Myten om at stråtækte huse er ekstremt dyre at forsikre kan manes i jorden
Huset er i grundplan på 115 kvadratmeter med i alt 219 etagemeter, fordelt på to etager, samt 101 kvadratmeter sekundær bygning med garage, bryggers og fyrrum.
03-10-2018

Myten om at stråtækte huse er ekstremt dyre at forsikre kan manes i jorden

Med kun 30 procent i merpris - 1.171 kr. om året - når stråtaget er brandsikret med glasfiberdugen Sepatec, lægger Gartnernes Forsikring sig i førertrøjen, hvad angår billige forsikringer til ejeren af den stråtækkede ejendom.
Og hermed er det lille forsikringsselskab i Taastrup med til at gennemhulle myten om, at stråtaget gør huset vanvittigt dyrt at forsikre.

Artikel gengivet fra magasinet "TÆK", nr. 3 - Oktober 2018 - udgives af "Stråtagets kontor".
Tekst: Jørgen Kaarup, Straatagets kontor

Alle kan tegne forsikring hos Gartnernes Forsikring, som i den nævnte pris forudsætter, at husstanden tegner alle forsikringer hos dem.

Tækkemændenes branchekontor har taget udgangspunkt i et virkeligt hus og indhentet tilbud fra 6 selskaber, som tækkemænd rundt om i landet har gode erfaringer med, både hvad angår priser, vilkår og sagsbehandling, hvis det går galt.

Huset er fra 2002 med godkendt brandsikring af stråtaget, beliggende i landsbyen Søballe 12 km fra Skanderborg og 25 km fra Aarhus. Det er tækket af ejeren, der i 2002 selv var tækkemand, og villaen ligger i et nybygget villakvarter. Skjulte rør samt råd og svamp, genhusning og forsikring til nyværdi er inkluderet i de priser, vi har fået fra de seks selskaber. Alle selskaber er blevet bedt om samtidig at sende tilbud på huset, hvis det var bygget med tegltag, som er af flere typer såkaldt hårdt tag - i modsætning til stråtaget, der betegnes som blødt tag.

Én ting er nemlig den samlede pris for en forsikring. Neget andet, der ofte glemmes, når folk drøfter den hårdnakkede myte "stråtækkede huse er nærmest ubetalelige forsikringsmæssigt", er en sammenligning over til samme forsikring med hårdt tag.

Moralen af Straatagets Kontors forsikringsundersøgelse er, at man som ejer skal spørge mindt tre selskaber, før man beslutter sig. Merprisen svinger nemlig fra 30% til 87% dyrere for strå frem for tegl. Den årlige præmie er 83% dyrere (9.272 kr.) hos undersøgelsens dyreste selskab, Topdanmark, i forhold til Gartnernes årspræmie på 5.076 kr.

Af skemaet fremgår de seks selskabers priser for henholdsvis brandsikret stråtag og tegltag, og merpriser er udregnet i både procenter og kroner.

Bemærk venligst
Forsikringsverdenen kan forekomme at være en jungle, og den helt korrekte pris for et givent hus opnås først, når ejeren konkret har henvendt sig og anmodet om tilbud og taget stilling til forskellige individuelle forhold. De fleste forsikringsselskaber vil besigtige ejendommen, før de giver et tilbud. I denne undersøgelse har kun ejerens selskab, Alka. besigtiget ejendommen.

Se prissammenligningsskemaet her

Find denne og tidligere udgaver af magasinet "TÆK" på straatagetskontor.dk

Sitemap