Det dækker din husforsikring

Det dækker din husforsikring

Din husforsikring forsikrer dig imod skader på dit hus som følge af brand, vand- og vejrskader, indbrud, hærværk mm.

Husforsikringen dækker skader, der skyldes:

 • Bygningsbrand
 • Eksplosion
 • Direkte lynnedslag
 • Pludselig tilsodning og el-skade
 • Vejr- og vandskader inkl. storm

Samt anden bygningsbeskadigelse, som f.eks.

 • Tyveri og hærværk
 • Glas og sanitet
 • Pludselig skade (f.eks. påkørsel eller nedstyrtede genstande)

Din husforsikring dækker desuden udgifter i forbindelse med midlertidig fraflytning, hvis dette er nødvendigt i forbindelse med skaden på dit hus.

Din husforsikring dækker ligeledes dit ansvar som husejer og inkluderer også en retshjælpsforsikring, der dækker en række udgifter til sagsomkostninger i forbindelse med visse civile retstvister. Du kan læse mere om ansvars- og retshjælpsforsikringen her.

Tilvalg til din husforsikring

Tilvalg til din husforsikring

Når du tegner en husforsikring hos Gartnernes Forsikring, har du mulighed for at foretage en række tilvalg, så du kan tilpasse forsikringen til dine behov.

Din husforsikring kan udvides til at omfatte følgende tilvalgsdækninger:

 • Svampe- og insektskade
 • Rådskade
 • Skjulte rør og kabler
 • Stikledninger
 • Udvidet vandskade
 • Udvidet hus og have

Udvidet hus og have er en særlig tilvalgsdækning, som Gartnernes Forsikring har skræddersyet til dig med hus og have, og som indeholder en række særlige udvidede dækninger, der sikrer dig imod alt fra skadedyr til tyveri og hærværk på haveanlæg mm.

Du kan læse mere om vores udvidet hus og have dækning her.

Du kan læse mere om vores andre tilvalgsdækninger, samt hvad de præcist dækker, i betingelserne for husforsikring. Det vil altid fremgå af din police, hvilke betingelser du er omfattet af samt, hvilke dækninger du har tegnet.

Udvidet hus og have - en tilvalgsdækning

Udvidet hus og have - en tilvalgsdækning

Når du tegner en husforsikring hos Gartnernes Forsikring, har du mulighed for at tilvælge den særlige "udvidet hus og have" dækning, som skræddersyet til dig med hus og have.

I vores hus og have tilvalgsdækning har vi sammensat en række udvidede dækninger, der giver dig ekstra tryghed, og som er målrettet en række af de særlige behov, du kan have som hus- og haveejer.

En udvidet hus og have dækning gælder i tillæg til din husforsikring og dækker de bygninger, som er omfattet af husforsikringen, samt diverse haveanlæg, som f.eks. plankeværk, murede hegn, redskabsskure, drivhuse, udendørs svømmebassiner, spabade og anlæg til vedvarende energi (solcelleanlæg, varmepumpe, jordvarmeanlæg osv.).*

Med en "udvidet hus og have" dækning, er du dækket imod skader* som følge af:

 • Skader på beboelsbygning forvoldt af flagermus, mår og gnavere, som f.eks. mus og rotter.
 • Skader på haveanlæg mm. i forbindelse med påkørsel, tyveri og hærværk.
 • Bortskaffelse og oprydning af træer, der er væltet pga. storm.
 • Funktionsfejl i fastmonterede elektriske bygningsinstallationer i de første 4 år af deres levetid.
 • Byggematerialer og tilbehør, som skal monteres i eksisterende bygninger, når de befinder sig på forsikringsstedet, indtil de er monteret.
 • Kosmetiske forskelle mellem beskadigede og ubeskadigede fliser, klinker, glas og sanitet.

*Ovenstående er blot fremhævede eksempler fra vores hus- og have tilvalgsdækning. Du kan se alt, hvad der er omfattet af tilvalgsdækningen inkl. de specifikke vilkår for dækning af skader - herunder hvad der ikke er dækket - i betingelserne for husforsikring.

Ansvars- og retshjælpsforsikring

Ansvars- og retshjælpsforsikring

Din husforsikring dækker ligeledes dit ansvar som husejer og inkluderer også en retshjælpsforsikring.

Retshjælpsforsikring
Retshjælpsforsikringen, som er knyttet til din husforsikring, dækker private tvister, når du som husejer eller bruger af ejendommen i sin helhed er part i en sag. Tvister opstået i
forbindelse med ejerskab eller brug af en ejendom, der anvendes erhvervsmæssigt, er undtaget fra retshjælpsdækning.

Dit ansvar som husejer
Ansvarsforsikringens dækker omkostninger forbundet med erstatningsansvar, du som privatperson pådrager dig for handlinger, der vedrører den forsikrede ejendom og
dens pasning. Ansvarsforsikring kan ligeledes bidrage til at friholde dig, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav mod dig.

Det er i den forbindelse vigtigt, at du aldrig selv anerkender en erstatningspligt eller et erstatningskrav. Du skal altid kontakte os og overlade det til os at afgøre, hvordan kravet skal behandles, hvis der bliver rejst et erstatningskrav mod dig.

Du kan læse mere om, hvad og hvordan din ansvarsforsikring dækker i betingelserne for husforsikring, og du kan læse mere om vores rethjælpsforsikring i retshjælpsbetingelserne.

Vil du vide mere om vores husforsikring?

Hvis du gerne vil vide mere om Gartnernes husforsikring og de forskellige tilvalgsmuligheder, kan du hente vores produktblad nedenfor. Produktbladet giver dig et nemt og overskueligt overblik over, hvad vores husforsikring dækker, hvad den ikke dækker osv. I din police kan du til enhver tid se, hvilke specifikke dækninger og evt. tilvalgsdækninger, du har. Her kan du også se, hvad din selvrisiko er.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os.

Forsikringsbetingelser for husforsikring og retshjælp

Her kan du hente betingelser for vores husforsikring og retshjælpsforsikring. Du kan altid se af din police, hvilke betingelser du er dækket af.

Tidligere versioner af forsikringsbetingelser

Har du haft forsikringer hos i en længere periode, kan du være omfattet af tidligere versioner af forsikringsbetingelser for vores husforsikring. Nedenfor kan du hente de tidligere versioner af betingelserne. Der kan være forskelle i forhold til de dækninger, som er beskrevet ovenfor. Du kan altid se af din police, hvilke betingelser du er dækket af.

Det behøver ikke koste en bondegård at forsikre dit stråtag

Har du stråtag, kan vi også tilbyde dig at forsikre dette via din husforsikring.

Har du brandsikret dit stråtag kan vi sågar tilbyde dig markedets bedste pris på forsikring af hus med stråtag.

Det kan du læse mere om i artiklen her, der sammenligner priser på forsikring af stråtage fra forskellige forsikringsselskaber.

Ejerskifteforsikring?

Hos Gartnernes Forsikring kan vi ikke tilbyde dig at tegne en ejerskifteforsikring hos os.

Vi vil dog meget gerne hjælpe dig med gode råd.

Du kan læse meget mere i F&P's ejerskifteforsikringsguide.

Sitemap
CloseClose