18-06-2019

Ny terrorforsikringslov

Folketinget har vedtaget en ny terrorforsikringslov, som træder i kraft den 1. juli 2019. Loven sikrer alle private personer og erhvervsvirksomheder erstatning som følge af terrorskader, som finder sted ved brug af nukleare, biologiske, kemiske eller radiologiske våben, også kaldet NBCR-terror.

For fremtiden hæfter staten for skader forårsaget af NBCR-terror. Der er tale om en statslig forsikringsordning, som dækker skader på bygninger, løsøre, jordområder og motorkøretøjer, der bliver beskadiget, forurenet eller uanvendelige på grund af terror af den art. Det er en betingelse for ret til erstatning efter den nye lov, at de beskadigede genstande er brandforsikret.

Da dækningen for sådanne skader fremadrettet betales af staten, ophører den hidtidige dækning i Gartnernes Forsikring GS i alle forsikringer, som således fremadrettet undtager skader, herunder ansvarsskader, som er en direkte eller indirekte følge af NBCR-terrorhandlinger.

Du kan se de præcise vilkår for NBCR-terror undtagelsen i den seneste udgave af de pågældende forsikringsbetingelser (familie-, hus-, fritidshus-, landbo-, bil-, varebil-, lastbil- og motorkøretøjsforsikring).

Du kan se alle forsikringsbetingelser her.

Heldigvis er det sjældent, at der sker NBCR-terror, men hvis det finder sted, skal skaden anmeldes til os, da vi som privat forsikringsselskab håndterer sagsbehandlingen for staten. Vi takserer skaden og opgør erstatningen, som herefter udbetales af Terrorrådet, som er den nye statslige myndighed, der forvalter terrorforsikringsloven.

Du kan læse mere om den nye terrorforsikringsordning på finanstilsynets hjemmeside.

Sitemap
Close