Bygningsbrandforsikring til erhverv

En virksomhed indeholder typisk mange el-installationer og har ofte også maskiner og anlæg, som altsammen indebærer en væsentlig risiko for brand. Typiske brandårsager er kortslutning, overspænding i el-installationer, overophedning af installationsgenstande og selvantændelse, hvilket kan forvolde store skader.

Når du tegner en bygningsbrandforsikring til din virksomhed hos Gartnernes Forsikring, fokuserer vi både på bygningens beskaffenhed og især på bygningens installationer. Vi giver dig også professionel rådgivning omkring forbedringer, der kan mindske risikoen for brand i dine bygninger.

Hvad er omfattet af en bygningsbrandforsikring?

Vores bygningsbrandforsikring omfatter de på forsikringsstedet værende bygninger inklusiv fundament indtil en dybde af 1 m under jordlinie eller under kældergulv. Faste el-installationer, fast bygningstilbehør, faste bygningsdele, faste installationer, faste maskiner og anlæg, som hører til virksomheden, er ligeledes omfattet.

Forsikringen tegnes normalt som nyværdiforsikring, hvor de forsikrede bygninger er dækket for deres fulde værdi som nye.

Hvad dækker forsikringen?

Forsikringen dækker direkte skader, som påføres de forsikrede genstande ved:

  • Brand (ildsvåde), lynnedslag eller eksplosion
  • Sprængning af dampkedler og autoklaver
  • Nedstyrtning af luftfartøj
  • Pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt ildsted til rumopvarmning
  • Tørkogning af kedler til rumopvarmning
  • Kortslutning på den faste el-installation samt elmotorer på indtil 25 hk

Forsikringen dækker desuden restværdi og lovliggørelse.

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om Gartnernes bygningsbrandforsikring til erhverv, kan du hente vores produktblad nedenfor.
I din police kan du til enhver tid se dine specifikke dækninger.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os.

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser fremsendes med policen.
Du kan også til enhver tid rekvirere forsikringsbetingelser hos Gartnernes Forsikrings hovedkontor.

Vi er her for dig...

Peter Wissing
Peter Wissing

Peter Wissing er Exam. assurandør og har ansvaret for nysalg og servicering af privat- og erhvervskunder i det midtjyske-, østjyske- og sønderjyske,…

Gartnernes Forsikring GS
Exam. assurandør
Gartnernes Forsikring GS+45 43340009
Peter Wissing
Henrik Nygaard
Henrik Nygaard

Henrik Nygaard er Exam. assurandør og har ansvaret for nysalg og servicering af privat-, erhvervs- og gartnerikunder i Midt-, Nordsjælland og Kbh.,…

Gartnernes Forsikring GS
Exam. assurandør
Gartnernes Forsikring GS+45 43340091
Henrik Nygaard
Sitemap