Din indboforsikring dækker hele familien

Din indboforsikring dækker hele familien

Familie- og indboforsikringen omfatter dig som forsikringstager og din husstand.

Indboforsikringen dækker personer i din husstand
Til husstanden regnes følgende personer, når de er tilmeldt din folkeregisteradresse:

 • Ægtefælle/samlever
 • Dine og din ægtefælles/samlevers børn og plejebørn.
 • Fastboende medhjælp i husholdningen.
 • Op til yderligere to personer.
 • Dog er logerende ikke omfattet af indboforsikringen.

Forsikringen dækker også familie udenfor din husstand
Indboforsikringen dækker også følgende personer, selvom de ikke er tilmeldt din folkeregisteradresse:

 • Dine og din ægtefælles/samlevers delebørn under 18 år, når de opholder sig hos dig.
 • Dine og din ægtefælles/samlevers børn under 18 år, der er flyttet hjemmefra (som ikke er gift, lever i fast parforhold eller har fastboende børn).
 • Din ægtefælle/samlever i plejehjemsbolig eller beskyttet bolig.
Det dækker din familie- og indboforsikring

Det dækker din familie- og indboforsikring

Din familie- og indboforsikring dækker skader på privat indbo ved:

 • Brand, lynnedslag, eksplosion m.v.
 • El-skade
 • Færdselsuheld og havari
 • Udstrømning af væsker (vandskade)
 • Storm og visse nedbørsskader
 • Køle- og dybfrostskade
 • Tyveri
 • Røveri, overfald og åbenlyst tyveri
 • Hærværk

Dækning af særlige værdigenstande
Hvis du har designmøbler, designlamper eller andre særlige værdigenstande i hjemmet, som f.eks. guld, sølv, smykker el. lign., er disse dækket af indboforsikringen med 10% af den valgte forsikringssum. Du har mulighed for at udvide denne sum.

Du kan se vores gældende liste over designmøbler her.

Hvordan beregner jeg min indbosum?
Din indbosum er den værdi, som du vurderer, at dit samlede indbo repræsenterer. Når du tegner en indboforsikring, skal du estimere værdien af dit indbo.

Find hjælp til, hvordan du beregner værdien af dit indbo her.

Ekstra dækninger, som er inkluderet i din familie- og indboforsikring

Ekstra dækninger, som er inkluderet i din familie- og indboforsikring

Hos Gartnernes Forsikring har vi valgt at inkludere en række ekstra dækninger i din familie- og indboforsikring, som giver dig og din familie en ekstra tryghed i hverdagen.

Følgende ekstra forsikringer og særdækninger er derfor altid en del af din indboforsikring, når du tegner en familieforsikring hos os.

 • Ansvarsforsikring
 • Retshjælpsforsikring
 • Psykologisk krisehjælp
 • ID-sikring mod identitetstyveri
 • Redning, oprydning og flytning
 • Bagageforsikring

Hvad er ID-sikring?
Identitetstyveri kan have store personlige og økonomiske konsekvenser, og det kan for mange være en uoverskuelig opgave at få stoppet og begrænset skaden, når den først er sket.

Med en ID-sikring fra Gartnernes Forsikring, står du ikke alene med problemer i tilfælde af identitetstyveri. Vores ID-sikring sigter på at forebygge, opdage og begrænse et eventuelt identitetstyveri. Hos Gartnernes Forsikring er ID-sikring en del af din familieforsikring. Vi tilbyder således alle vores kunder med en ikraftværende Familiens Basisforsikring 2 eller Familieforsikring en gratis ordning med ID-sikring.

Du kan læse mere om identitetstyveri, hvordan du forebygger det - og hvad du skal gøre, hvis du bliver udsat for det her.

Tilvalg til din familie- og indboforsikring

Tilvalg til din familie- og indboforsikring

Du har mulighed for at lave en række tilvalg til din familie- og indboforsikring alt efter du og din families behov.

Du kan udvide din familieforsikring med følgende dækninger.

 • Glas- og sanitet
 • Pludselig skade
 • Elektronik
 • Udvidet cykelforsikring
 • Årsrejseforsikring Verden

Du kan læse mere om de forskellige tilvalgsdækninger, og hvad de dækker i betingelserne for familieforsikring.

Det dækker vores "Årsrejseforsikring Verden"
Med gartnernes Årsrejseforsikring Verden er du dækket fuldt ud, når du rejser, så du og din familie skal ud opleve verden. Med denne rejseforsikring har du bl.a. adgang til vores danske alarmcentral, som du kan ringe til 24/7, hvis du har brug for hjælp ved akut tilskadekomst eller sygdom.

Forsikringen dækker som standard hele Verden, og vi dækker også hjemtransport, ødelagte feriedage mm. En årsrejseforsikring dækker hele husstanden på private ferierejser af op til 60 dages varighed og kan udvides med skirejseforsikring og afbestillingsdækning.

Læs mere om vores rejseforsikring her.

Vil du vide mere om dækninger og tilvalgsmuligheder?

Hvis du gerne vil vide mere om Gartnernes familieforsikring og de forskellige tilvalgsmuligheder, kan du hente vores produktblade nedenfor. Produktbladene giver dig et nemt og overskueligt overblik over, hvad forsikringerne dækker, hvad de ikke dækker osv. I din police kan du til enhver tid se, hvilke specifikke dækninger og evt. tilvalgsdækninger, du har.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os.

Forsikringsbetingelser for familieforsikring

Du kan hente betingelser for vores familieforsikring her. Du kan altid se af din police, hvilke betingelser du er dækket af.

Tidligere versioner af forsikringsbetingelser for familieforsikring

Har du haft forsikringer hos i en længere periode, kan du være omfattet af tidligere versioner af forsikringsbetingelser for vores familieforsikring og årsrejseforsikring. Nedenfor kan du hente de tidligere versioner af betingelserne. Der kan være forskelle i forhold til de dækninger, som er beskrevet ovenfor. Du kan altid se af din police, hvilke betingelser du er dækket af.

Designmøbler og -lamper

Her kan du se den gældende oversigt over betegnelsen designmøbler og designlamper for Gartnernes familieforsikring (FAM-01):

Arne Jacobsen
Bruno Mathsson
Børge Mogensen
Charles & Ray Eames
Erik Jørgensen
Finn Juhl
Hans J. Wegner
Piet Hein
Poul Henningsen
Poul Kjærholm
Poul M. Volther
Verner Panton

Hvordan beregner jeg min indbosum?

Når du køber en familieforsikring, skal du angive den samlede forsikringsværdi (indbosum), dvs. hvad det vil koste at genanskaffe alt indbo i tilfælde af en totalskade – f.eks. en brand.

Har du svært ved at beregne din indbosum, har vi lavet et hjælpeskema, som du kan hente her (skemaet kræver, at du har installeret Excel på din computer).

Hvorfor er det en god idé at have en indboforsikring?

En indboforsikring sikrer dig og din families værdier i forbindelse med skader, som f.eks. brandskader, vandskader og lign., eller hvis du er udsat for tyveri, hærværk og lign.

Når du tegner en indboforsikring, sikrer du dig imod de økonomiske tab, som du kan risikere, hvis der sker en skade i dit hjem, eller hvis du får indbrud eller bliver udsat for tyveri på anden vis.

Ved større skader som f.eks. brand eller vandskader kan skaderne på dine ejendele løbe op i betragtelige summer – noget de fleste privatpersoner ikke vil have mulighed for at erstatte. I værste fald kan du derfor risikere at sætte dig i livslang gæld, hvis det værst tænkelige sker, og du ikke har forsikret dine ejendele.

En indboforsikring er med andre ord ikke en forsikring, der kan undværes. Samtidig er prisen lav i forhold til, hvad forsikringen dækker.

Flere forsikringer i én
Når du tegner en indboforsikring hos Gartnernes Forsikring får du flere forsikringer i én – indboforsikringen dækker nemlig ikke kun familiens ejendele, men har også række ekstra dækninger, som giver dig og din familie en ekstra tryghed i hverdagen. Derfor har vi valgt at kalde vores indboforsikring for en familieforsikring, fordi den dækker hele familien og sikrer både jer og jeres ejendele.

Nedenfor kan du læse mere om de ekstra dækninger, som vi har valgt at inkludere i vores indboforsikring – og hvorfor vi vurderer, at de er nødvendige at have for dig og din familie.

Privat ansvarsforsikring
For det første har vi valgt at inkludere en privat ansvarsforsikring i vores familie- og indboforsikring. Ansvarsforsikringen sikrer dig og din familie imod et evt. erstatningsansvar, hvis I er skyld i skader på andre personer og deres ejendele. Hvis man er rigtig uheldig, kan et potentielt erstatningsansvar ende op i virkelig store beløb – og man er som privatperson derfor nødt til at have en ansvarsforsikring. Derfor har vi valgt at inkludere den som standard i vores familieforsikring.

Retshjælp, krisehjælp & redning
Inklusiv i vores familie- og indboforsikring er også en retshjælpsforsikring, der dækker en række udgifter til sagsomkostninger i forbindelse med visse civile retstvister.

Vores indboforsikring dækker desuden psykologisk krisehjælp samt redning, oprydning og flytning. Du kan læse mere om de præcise dækninger i betingelserne for familieforsikring.

ID-sikring mod identitetstyveri
Identitetstyveri er et stigende problem og en risiko, som man i dagens Danmark bliver nødt til at forholde sig aktivt til. Alle kan blive udsat for identitetstyveri. Fordi vi sætter digitale fodaftryk overalt, hvor vi færdes, kan dine personlige oplysninger nemt blive opsnappet og udnyttet til kriminelle formål.

Identitetstyveri kan have store personlige og økonomiske konsekvenser, og det kan for mange være en uoverskuelig opgave at få stoppet og begrænset skaden, når den først er sket. Samtidig kan det være svært at få den nødvendige hjælp.

Derfor har vi valgt at inkludere en ID-sikring som standarddækning i vores familie- og indboforsikring, så du ikke står alene med problemerne i tilfælde af, at du eller et familiemedlem bliver udsat for identitetstyveri.

ID-sikringen, som er inkluderet i din indboforsikring, har både til formål at forebygge og opdage et eventuelt identitetstyveri, men også at begrænse omfanget og konsekvenserne, hvis skaden skulle ske.

Du kan læse mere om, hvad ID-sikringen dækker i de særskilte betingelser for ID-sikring.

Du kan også læse mere om identetetstyveri på borger.dk

Bagageforsikring
Uanset om du har tilvalgt årsrejseforsikring eller ej, har vi valgt at inkludere en bagageforsikring som en del af standarddækninger i vores indbo- og familieforsikring. Mister du eller et familiemedlem en kuffert eller bliver den beskadiget under transporten, er jeres ejendele således også forsikret i den situation.

Du kan læse mere om, hvordan vores bagageforsikring dækker i betingelserne for familieforsikring.


Fleksibel indboforsikring tilpasset din families behov
Alle mennesker er forskellige og enhver familie vil derfor have forskellige behov, når det kommer til indboforsikring. Hos Gartnernes Forsikring har vi derfor valgt at indrette vores familie- og indboforsikring med så stor fleksibilitet som muligt, så du selv kan tilpasse den efter din families personlige behov.

Det betyder, at vi har en række tilvalgsdækninger, som du selv kan vurdere, om du har behov for. Nedenfor kan du læse mere om de tilvalgsdækninger, som vi tilbyder til vores familie- og indboforsikring.

Årsrejseforsikring Verden
”At rejse er at leve”, som H.C. Andersen så smukt udtrykte det - og tilvælger du vores Årsrejseforsikring Verden til din indboforsikring, er du dækket fuldt ud, når du og din familie skal ud at opleve verden. Også imod de ting, I helst ikke vil opleve, men som jo desværre kan ske.

Vores rejseforsikringen dækker som standard hele Verden, og vi dækker også hjemtransport, ødelagte feriedage mm. Forsikringen giver dig ligeledes adgang til en dansk alarmcentral.

Har jeg brug for en rejseforsikring?
Hvis du eller din familie rejser udenfor Danmark sammen eller hver for sig, anbefaler vi, at I tilvælger vores rejseforsikring til jeres indboforsikring – også selvom I f.eks. kun rejser en gang om året, eller selvom I f.eks. kun rejser til Tyskland eller Skandinavien.

Det blå EU-sygesikringskort dækker nemlig væsentligt mindre end det gule sygesikringskort - og kommer du eller din familie ud for et alvorligt uheld, mens I er i udlandet, vil der være en række ting, som ikke er dækket - f.eks. vil I ikke få dækket hjemtransport. Nogle af de ting, som ikke er dækket af det blå kort, kan være forbundet med store omkostninger – også selvom du ikke er særlig langt fra Danmark. At tilvælge en årsrejseforsikring til sin indboforsikring, er derfor en nem og billig måde at sikre sig mod dette.

Du kan læse mere om, hvad vores årsrejseforsikring dækker her.

Elektronikforsikring
Du har også mulighed for at tilvælge en elektronikforsikring til din indboforsikring. Forsikringen dækker pludselige skader og funktionsfejl på alle elektroniske ting og apparater, som er omfattet af indboforsikringen.

Det kan være en god idé at tilvælge en elektronikforsikring til din indboforsikring, hvis du har mange elektroniske enheder, som f.eks. bærbare computere, tablets og telefoner. I en moderne familie har hvert familiemedlem, inklusiv børnene, ofte 2-3 elektroniske enheder hver – og derudover har mange en række fælles elektroniske ting, som TV, computerskærme mm., som alle er udsatte for at få skader eller gå i stykker på anden vis. Her kan elektronikforsikringen potentielt spare dig for mange penge.

Udvidet cykelforsikring
Har du en eller flere cykler med ekstra høj værdi, som f.eks. racercykler eller mountainbikes, kan du tegne en udvidet cykelforsikring til dem som et tilvalg til din indboforsikring. En udvidet cykelforsikring dækker skader og tyveri på de cykler, som er skrevet ind i din forsikringspolice for familie- og indboforsikringen, med den sum, som du tegner til den pågældende cykel.

Du kan læse mere i betingelserne for familieforsikring.

Glas og sanitet
Du har mulighed for at tegne en ”glas- og sanitetsforsikring” som tilvalg til din indboforsikring. Denne forsikring dækker brud og afskalning på vinduer, glaskeramiske kogeplader, toiletter, håndvaske osv.

Om denne forsikring giver mening for dig, er både et spørgsmål om temperament, og hvilken værdi de omfattede ting repræsenterer samt hvor udsatte de er. Du er altid velkommen til spørge vores forsikringsrådgiver til råds, om denne tilvalgsdækning giver mening for dig.

Du kan læse mere om dækningen i i betingelserne for familieforsikring.

Pludselig skade
Pludselig skade er også et tilvalgsmulighed til vores familieforsikring. Denne forsikring omfatter almindeligt og særligt værdifuld indbo, som er omfattet af indboforsikringen og dækker pludselige skader på disse ting.

Også her vil det være et spørgsmål om temperament og værdi, om dette tilvalg giver mening for dig.

Du kan læse mere om dækningen i i betingelserne for familieforsikring.


Hvordan får jeg overblik over dækninger og tilvalgsmuligheder i jeres familie- og indboforsikring?
Vores produktark er designede til at give dig et hurtigt og overskueligt overblik over dækningerne i vores familieforsikring. Produktarkene giver en kort opstilling af, hvad indboforsikringen dækker, hvad den ikke dækker – og hvilke særlige ekstra dækninger, der er omfattet af forsikringen.

Du finder produktark for vores familieforsikring her


Lad os hjælpe dig med din indboforsikring
Vi er her for at hjælpe dig. Så synes, du stadig, at det er svært at tage stilling til, hvilke dækninger, du har behov for, så lad os hjælpe dig. Vores forsikringsrådgiver er uddannet til og har mange års erfaring med at rådgive omkring valg af forsikringer og sørge for, at du får netop de dækninger, der er relevante for dig.

Du kan booke et møde med en forsikringsrådgiver her – det er helt gratis og uforpligtende. Vi kommer til dig, når det passer ind i din kalender. På mødet gennemgår vi mulighederne, dine behov – og hjælper dig med at tage stilling til, hvad der er bedst for dig og din familie.

Sitemap
Close