Ledelsesansvarsforsikring

I samarbejde med RiskPoint kan vi tilbyde din virksomhed en Direktions- og Bestyrelsesansvarsforsikring, der dækker erstatning for formuetab som følge af personligt ledelsesansvar. Ansvarsforsikringen dækker sikredes juridiske erstatningsansvar.

Ledelsesansvarsforsikring

Hvad dækker forsikringen?

Direktions- og Bestyrelsesansvarsforsikringen, som formidles af Gartnernes Forsikring, men tegnes hos Riskpoint A/S, dækker ansvaret for 3. mands tab som følge af ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået af de sikrede personer.

Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for formuetab, som sikrede kan pådrage sig efter gældende lov og retspraksis for fejl eller forsømmelser i udøvelse af deres ledelsesmæssige beføjelser.

Forsikringen dækker desuden:

  • Rimelige sagsomkostninger til sikredes forsvar.
  • Krav mod sikredes bo, baseret på ansvarspådragende handlinger eller undladelser.
  • Overfald

Tilvalgsdækninger

Ledelsesansvarsforsikringen kan udvides til også at dække følgende:

  • Krav fra ansatte
  • Repræsentation ved undersøgelser
  • Omkostninger til genetablering af rennomé
  • Udvidet opdagelsesperiode
  • Ledelsesansvar uden for koncernen

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om Direktions- og Bestyrelsesansvarsforsikringen, som vi tilbyder via RiskPoint A/S, kan du hente et produktblad nedenfor. Dine specifikke dækninger vil til enhver tid fremgå af policen.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os.

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser fremsendes med policen.
Du kan også til enhver tid rekvirere forsikringsbetingelser hos Gartnernes Forsikrings hovedkontor.

Vi er her for dig...

Den personlige betjening ligger os meget på sinde, og det er vigtigt for os, at du føler dig i trygge hænder hos os.
Som erhvervskunde hos Gartnernes Forsikring har du din egen personlige rådgiver, som kan vejlede dig omkring forsikring af dit erhverv.

Lars Bak

Lars Bak er Exam. assurandør og har ansvaret for nysalg og servicering af privat-, erhvervs- og gartnerikunder på Sydsjælland og øerne, nærmere...

Position Exam. assurandør
Phone +45 43340012
Cellphone +45 40431777
Arrow-right
Brian Hansen

Brian Hansen er Exam. assurandør og har ansvaret for nysalg og servicering af privat-, erhvervs- og gartnerikunder på Fyn.

Position Exam. assurandør
Cellphone +45 24483002
Arrow-right
Sitemap
Close