08-02-2021

Tjek dit loft for fygesne og undgå fugtskader

Lige nu viser vintervejret tænder i store dele af Danmark, og sne kombineret med blæst giver fygesne mange steder. Fygesneen giver ikke kun problemer i trafikken, den kan også udgøre en risiko for skader på din bolig, fordi sneen kan trænge ind gennem sprækker, ventilationskanaler m.m. og forårsage vand- og fugtskader, når den smelter. Er du opmærksom nu, kan du dog undgå ærgerlige skader.

Læs her, hvad du skal være opmærksom på, hvad du gør, hvis du opdager fygesne på loftet, hvordan du forebygger skader, og hvordan din husforsikring dækker, hvis skaden er sket.

Fygesne kan trænge ind flere steder end vand

Fygesne er lumsk, fordi den er let og kan trodse tyngdekraften. Derfor kan den også trænge ind steder, hvor vandet normalt ikke kan trænge ind.

Har du et nyere tag med undertag, giver din tagkonstruktion i sig selv god beskyttelse mod fygesne, så længe tag og undertag er intakt. Selv ved et helt nyt tag, kan fygesne dog trænge ind gennem ventilationskanaler og udluftningshætter.

Har du et ældre tag, er risikoen større for, at sneen kan trænge ind gennem tagkonstruktionen, eller gennem sprækker, utætte inddækninger ved skorsten, tagvinduer osv. eller gennem deciderede huller og manglende tagsten.

Tjek dit loftsrum jævnligt, når sneen fyger

Når vejret er som nu med sne og blæst, bør du tjekke dit loftsrum med jævne mellemrum, uanset om dit tag er nyt eller gammelt. Selvom du aldrig har oplevet fygesne på loftet før, er der ingen garanti for, at sneen ikke kan trænge ind. Fygesne er lumsk, og skift i vindretning, vindstyrke og kastevinde kan gøre, at den opfører sig meget uforudsigeligt.

Tjek loftsrummet grundigt ud i alle afkroge for sne. Vær også opmærksom på, at hvis sneen lander på et sted, hvor der er forholdsvis varmt, vil sneen smelte med det samme og i stedet efterlade et vådt område. Det kan f.eks. være en utæt skorstensinddækning, hvor varmen smelter sneen med det samme.

Har du loft til kip, er det nærmest umuligt at tjekke, om sneen er trængt ind, før den smelter og bliver til en vandskade. Her skal du derfor være særligt opmærksom på forebyggelse og tegn på indtrængende vand, som f.eks. skjolder i loftet.

Hvad gør jeg, hvis der er trængt fygesne ind på mit loft?

Finder du sne på loftet, skal du fjerne det med det samme. Fej det det f.eks. op med kost og fejebakke, og kom det i en spand, så du kan få det helt væk fra loftet, inden det smelter.

Finder du sne på loftet, er det ekstra vigtigt, at du gennemgår dit tag for skader, revner m.m., hvor sneen kan trænge ind, når vejret igen tillader det, så du forebygger, at der trænger sne ind en anden gang.

Hvad kan jeg gøre for at forebygge skader pga. fygesne?

Du bør gennemgå dit tag for skader jævnligt, så du forebygger vand- og sneskader. Gør det f.eks. til en vane at tjekke dit tag inden vintersæsonen og igen, når foråret kommer, for evt. skader opstået over vinteren.

Det skal du tjekke:

  • Tjek for manglede, løse eller ødelagte tagsten, tagpap osv.
  • Tjek alle inddækninger for skader og utætheder, f.eks. ved ovenlysvinduer, kviste, skorsten m.m.
  • Tjek, om samlinger ved tagryg m.m. er intakte (fugninger, murværk og tætningsbånd).
  • Tjek loftsrummet for sprækker og revner indvendigt, hvor du kan komme til.

Føler du ikke selv, at du har kompetencerne til at gennemgå dit tag for skader, eller har du ikke lyst til at kravle rundt på taget, så få en professionel til at tjekke dit tag for skader med et par års mellemrum. Han vil også kunne vise dig, hvad du nemt selv kan holde øje med i de mellemliggende perioder.

Hvordan dækker min husforsikring?

Hvis du har tegnet udvidet vandskade i forbindelse med din husforsikring hos Gartnernes Forsikring, dækker vi som udgangspunkt vandskade efter nedbør, herunder fygesne, der trænger ind i bygningen udefra. Forsikringen dækker dog ikke skader, hvor vand eller sne er trængt ind gennem åbne vinduer eller døre.

Husk, at det er dit eget ansvar at vedligeholde dit hus
Det er en forudsætning for erstatning, at årsagen til følgeskaden repareres straks. Netop derfor er det også vigtigt, at du jævnligt tjekker dit tag for skader, og sørger for at få repareret dem straks. Udgifter til reparation af sådanne skader er ikke omfattet af din husforsikring, da det er dit eget ansvar at vedligeholde dit hus.

Se hvilke betingelser du er dækket under på Mine Sider
Du kan være dækket forskelligt alt efter, hvilke betingelser, du er dækket under. Ovenstående dækninger er beskrevet ud fra vores nyeste betingelser for husforsikring (HUS-01). Du kan altid se i policen for din husforsikring, hvilke betingelser, du er dækket under. Du finder alle dine policer samt forsikringsbetingelser på Mine Sider.

Er du i tvivl om, hvordan din husforsikring dækker, og om du har tegnet de nødvendige dækninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Sitemap
Close