Ansvarsforsikring - Ny lov om dagsbøder
01-01-2019

Ansvarsforsikring - Ny lov om dagsbøder

Er du bilejer, eller har du andre motorkøretøjer, så skal du være opmærksom på, at der pr. 1. januar 2019 blev foretaget en stramning af færdselsloven omkring tegning af ansvarsforsikring på motorkøretøjer.

Fra og med 1. januar vil du blive opkrævet dagsbøder på 250 kr. per dag, hvis du ikke har tegnet en ansvarsforsikring til dit motorkøretøj. Dagsbøderne opkræves af DFIM (Dansk Forening for International Mørekøretøjsforsikring) og er indført for at sikre, at man som ejer af et uforsikret køretøj i højere grad selv kommer til at betale for de skader, som ens køretøj forvolder.

Du kan blive frataget muligheden for at tegne en ny ansvarsforsikring
Det har også hidtil været lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring på et motordrevent køretøj (biler, motorcykler, knallerter, lastbiler, varebiler samt arbejds- og landbrugsmaskiner), men fra og med 1. januar 2019 opkræves der altså dagsbøder, såfremt forsikringspligten ikke overholdes.

Det er i den forbindelse vigtigt at vide, at har du gæld til DFIM, fordi du ikke har betalt dine dagsbøder, fratages du muligheden for at tegne en ny ansvarsforsikring. Hvis man undlader at betale sin ansvarsforsikring, og køretøjet afmeldes pga. restance, vil man nemlig blive oprettet i DFIM's gebyrregister, hvilket betyder, at man ikke kan tegne en ny forsikring hos et forsikringsselskab, før dagsgebyret er betalt.

Har du styr på den lovpligtige ansvarsforsikring?
Er du registreret som bruger eller ejer af et køretøj uden at have den lovpligtige ansvarsforsikring, vil du blive opkrævet et dagsgebyr på 250 kr. af DFIM. Gebyret opkræves HVER dag, hvor køretøjet ikke er forsikret. Det er derfor en god idé, at være helt sikker på, om du har styr på den lovpligtige forsikring.

Du kan tjekke, om dit køretøj er ansvarsforsikret hos Motorregisteret.

Hvis du har et køretøj stående, som du ikke bruger, skal du ligeledes huske at afmelde det, så du ikke risikerer at få dagsbøder pga. manglende ansvarsforsikring. Du kan afmelde dit køretøj hos Motorstyrelsen.

Sitemap
Gartnernes Forsikring GS