12-01-2021

Inviterer du rotterne indenfor i varmen?

De er et sted derude året rundt, de små gnavere, som giver mange af os kuldegysninger langt ned af ryggen… Men når frosten sætter ind, søger rotterne føde og ly for kulden i og omkring vores boliger. Særligt i perioder med hård frost vil rotterne gøre alt for at komme ind i varmen.

Læs her, hvordan du kan forebygge problemer med rotter, hvad du gør, hvis du opdager rotter, og hvordan din forsikring dækker, hvis du har været udsat for et rotteangreb.

  Giv ikke rotterne adgang til vand, mad og husly

  Skadedyrsbekæmperes bedste råd til at undgå rotter i og omkring boligen er samstemmende og egentlig ganske enkelt: Man skal bare sørge for ikke at give de små kryb adgang til mad, vand og husly.
  Men hvordan gør man så lige det? Og er det så enkelt?

  Nemt eller ej, så bør man gøre, hvad man kan for ikke at invitere de små kryb indenfor. For er de først inde og får etableret sig, kan det være en langstrakt kamp at slippe af med dem igen.

  Inviterer du rotterne ind i have og udhuse?

  I haven er udhuse, garager, carporte og brændestabler et oplagt gemmested for rotter. Stederne er nemme at komme til og er ofte i fred for mennesker, ikke mindst når natten falder på. Her kan rotterne ofte også være i sikkerhed for større rovdyr, som f.eks. katte.

  Man kan selvfølgelig ikke ændre på, at man har et udhus eller en brændestabel, men man kan få rotterne til at føle sig mindre velkomne ved at sørge for, at der ikke er nem adgang til mad i nærheden, og at der ikke er oplagte gemme- og redesteder.

  • Undgå rod i haven, udhuse og garager mm. – rod og storskrald giver rotterne gode og beskyttede gemmesteder. Ryd op og kør storskrald på lossepladsen.
  • Undgå helst at fodre fugle i haven. Fodrer du fugle, skal der ryddes op og rengøres på og omkring foderbrættet dagligt, så der ikke ligger rester tilbage til rotterne om natten.
  • Undgå at have affald med madrester stående fremme. Madaffald skal altid i sikrede affaldsbeholdere.
  • Undgå at opbevare dyrefoder eller andet spiseligt i skure og udhuse. Hvis du gør, skal det opbevares i lukkede spande af hård plast. Men vær opmærksom på, at rotterne godt kan gnave sig igennem, det er bare mere besværligt. Reager straks, hvis du finder huller i dine beholdere.

  Sådan kommer rotterne ind i dit hus

  Rotterne meget intelligente og adrætte, og du kan derfor desværre også være uheldig at rotterne finder måder at komme ind i dit hus på. Her er nogle af de måder, hvorpå rotter kan finde ind i huset:

  • Rotter kan finde ind på loftet ad huller i undertag eller ødelagte tagsten. Rotterne har mange kreative påfund for at komme op til dig tag. De kan f.eks. komme:
  • Op gennem nedløbsrøret og ind via tagrenden.
  • Op ad brændestabler eller beplantning, der står tæt på eller op ad huset.
  • Henad strømledninger eller grene tæt på huset.
  • Rotter kan også finde ind i dit hus gennem kattelemmen.
  • Eller gennem små revner i muren, huller under døråbninger eller omkring kabler. Er hullet ikke stort nok fra start, gnaver rotten det nemt større.
  • Rotter kan også finde ind via beskadigede kloakrør eller drænrør.

  Oprydning, almindelig vedligeholdelse og udbedring af småskader på huset kan således langt hen ad vejen holde rotterne væk. Ligeledes anbefales det, at du vedligeholder dine stikledninger til kloaksystemet, og at du monterer rottespærre i dine afløbsrør.

  Sådan afslører du rotterne

  Rotten er et nataktivt dyr, så du ser derfor sjældent noget til dem om dagen. Det er derfor typisk alle sporene efter rotter, der kan afsløre, om du har fået uvelkomne gæster i eller omkring din bolig. Der kan være forskellige tegn på rotter:

  • Lugt – Tæt på reden vil der være en fæl stank af ekskrementer, og oftest vil du også kunne fornemme lugten på afstand, da den er meget skarp.
  • Ekskrementer – Synlige ekskrementer i små bunker (rotteekskrementer er aflange, omtrent 17 mm, og en hel del større end muselort).
  • Lyde – Kradse og/eller pibelyde.
  • Fod- og halespor – Rotter efterlader fod- og halespor, som f.eks. kan ses i støv.
  • Fedt og snavsaflejringer – Rotter følger faste ruter, og her vil der efter noget tid komme pletter og mørke mærker på de overflader de færdes på og ved.
  • Huller i vægge mm. – Rotter gnaver små runde huller, og de kan gnave sig gennem vægge, paneler og andet. Der vil typisk være rester omkring hullet af materialet, de har gnavet sig igennem.
  • Huller og gange i jorden – Rotter graver gange og huller i jorden. Er der pludselig huller i haven, eller er underlaget under fliser eller andet pludselig undermineret af gange, kan rotter være synderen.
  Hvad skal jeg gøre, hvis jeg finder ud af, at jeg har rotter?

  Du har pligt til at anmelde det til din kommune, hvis du har set en rotte – eller tegn på rotter. Du kan anmelde rotter digitalt på borger.dk. Når du har anmeldt rotter, vil du få besøg af den kommunale rottebekæmpelse, der i første omgang vurderer, om der faktisk er rotter. Er det tilfældet, vil de rådgive om, hvad du skal gøre, og igangsætte rottebekæmpelse, f.eks. ved at opsætte rottegift og fælder. Det er gratis at få kommunens rottebekæmper ud.

  Har rotterne gjort skader på din del af kloakken, har du pligt til at reparere den, og denne udgift skal du tilgengæld selv afholde. Ligeledes er evt. skader på din bolig også en udgift, du selv står tilbage med.

  Hvordan dækker min forsikring, hvis jeg får rotter i min bolig?

  Hvis du har en husforsikring hos Gartnernes Forsikring og har tegnet dækning for stikledninger samt skjulte rør og kabler, dækker din forsikring skader på disse - det gælder også, hvis skaden er forårsaget af rotter.

  Har du tegnet vores tilvalgsdækning ”Udvidet hus og have”, er du desuden dækket imod skade på beboelsesbygning forårsaget af flagermus, mår og gnavere, f.eks. mus og rotter. Det er en forudsætning for denne dækning, at bekæmpelse sker, inden skaden udbedres. I forbindelse med en dækningsberettiget skade forvoldt af rotter, giver ”Udvidet hus og have” dækningen ligeledes et tilskud til anskaffelse og montering af rottespærre, hvis dette ikke dækkes fra anden side.

  Udgifter til selve rottebekæmpelsen er ikke omfattet af dækningerne.

  Læs mere om vores husforsikring samt tilvalgsdækninger her.

  Vidste du? 10 vilde facts om rotter

  1. En rotte kan springe op til 75 cm i højden.
  2. En rotte kan klemme sig gennem et hul med en diameter på 2 cm.
  3. En rotte kan klatre lodret op ad en mur eller op gennem et nedløbsrør.
  4. En rotte kan gnave igennem alt, der er blødere end jern.
  5. En rotte kan løfte over 2 gange sin vægt, og dermed også et dæksel på over 1 kg.
  6. En rotte kan grave sig gennem flere meter jord.
  7. En rotte kan svømme, dykke og holde vejret i op til 5 minutter.
  8. Et rottepar kan nemt blive til 50 rotter på et år – faktisk har forsøg vist, at de kan de blive til over 800.
  9. En rotte kan bære på op til 55 forskellige sygdomme, fordi den har evnen til at udvikle resistens.
  10. Rotter er intelligente dyr, og er meget forsigtige over for nye ting (f.eks. fælder).
  Sitemap
  Close