Familieforsikring

En familieforsikring sikrer dig og din families værdier i forbindelse med skader og tyveri.

Med en familieforsikring hos Gartnernes Forsikring sikrer du dig imod de økonomiske tab, som du kan risikere, hvis der sker en skade i dit hjem, eller hvis du får får indbrud eller bliver udsat for tyveri på anden vis. Ved større skader som f.eks. brand eller vandskader kan skaderne på dine ejendele løbe op i betragtelige summer, og her kommer din familieforsikring dig til undsætning. Det er med andre ord ikke en forsikring, der kan undværes - og prisen er lav i forhold til, hvad forsikringen dækker.

Gartnernes familieforsikring sikrer dig og din husstands værdier.

Familieforsikring

Hvad dækker en familieforsikring?

Din familieforsikring dækker skade på privat indbo ved:

 • Brand, lynnedslag, eksplosion m.v.
 • El-skade
 • Færdselsuheld og havari
 • Udstrømning af væsker (vandskade)
 • Storm og visse nedbørsskader
 • Køle og dybfrostskade
 • Tyveri
 • Røveri, overfald og åbenlyst tyveri
 • Hærværk
 • Psykologisk krisehjælp
 • ID-sikring mod identitetstyveri
 • Redning, oprydning og flytning

Desuden omfatter forsikringen bagageforsikring, privat ansvarsforsikring for dig og din familie samt en retshjælpsforsikring, der dækker en række udgifter til sagsomkostninger i forbindelse med visse civile retstvister. Har du designmøbler/-lamper og særlige værdigenstande, er disse dækket med 10% af den valgte forsikringssum. Summen kan udvides.

Hvem er omfattet?
Familieforsikringen omfatter forsikringstageren og dennes husstand samt fastboende medhjælp i husholdningen. Til husstanden regnes familiemedlemmer, eventuelle plejebørn og samlever, som bor og er tilmeldt folkeregisteret på adressen.
Logerende er ikke omfattet.

Dækning af særlige værdigenstande
Hvis du har designmøbler, designlamper eller andre særlige værdigenstande i hjemmet, som f.eks. guld, sølv, smykker el. lign., er disse dækket med 10% af den valgte forsikringssum. Du har mulighed for at udvide denne sum. Dette kan du spørge din kundebetjener til råds om.

Dine dækninger og selvrisikoen fremgår af din police.

Tilvalg til din familieforsikring

Du har mulighed for at lave en række tilvalg til din familieforsikring på følgende områder:

 • Glas- og sanitet
 • Pludselig skade
 • Elektronik
 • Udvidet cykelforsikring
 • Årsrejseforsikring Verden

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om Gartnernes familieforsikring og de forskellige tilvalgsmuligheder, kan du hente vores produktblade nedenfor. Produktbladene giver dig et nemt og overskueligt overblik over, hvad forsikringerne dækker, hvad de ikke dækker osv. I din police kan du til enhver tid se, hvilke specifikke dækninger og evt. tilvalgsdækninger, du har.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os.

Forsikringsbetingelser

Du kan hente betingelser for vores familieforsikring her. Du kan altid se af din police, hvilke betingelser du er dækket af.

Årsrejseforsikring Verden - et tilvalg til din familieforsikring

Med gartnernes Årsrejseforsikring Verden er du dækket fuldt ud, når du rejser, så du og din familie skal ud opleve verden. Også imod de ting, I helst ikke vil opleve, men som jo desværre kan ske. Med Gartnernes Årsrejseforsikring Verden har du bl.a. adgang til vores danske alarmcentral, som du kan ringe til 24/7, hvis du har brug for hjælp ved akut tilskadekomst eller sygdom. Vi er der for dig, når skaden sker - i alle døgnets timer, alle dage, året rundt!

Vores Årsrejseforsikring dækker som standard hele Verden, og vi dækker også hjemtransport, ødelagte feriedage mm.

Du har også mulighed for at tilvælge en rejseforsikring til din familieforsikring. En årsrejseforsikring dækker hele husstanden på private ferierejser af op til 60 dages varighed. Perioden kan udvides til 90 dage.

Forsikringen kan tillige udvides med skirejseforsikring og afbestillingsdækning.

Betingelser
Her kan du hente betingelser for vores rejseforsikringer. Du kan til enhver tid se i din police om og hvilken rejseforsikring, du har.

Tidligere versioner af forsikringsbetingelser

Har du haft forsikringer hos i en længere periode, kan du være omfattet af tidligere versioner af forsikringsbetingelser for vores familieforsikring og årsrejseforsikring. Nedenfor kan du hente de tidligere versioner af betingelserne. Der kan være forskelle i forhold til de dækninger, som er beskrevet ovenfor. Du kan altid se af din police, hvilke betingelser du er dækket af.

Hvad dækker det blå EU-sygesikringsbevis?

Det blå EU-sygesikringskort dækker væsentligt mindre end det gule sygesikringskort, og derfor er det vigtigt at tegne en privat rejseforsikring, når du rejser i udlandet. Det blå kort dækker i EU/EØS-landene og Schweiz mv. og giver dig adgang til offentlig lægehjælp - men kun på lige fod med borgerne i det land, som du rejser til. Kortet dækker altså forskelligt alt efter, hvilket land du rejser til, og eftersom vi i Danmark er nogle af de bedst stillede, vil du i de fleste lande være dårligere stillet end du er vant til herhjemme. I mange lande kan du f.eks. komme ud for selv betale en del af udgifterne til lægebesøg og behandling.

Hvad er ID-sikring?

Identitetstyveri kan have store personlige og økonomiske konsekvenser, og det kan for mange være en uoverskuelig opgave at få stoppet og begrænset skaden, når den først er sket. Med en ID-sikring fra Gartnernes Forsikring, står du ikke alene med problemer i tilfælde af identitetstyveri. Vores ID-sikring sigter på at forebygge, opdage og begrænse et eventuelt identitetstyveri. Hos Gartnernes Forsikring er ID-sikring en del af din familieforsikring. Vi tilbyder således alle vores kunder med en ikraftværende Familiens Basisforsikring 2 eller Familieforsikring en gratis ordning med ID-sikring.

Hvad er identitetstyveri?
Betegnelsen identitetstyveri dækker over alle de situationer, hvor din identitet eller dine identitetspapirer uden din viden, tilladelse eller samtykke er stjålet og anvendes af en anden person med det formål at opnå økonomisk vinding. Ulovlige formål kan f.eks. være at åbne kreditkonti, søge om lån, registrere abonnementer eller købe varer mm. i dit navn. Et identitetstyveri er en alvorlig affære og kan medføre et enormt tidskrævende arbejde med at foretage udredning og kontakte alle relevante instanser og firmaer.

Har du været udsat for identitetstyveri?
Hvis du har været udsat for identitetstyveri skal du straks kontakte vores afdeling for ID-SIKRING på tlf. nr. 43 34 00 66. Har du mistanke om identitetstyveri kan du også sende en e-mail til gaf@idsikring.dk

Hvordan beregner jeg min indbosum?

Når du køber en familieforsikring, skal du angive den samlede forsikringsværdi (indbosum), dvs. hvad det vil koste at genanskaffe alt indbo i tilfælde af en totalskade – f.eks. en brand.

Har du svært ved at beregne din indbosum, har vi lavet et hjælpeskema, som du kan hente her (skemaet kræver, at du har installeret Excel på din computer).

Designmøbler og -lamper

Her kan du se den gældende oversigt over betegnelsen designmøbler og designlamper for Gartnernes familieforsikring (FAM-01):

Arne Jacobsen
Bruno Mathsson
Børge Mogensen
Charles & Ray Eames
Erik Jørgensen
Finn Juhl
Hans J. Wegner
Piet Hein
Poul Henningsen
Poul Kjærholm
Poul M. Volther
Verner Panton

Sitemap
CloseClose

Søg på Gartnernes Forsikring GS

Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Persondatapolitik
Ok