Anmeld din skade her

For at vi kan behandle din skade så hurtigt som muligt, anbefaler vi, at du udfylder en skadesanmeldelse online.

Er skaden relateret til private forsikringer, gør du dette ved at logge på "Mine sider" med NemID.
Når du har logget på 'Mine sider', kan du udfylde alle de oplysninger, vi skal bruge vedr. skaden, og du har mulighed for at vedhæfte dokumentation, som f.eks. regninger og billeder sammen med din skadesanmeldelse. Når du har udfyldt skadesanmeldelsen, får du en bekræftelse med angivelse af et skadenr., som du kan bruge, hvis du efterfølgende retter henvendelse til os vedr. sagen.

Har du spørgsmål i forbindelse med udfyldelse af skadesanmeldelsen, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 43 71 17 77 eller e-mail gaf@garfors.dk.

HAR DU BRUG FOR AKUT HJÆLP?

Vores samarbejdspartnere hjælper dig 24/7

Det kan ske, at du får brug for hjælp til en akut skade uden for åbningstiden. I det tilfælde har vi en række samarbejdspartnere, som kan hjælpe dig.

HJÆLP TIL SKADER UDEN FOR ÅBNINGSTID
Hvis du har akut brug for hjælp til en brand-, vand- eller stormskade på hus og løsøre, kan du ringe til Dansk Industri & Skadesservice.

Tlf. nr. +45 70111214


VED PRIVATE REJSER
Har du tegnet årsrejseforsikring hos os, har du ret til hjælp i hele verden i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst på dine private rejser. I tilfælde af, at du har brug for hjælp, kan du ringe på nedenstående nr.

Tlf. nr. +45 38489161

Vejhjælp i udlandet
Har du tegnet kaskoforsikring hos os, har du ret til vejhjælp i udlandet, hvis din bil går i stykker, eller du kommer ud for et færdselsuheld. I det tilfælde kan du ringe til SOS International.

Tlf. nr. +45 70105052

FORSIKRING BYGGER PÅ GENSIDIG TILLID

Det skal du vide om forsikringssvindel

En forsikringsaftale bygger på gensidig tillid mellem kunde og forsikringsselskab. I Gartnernes Forsikring har vi tillid til dig som kunde, når du som skadelidt anmelder en skade. Tilsvarende forventer vi, at du afgiver korrekte og tilstrækkelige oplysninger til os.

Gartnernes Forsikring accepterer ikke forsikringssvindel. Vi finder det ikke rimeligt, at ærlige kunder skal betale for erstatninger til uærlige kunder og skadelidte, der begår forsikringssvindel.

Hvis vi under den almindelige sagsbehandling får mistanke om forsøg på forsikringssvindel, kan vi iværksætte en nærmere undersøgelse. Vi anvender de nødvendige menneskelige og tekniske ressourcer til at afdække den svindel, der rammer vores selskab. Vores undersøgelser står i rimeligt forhold til omfanget af den formodede svindel.

Vi handler ud fra forsikringsbranchens etiske kodeks og overholder de regler, der følger af dansk ret.

Du kan hente forsikringsbranchens kodeks nedenfor, hvor du også kan læse mere om forsikringssvindel i rapport om opdaget forsikringssvindel i Danmark fra 2018.

Sitemap
Close