhedsejer.

Hos Gartnernes Forsikring tilbyder vi derfor også at forsikre din virksomheds bygninger mod bygningsbeskadigelse. Denne forsikring er en rigtig god - og for mange uundværlig - investering, idet mange driftsbygninger repræsenterer meget store værdier.

Hvad er omfattet af en bygningskadeforsikring?

Forsikringen omfatter de på forsikringsstedet værende bygninger inklusiv fundament indtil en dybde af 1 m under jordlinie eller under kældergulv.

Endvidere omfattes fast bygningstilbehør, faste bygningsdele, murede hegn og faste installationer, faste maskiner og anlæg hørende til bedriften. Forsikringen tegnes normalt som nyværdiforsikring, hvor de forsikrede bygninger er dækket for deres fulde værdi som nye.

Hvad dækker forsikringen?

Forsikringen dækker direkte skader, som påføres de forsikrede genstande ved:

  • Storm, skypumpe og snetryk
  • Voldsomt sky- eller tøbrud
  • Bygningsbeskadigelse ved indbrud og hærværk
  • Pludselig udstrømning af vand, olie og kølevædske
  • Frostsprængning af røranlæg
  • Bygningsbeskadigelse ved væltende og nedstyrtende genstande
  • Påkørsel

Forsikringen kan udvides med kaskodækning for glas og sanitet.

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om Gartnernes bygningsskadeforsikring til erhverv, kan du hente vores produktblad nedenfor.
I din police kan du til enhver tid se dine specifikke dækninger.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os.

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser fremsendes med policen.
Du kan også til enhver tid rekvirere forsikringsbetingelser hos Gartnernes Forsikrings hovedkontor.

Vi er her for dig...

Peter Wissing
Peter Wissing

Peter Wissing er Exam. assurandør og har ansvaret for nysalg og servicering af privat- og erhvervskunder i det midtjyske-, østjyske- og sønderjyske,…

Gartnernes Forsikring GS
Exam. assurandør
Gartnernes Forsikring GS+45 43340009
Peter Wissing
Henrik Nygaard
Henrik Nygaard

Henrik Nygaard er Exam. assurandør og har ansvaret for nysalg og servicering af privat-, erhvervs- og gartnerikunder i Midt-, Nordsjælland og Kbh.,…

Gartnernes Forsikring GS
Exam. assurandør
Gartnernes Forsikring GS+45 43340091
Henrik Nygaard
Sitemap