Forsikring mod produktionstab

Moderne væksthusbyggerier er forsynet med mange forskellige tekniske indretninger. Det betyder, at risikoen for et teknisk svigt er stor, og et uheld kan ødelægge en produktion totalt. Derfor tilbyder Gartnernes Forsikring en produktionstabsforsikring særligt målrettet væksthuse, som træder til, hvis produktionsapparatet svigter.

Forsikring mod produktionstab

Hvad dækker forsikringen?

Med en produktionstabsforsikring er du sikret erstatning for forsikrede produkter, der er blevet ødelagt, beskadiget eller værdiforringet som følge af:

At den foreskrevne eller sædvanlige temperatur ikke er overholdt, når dette forhold skyldes:

  • Pludselig og uforudseelig beskadigelse eller svigt af ejendommens produktionsapparat.
  • En uden forudgående bekendtgørelse tilfældig og pludselig afbrydelse i strøm-, gas- eller fjernvarmeforsyning.

Manglende vanding, når dette forhold skyldes:

  • Pludselig og uforudseelig beskadigelse eller svigt af ejendommens vandforsyning og pumper indtil gødningsblander.
  • En uden forudgående bekendtgørelse tilfældig og pludselig afbrydelse af eller forstyrrelse i vandforsyningen.
  • Ledningsvand, vanddamp eller kølemedium, der pludselig og uforudset og på uregelmenteret måde strømmer ud af ejendommens vandforsynings-, opvarmnings-, køle- eller klimaanlæg.

Ildsvåde, dvs. løssluppen flammedannende ild, der kan brede sig ved egen kraft.

Dækning og selvrisiko
Samtlige kulturer i væksthuse er forsikret efter første-risikoprincippet, og er dækket indtil en fastsat sum inklusiv tabt fortjeneste (dækningsbidrag).

Katastrofeforsikring - en tilvalgsdækning
Forsikringen kan udvides med en katastrofedækning for skade forårsaget af visse plantesygdomme og skadedyr.

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om Gartnernes produktionstabsforsikring, kan du hente vores produktblad nedenfor.
I din police kan du til enhver tid se dine specifikke dækninger.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os.

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser fremsendes med policen.
Du kan også til enhver tid rekvirere forsikringsbetingelser hos Gartnernes Forsikrings hovedkontor.

Vi er her for dig...

Den personlige betjening ligger os meget på sinde, og det er vigtigt for os, at du føler dig i trygge hænder hos os.
Som erhvervskunde hos Gartnernes Forsikring har du din egen personlige rådgiver, som kan vejlede dig omkring forsikring af dit erhverv.

Lars Bak

Lars Bak er Exam. assurandør og har ansvaret for nysalg og servicering af privat-, erhvervs- og gartnerikunder på Sydsjælland og øerne, nærmere...

Position Exam. assurandør
Phone +45 43340012
Cellphone +45 40431777
Arrow-right
Brian Hansen

Brian Hansen er Exam. assurandør og har ansvaret for nysalg og servicering af privat-, erhvervs- og gartnerikunder på Fyn.

Position Exam. assurandør
Cellphone +45 24483002
Arrow-right
Sitemap
Close