16-11-2019

Gør sommerhuset klar til vinter

Sommerhuse er særligt udsat for frostskader om vinteren, fordi de står ubeboet hen i længere perioder. Her er det derfor ekstra vigtigt at tage sine forholdsregler, før frosten for alvor sætter ind, så man undgår store skader på huset. Læs her, hvordan du gør dit sommerhus klart til vinteren, og hvordan din fritidshusforsikring dækker frostskader.

Bruger du ikke dit sommerhus i vinterhalvåret?
Hvis dit sommerhus ikke er egnet til helårsbrug, og du derfor ikke bruger det i vinterhalvåret, er det vigtigt, at du lukker det helt ned for sæsonen, før den første rigtige frost sætter ind. Det er typisk i januar, februar og marts, at vi kan få perioder med hård frost herhjemme, men frosten kan sætte ind allerede i december, så det er derfor en god idé at få lukket ned for sæsonen allerede nu.

Når du lukker huset ned, skal du sørge for at tappe alt vand af, så der ikke står vand i rør, haner mm., som kan give frostsprængninger. Følg denne tjekliste:

 • Luk for vandet ved hovedhanen
 • Tøm alle vandrør: Åbn alle vandhaner i huset og lad vandet løbe, indtil der ikke kommer mere ud.
 • Det anbefales ligeledes at blæse rørene igennem med trykluft, så der ikke står vand tilbage.
 • Tøm opvaskemaskiner og vaskemaskiner for vand.
 • Tøm varmtvandsbeholdere, cisterne og evt. blandingsbatterier for vand.
 • Kom frostvæske i toilet og afløb.
 • Aflås den brønd, hvor der er tilgang til stophanen. Der er desværre set eksempler på hærværk, hvor der er blevet åbnet for vandet.
 • Spørg evt. en VVS’er til råds, hvis du er i tvivl, om hvordan du gør de ovenstående ting korrekt.

Bruger du dit sommerhus i vinterhalvåret?
Er dit sommerhus egnet til helårsbrug, og vil du gerne bruge det i vintersæsonen, kan du naturligvis ikke lukke det helt ned og tappe vandet af. Men der er stadig en række forholdsregler, du skal tage for at undgå frostskader.

For det første, er det vigtigt, at du sikrer dig, at dit sommerhus i det hele taget er konstrueret til at være i brug om vinteren.

 • Er alle udvendige vandrør, som sørger for vandtilførsel til huset tilstrækkeligt frostsikrede?
  Løber de under jorden, gennem et isoleret fundament, eller er de isolerede på anden vis? Hvis de er udsatte for frost og ikke er isolerede, er de ikke egnet til at føre vand til huset hele året rundt.
 • Er alle rum isolerede og kan opvarmes? F.eks. bryggers, badeværelse, loftsrum el. andet? Hvis du ikke kan holde alle rum varme, hvor der løber vandrør, vil de være udsatte for frostskader, med mindre de er godt isoleret.

Dernæst er det vigtigste, at sommerhuset holdes konstant opvarmet. Brug denne tjekliste, hver gang du efterlader huset:

 • Sørg for, at der er varme på, så huset kan holde en konstant temperatur på min. 10-12 grader.
 • Har du f.eks. en varmepumpe, så brug ”frostsikring” indstillingen, der også sørger for at ventilere huset godt og fordele varmen jævnt i alle rum.
 • Sørg for at åbne alle døre, skabslåger mm., så varmen kan komme uhindret rundt i alle rum og ind i alle skabe og lign. Det er særligt vigtigt, hvis der f.eks. løber vandrør langs væggen bag et køkkenskab el. lign., at varmen kan komme herind også, så rørene holdes frostfrie. Det forebygger også skimmelsvamp.
 • Tap vand af alle udvendige vandhaner og luk dem før vinteren.
 • Sluk altid for vandet på hovedhanen, når du forlader sommerhuset.
 • Har du udendørs pool, spa- eller boblebade, skal de også tømmes og lukkes helt ned, når de ikke er opvarmede.
 • Har du solvarmeanlæg kan dette frostsikres med antifrostvæske.

Hvordan dækker min fritidshusforsikring frostskader?
Mange er ikke klar over, hvad deres fritidshusforsikring dækker, og at der f.eks. stilles krav til opvarmning af huset, for at frostsprængninger på indvendige rør er dækket. Uanset hvor du er forsikret, vil dit forsikringsselskab nemlig stille krav om, at du selv forebygger skader, som kunne forudses og være undgået ved at foretage de nødvendige forholdsregler.

Hos Gartnernes Forsikring dækker din fritidshusforsikring frostskader på indvendige rør, der tilfører bygningen vand og varme, hvis varmeforsyningen svigter tilfældigt, f.eks. ved en strømafbrydelse.

Din fritidshusforsikring dækker ikke:

 • Frostsprængninger i utilstrækkeligt opvarmede rum (med mindre det skyldes tilfældigt svigt i varmeforsyningen).
 • Frostsprængning af rør i loft, skunk eller kryberum, der skyldes mangelfuld isolering.
 • Skade på rør og vandhaner uden for bygningen som følge af frost.
 • Frostskader på udendørs pools, spa- og boblebade.
 • Frostskader på solcelle- og solvarmeanlæg.

Det er derfor vigtigt, at du forebygger disse skader ved at tage de nødvendige forholdsregler.

Sitemap
CloseClose