Er du uenig i afgørelsen af din forsikringssag?

Hvis du ikke er enig i vores afgørelse, så kontakt den afdeling, der har behandlet din forsikringssag. Hvis sagen kan løses på denne måde, er det både nemmere og hurtigere for alle parter. Hvis du efter henvendelse til den ansvarlige afdeling fortsat er utilfreds med afgørelsen, har du forskellige klagemuligheder. Dem kan du læse mere om nedenfor.

Send en klage til vores klageansvarlige

Er du efter henvendelse til afdelingen, der har behandlet din sag, fortsat ikke tilfreds med vores sagsbehandling eller resultatet heraf, kan du klage til vores klageansvarlige enhed:

Gartnernes Forsikring GS
Att.: Den klageansvarlige enhed
Struergade 24
2630 Taastrup

E-mail: [email protected]

Ankenævnet for Forsikring

Du har mulighed for at klage til Ankenævnet for Forsikring, hvis du er utilfreds over en afgørelse, der vedrører egne forsikringer. Man kan ikke klage over en afgørelse truffet af modpartens selskab. Klagen skal vedrøre privatlivets forsikringsforhold. Klager vedrørende erhvervslivets forsikringsforhold falder uden for ankenævnets område. Dog behandles klager vedrørende motorkøretøjsforsikring, selvom der er tale om erhvervskøretøjer.

En klage til Ankenævnet for Forsikring skal sendes på et specielt klageskema, som du kan få hos os eller på ankenævnets hjemmeside www.ankeforsikring.dk

Forsikringsoplysningen

Du har mulighed for at klage over en afgørelse, som en modparts forsikringsselskab har truffet eller klage over erhvervsforsikringer til Forsikringsoplysningen. På Forsikringsoplysningens hjemmeside www.forsikringsoplysningen.dk kan du finde svar på en række spørgsmål, ligesom der er en klagevejledning.

Den fælles europæiske klageportal

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du klage til den fælles europæiske klageportal ODR (Online Dispute Resolution) www.ec.europa.eu/odr. ODR-platformen administreres i Danmark af Forbruger Europa, og du kan læse mere om platformen på www.forbrugereuropa.dk. Klageportalen vedrører kun klager over forsikringer, der er solgt via internettet. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse [email protected].

Sitemap