01-01-2021

Gør sommerhuset klar til vinter

Sommerhuse er særligt udsat for frostskader om vinteren, fordi de står ubeboet hen i længere perioder. Det er derfor vigtigt at tage sine forholdsregler, før frosten for alvor sætter ind, så du undgår store skader på huset. Læs her, hvordan du gør dit sommerhus klart til vinteren.

Det er typisk i januar, februar og marts, at vi kan få perioder med hård frost herhjemme, men frosten kan sætte ind allerede i december, så derfor er det en god idé at vinterklargøre sommerhuset nu.

Bruger du dit sommerhus i vinterhalvåret?

Vil du gerne bruge dit sommerhus i vintersæsonen, kan du naturligvis ikke lukke det helt ned, hver gang du forlader det. Du kan dog stadig gøre meget for at undgå frostskader - og det er vigtigt at gøre, for din forsikring dækker ikke frostskader, der kunne være undgået ved at tage de rette forholdsregler.

Er dit sommerhus egnet til helårsbrug?
For det første, er det vigtigt, at du sikrer dig, at dit sommerhus er konstrueret til at være i brug om vinteren.

 • Er alle udvendige vandrør, som sørger for vandtilførsel til huset tilstrækkeligt frostsikrede?
  Løber de under jorden, gennem et isoleret fundament, eller er de isolerede på anden vis? Hvis de er udsatte for frost og ikke er isolerede, er de ikke egnet til at føre vand til huset om vinteren.
 • Er alle rum isolerede og kan opvarmes? F.eks. bryggers, badeværelse, loftsrum el. andet? Hvis du ikke kan holde alle rum varme, hvor der løber vandrør, vil de være udsatte for frostskader, med mindre de er godt isoleret.

Sommerhuset skal være konstant opvarmet over vinteren
Dernæst er det vigtigste, at du holder dit sommerhus konstant opvarmet. Din forsikring dækker nemlig ikke frostsprængninger, hvis rummet ikke har været tilstrækkeligt opvarmet. Kun hvis det skyldes et tilfældigt svigt i varmeforsyningen.

Brug denne tjekliste, hver gang du efterlader sommerhuset:

Indvendigt

 1. Sørg for, at der er varme på i alle rum, så huset kan holde en konstant temperatur på min. 10-12 grader.
 2. Har du en varmepumpe, så brug ”frostsikring” indstillingen, der også sørger for at ventilere huset godt og fordele varmen jævnt i alle rum.
 3. Sørg for at åbne alle døre, skabslåger mm., så varmen kan komme rundt i alle rum og ind i alle skabe. Det er særligt vigtigt, hvis der løber vandrør langs væggen bag køkkenskabe el. lign., så rørene holdes frostfrie. Det forebygger også skimmelsvamp.

Udvendigt

 1. Tap vand af alle udvendige vandhaner og luk dem før vinteren.
 2. Har du udendørs pool, spa- eller boblebade, skal de også tømmes og lukkes helt ned, når de ikke er opvarmede.
 3. Har du solvarmeanlæg er det en god idé at frostsikre det med antifrostvæske.
 4. Sluk for vandet på hovedhanen, før du forlader sommerhuset.

Bruger du ikke dit sommerhus i vinterhalvåret?

Hvis du ikke bruger dit sommerhus i vinterhalvåret, er det vigtigt, at du lukker det helt ned for sæsonen, før den første rigtige frost sætter ind. Når du lukker huset ned, skal du bl.a. sørge for, at der ikke står vand i rør, haner og lignende, som kan give frostsprængninger.

5 ting, du skal gøre for at frostsikre huset:

 1. Luk for vandet ved hovedhanen.
 2. Tøm alle vandrør: Åbn alle vandhaner, også brusere, og lad vandet løbe, indtil der ikke kommer mere ud (man kan blæse rørene igennem med trykluft, så de tømmes helt).
 3. Tøm opvaskemaskiner og vaskemaskiner for vand.
 4. Tøm varmtvandsbeholdere, og afmonter blandingsbatterier, og tøm dem for vand.
 5. Tøm cisternen, og kom frostvæske i toilet og afløb.

Er du i tvivl om, hvordan du gør alt dette korrekt, kan det være godt givet ud at få en VVS’er ud og gennemgå det med dig, så du fremover er i stand til at gøre det selv.

Hvordan dækker min fritidshusforsikring frostskader?

Mange er ikke klar over, hvad deres fritidshusforsikring dækker, og at der f.eks. stilles krav til opvarmning af huset, for at frostsprængninger på indvendige rør er dækket.

Uanset hvor du er forsikret, vil dit forsikringsselskab nemlig stille krav om, at du selv forebygger skader, som kunne forudses og være undgået ved at foretage de nødvendige forholdsregler.

Hos Gartnernes Forsikring dækker din fritidshusforsikring frostskader på indvendige rør, der tilfører bygningen vand og varme, hvis varmeforsyningen svigter tilfældigt, f.eks. ved en strømafbrydelse.

Din fritidshusforsikring dækker til gengæld ikke:

 • Frostsprængninger i utilstrækkeligt opvarmede rum (med mindre det skyldes tilfældigt svigt i varmeforsyningen).
 • Frostsprængning af rør i loft, skunk eller kryberum, der skyldes mangelfuld isolering.
 • Skade på rør og vandhaner uden for bygningen som følge af frost.
 • Frostskader på udendørs pools, spa- og boblebade.
 • Frostskader på solcelle- og solvarmeanlæg.

Det er derfor vigtigt, at du forebygger disse skader ved at tage de nødvendige forholdsregler.

Sitemap
Close