Netbanksforsikring

I samarbejde med RiskPoint kan vi tilbyde din virksomhed en netbankssforsikring, der dækker tab af penge fra sikredes bankkonti ved indbrud i netbank. Forsikringen dækker tab fra bankkonti i danske pengeinstitutter.

Netbanksforsikring

Hvad dækker forsikringen?

Forsikringen dækker sikredes direkte tab af penge ved netbanksindbrud, når der er tale om bankkonti i danske pengeinstitutter i Europa og danske filialer af udenlandske pengeinstitutter.

Følgende er dækket:

  • Direkte tab ved elektronisk tyveri af sikredes penge, som følge af uatoriseret overførsel foretaget af tredjemand via sikredes netværk.
  • Såvel indeståender som trækningsret på netbankskonti er dækket.
  • Udgifter til at fastslå størrelsen af tab ved netbanksindbrud.

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om netbanksforsikringen, som vi tilbyder via RiskPoint A/S, kan du hente et produktblad nedenfor. Dine specifikke dækninger vil til enhver tid fremgå af policen.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os.

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser fremsendes med policen.
Du kan også til enhver tid rekvirere forsikringsbetingelser hos Gartnernes Forsikrings hovedkontor.

Vi er her for dig...

Den personlige betjening ligger os meget på sinde, og det er vigtigt for os, at du føler dig i trygge hænder hos os.
Som erhvervskunde hos Gartnernes Forsikring har du din egen personlige rådgiver, som kan vejlede dig omkring forsikring af dit erhverv.

Lars Bak

Lars Bak er Exam. assurandør og har ansvaret for nysalg og servicering af privat-, erhvervs- og gartnerikunder på Sydsjælland og øerne, nærmere...

Position Exam. assurandør
Phone +45 43340012
Cellphone +45 40431777
Arrow-right
Brian Hansen

Brian Hansen er Exam. assurandør og har ansvaret for nysalg og servicering af privat-, erhvervs- og gartnerikunder på Fyn.

Position Exam. assurandør
Cellphone +45 24483002
Arrow-right
Sitemap
Close