Bygningsbeskadigelse

Det er ikke kun brand, der kan ødelægge driftsbygninger og bringe virksomheden i en alvorlig økonomisk situation. Anden bygningsbeskadigelse såsom stormskade, sky- og tøbrudsskade, bygningsbeskadigelse ved indbrud og hærværk, er også risici, som man bør tage højde for som virksomhedsejer.

Hos Gartnernes Forsikring tilbyder vi derfor også at forsikre din virksomheds bygninger mod bygningsbeskadigelse. Denne forsikring er en rigtig god - og for mange uundværlig - investering, idet mange driftsbygninger repræsenterer meget store værdier.

Bygningsbeskadigelse

Hvad er omfattet af en bygningskadeforsikring?

Forsikringen omfatter de på forsikringsstedet værende bygninger inklusiv fundament indtil en dybde af 1 m under jordlinie eller under kældergulv.

Endvidere omfattes fast bygningstilbehør, faste bygningsdele, murede hegn og faste installationer, faste maskiner og anlæg hørende til bedriften. Forsikringen tegnes normalt som nyværdiforsikring, hvor de forsikrede bygninger er dækket for deres fulde værdi som nye.

Hvad dækker forsikringen?

Forsikringen dækker direkte skader, som påføres de forsikrede genstande ved:

  • Storm, skypumpe og snetryk
  • Voldsomt sky- eller tøbrud
  • Bygningsbeskadigelse ved indbrud og hærværk
  • Pludselig udstrømning af vand, olie og kølevædske
  • Frostsprængning af røranlæg
  • Bygningsbeskadigelse ved væltende og nedstyrtende genstande
  • Påkørsel

Forsikringen kan udvides med kaskodækning for glas og sanitet.

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om Gartnernes bygningsskadeforsikring til erhverv, kan du hente vores produktblad nedenfor.
I din police kan du til enhver tid se dine specifikke dækninger.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os.

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser fremsendes med policen.
Du kan også til enhver tid rekvirere forsikringsbetingelser hos Gartnernes Forsikrings hovedkontor.

Vi er her for dig...

Den personlige betjening ligger os meget på sinde, og det er vigtigt for os, at du føler dig i trygge hænder hos os.
Som erhvervskunde hos Gartnernes Forsikring har du din egen personlige rådgiver, som kan vejlede dig omkring forsikring af dit erhverv.

Lars Bak

Lars Bak er Exam. assurandør og har ansvaret for nysalg og servicering af privat-, erhvervs- og gartnerikunder på Sydsjælland og øerne, nærmere...

Position Exam. assurandør
Phone +45 43340012
Cellphone +45 40431777
Arrow-right
Brian Hansen

Brian Hansen er Exam. assurandør og har ansvaret for nysalg og servicering af privat-, erhvervs- og gartnerikunder på Fyn.

Position Exam. assurandør
Cellphone +45 24483002
Arrow-right
Sitemap
Close