25-09-2020

Skybrud - er du klar til vandmasserne?

Sommeren og det tidlige efterår er sæson for skybrud. I Danmark oplever vi typisk flere store skybrud i løbet af sommerhalvåret. Ifølge DMI oplever vi faktisk i gennemsnit et skybrud 22 dage om året et eller andet sted i Danmark.

Officielt taler man om skybrud, når der falder mere end 15 mm nedbør inden for 30 minutter, så det er rigtig store vandmængder, der falder på ganske kort tid. Som boligejer er det altså en rigtig god idé at tage sine forholdsregler og berede sig bedst muligt på vandmasserne for at undgå store vand- og fugtskader.

Når der er varslet skybrud

Er der varslet skybrud i dit område, så sørg for at tjekke, at dit hus er klar til at modstå vandet.

 1. Luk alle vinduer og døre – vær særligt opmærksom på tagvinduer og kældervinduer.
 2. Tjek at tagrender, nedløb og afløb ikke er tilstoppede af blade eller andet. Vær særligt opmærksom på afløb ved kælderskakte samt på nedløb ved huse og udhuse med fladt tag, hvor der er øget risiko for vandskader.
 3. Har du vinduer eller ventilationshuller tæt ved jorden, så sørg for at de er lukkede og evt. afdækkede. Særligt hvis du ved, at der er risiko for oversvømmelse der, hvor du bor.
 4. Har du kælder eller lavtliggende opbevaringsrum, hvor der kan være risiko for oversvømmelse, så sørg for at hæve de ting, du opbevarer et godt stykke over gulvet. Det er desuden mest optimalt, hvis du opbevarer dine ting på reoler af metal, som ikke kan suge vand.
 5. Bor du et sted, hvor der er risiko for oversvømmelse, så hav sandsække parat, så du kan stoppe vandet fra at trænge ind i din bolig.

Langsigtet forebyggelse - det kan du selv gøre

Som husejer kan du også gøre en række mere langsigtede forberedelser, der kan sikre, at det ikke går så galt, når først skybruddet rammer. Gennemgå din grund med ”skybrudsbriller” på: Kan vandet ledes godt nok væk fra dit hus, når først skybruddet rammer?

 • Falder terrænet væk fra huset?
  Det er vigtigt, at vandet ledes væk fra og ikke hen imod huset. Ifølge Bolius skal terrænet falde med mindst 2 cm per meter væk fra dit hus – og der skal som minimum være fald på de første 3 meter fra dit hus.
 • Kan vandet sive ned gennem belægningen i din have?
  Den belænging, du har på din grund kan gøre en stor forskel for, om vandet kan komme hurtigt nok væk, når det regner voldsomt. Generelt dræner græs og småsten rigtig godt, da vandet siver hurtigt ned igennem det. Fliser dræner tilgengæld ikke altid særlig godt. Har du for store flisearealer og for få græsarealer i din have, kan vandet derfor have svært ved at komme væk. Oplever du, at vandet ikke siver ned eller væk, når det regner meget, kan det derfor være en god idé at overveje om noget af belægningen i din have skal lægges om til græs. Her kan det være en god idé at få professionel rådgivning fra f.eks. en anlægsgartner, før du går igang.
 • Er dine brønde og kloaker i ordentlig stand?
  Det er vigtigt, at der ikke er revner eller brud på brønde og kloakledninger – sørg derfor for at tjekke deres tilstand indimellem. Er der revner eller brud, skal du kontakte en kloakmester – og du bør også kontakte dit forsikringsselskab.

Få professionel rådgivning

Har du kælder eller andre forhold omkring dit hus eller din grund, som gør dig ekstra udsat for vandskade ved skybrud, kan det være en rigtig god idé at få foretaget en permanent og mere langsigtet skybrudssikring, så du undgår gentagne vandskader.

Der findes forskellige løsninger, som kan sikre dig, når vandet kommer, f.eks. i form af pumpebrønde, højtvandslukke, faskiner, dræn mm. Men uanset hvilken løsning, du overvejer, så husk altid at få professionel rådgivning, f.eks. ved en kloakmester, før du går i gang med etableringen, så du er sikker på, at du vælger den rigtige løsning til netop dine forhold, og at dine installationer er lovlige.

Hvad gør jeg, hvis der trænger vand ind i min bolig?

Hvis uheldet er ude, og der trænger vand ind i din bolig, er det vigtigt, at du gør, hvad du kan for at begrænse skadens omfang. F.eks. ved at lægge sandsække ud, afskærme og afdække utætheder osv.

Har du brug for akut hjælp til begrænsning af skaden, kan du ringe til vores skadesservice, som kan kontaktes døgnet rundt på tlf. 70 11 12 14.

Er skaden af mindre karakter, og altså noget, som du sagtens selv kan klare, er det vigtigt, at du dokumenterer skadens omfang med billeder, før du rydder op. Herefter kan du anmelde skaden på Mine Sider.

Er du i tvivl, om skaden skal besigtiges af os, før du rydder op, så kontakt vores skadeafdeling, før du gør noget.

Hvordan dækker min forsikring ved skybrud?

Gennem din husforsikring er du typisk dækket imod almindelige vejrskader – og ligeledes imod vandskader, når vandet efter voldsomt skybrud ikke kan få normalt afløb og oversvømmer bygninger eller stiger op gennem afløb. Dette er også tilfældet, hvis du har en husforsikring hos Gartnernes Forsikring - og har du tegnet en ”udvidet vandskade” hos os, vil du også være dækket imod nedbør, der trænger ind i din bolig udefra gennem utætheder.

Vær opmærksom på, at skader, der opstår som følge af mangelfuld vedligeholdelse kan have betydning for din ret til erstatning. Det er derfor vigtigt, at du tjekker dine forskellige bygningsdele og installationer en gang imellem – eller får det gjort af en professionel – og sikrer, at de er i ordentlig stand. F.eks. bør du løbende få tjekket, at dit tag er tæt, at tagrender, nedløbsrør og brønde er rensede, som beskrevet i de foregående afsnit.

Er du i tvivl om, hvordan du er dækket, er det altid en god idé at spørge dit forsikringsselskab.

Du kan læse mere om Gartnernes Husforsikring her

Sitemap
Close