Mini Biavlsforsikring

Er du medlem af Danmarks Biavlerforening får du en gratis Mini Biavlsforsikring som en del af din familieforsikring hos Gartnernes Forsikring. Mini Biavlsforsikringen er udviklet i samarbejde med Danmarks Biavlerforening og tilbydes eksklusivt - og gratis - til medlemmer af foreningen.

Læs mere om, hvad Mini Biavlsforsikringen dækker her.

Mini biavlsforsikring

Det dækker en Mini Biavlsforsikring

Vores Mini Biavlsforsikring er målrettet hobbybiavl og tilbydes som en del af vores familieforsikring.

Forsikringen dækker:

  • Bistade med bifamilie
  • Udstyr og produktion
  • Også udebigårde på dine arealer udenfor forsikringsstedet
  • Brand/lynnedslag og vandskade
  • Tyveri/hærværk
  • Skade som følge af væltede træer og nedfaldne grene.

Mini Biavlsforsikringen dækker op 35.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed - ét bistade dækkes dog med maks. 7.000 kr.

Du skal være medlem af Danmarks Biavlerforening for at kunne tegne en familieforsikring inklusiv Mini Biavlsforsikring. Husk, at du som medlem af Danmarks Biavlerforening kan få over 20% i samlet rabat på dine privatforsikringer hos os. Læs mere her.

Kontakt os, hvis du vil vide mere eller ønsker at tegne en familieforsikring inklusiv Mini Biavlsforsikring.

Få over 20% i samlet rabat som medlem af Danmarks Biavlerforening

Som medlem af Danmarks Biavlerforening kan du få over 20% i samlet rabat på dine privatforsikringer

Vi har samarbejdet med Danmarks Biavlerforening i over 30 år - derfor har vi en solid erfaring med biavlsforsikring.

Som et led i samarbejdet tilbyder vi dig som medlem af Danmarks Biavlerforening over 20% i samlet rabat på alle privatforsikringer, når du tegner din familieforsikring + minimum to andre forsikringer hos os.

Sitemap