20-11-2023

Vildtalarm til bilen mindsker risikoen for påkørsel af rådyr

De seneste års vækst i bestandene af rådyr og hjorte har øget risikoen for påkørsel betragteligt, men med en vildtalarm kan bilister mindske risikoen for påkørsel af rådyr og krondyr.

Råvildtet og hjortene har gode livsbetingelser i det danske landskab, men det har også utilsigtede konsekvenser i form af mange påkørsler.

Sitemap