Et hobbylandbrug kræver mere end en almindelig forsikring

Har du bolig på landet, og driver du i den forbindelse et hobbylandbrug, vil du i mange tilfælde have brug for en særlig forsikring, som dækker de særlige aktiviteter, du har i hobbylandbruget. Når man driver et hobbylandbrug, kan man for det første have behov for en særlig ansvarsforsikring. Desuden omfatter det at have et hobbylandbrug ofte også et dyrehold, særlige landbrugsmaskiner og en række andre landbrugsredskaber, hvilket kræver en forsikring, der dækker det særlige løsøre i dit hobbylandbrug.

Hos Gartnernes Forsikring har vi derfor samlet alle de behov, der følger med at have bolig på landet og drive landbrug på fritidsbasis, i en samlet pakkeløsning, som giver dig en dækkende og fleksibel forsikring til dit hobbylandbrug.

En forsikring tilpasset alt det, som er særligt for et hobbylandbrug

I et hobbylandbrug vil der være en masse særlige ejendele, som ikke kan kategoriseres som almindeligt indbo, og som derfor ikke kan dækkes af en almindelig familieforsikring. Det kan f.eks. være særlige landbrugsmaskiner eller redskaber, som du bruger i dit hobbylandbrug, eller det kan være, at du har et dyrehold i forbindelse med hobbylandbruget, som kræver særlig forsikring.

Hvis du dyrker afgrøder, eller producerer andre produkter, som f.eks. honning, kunsthåndværk eller andet, som du f.eks. sælger fra din gårdbutik, vil du også have behov for en forsikring, der dækker disse produkter.

Når du driver et hobbylandbrug, har du altså behov for en helt særlig forsikring, som dækker løsøre i dit hobbylandbrug. Som en del af vores landboforsikring, tilbyder vi derfor også en løsøreforsikring, som har en række udvidede dækninger målrettet hobbylandbrug. Den kan du læse mere om nedenfor.

En løsøreforsikring designet til hobbylandbrug

Vores løsøreforsikring til hobbylandbrug dækker mange af de ting, som er særligt for dit hobbylandbrug, og som den almindelige familieforsikring ikke dækker. Forsikringen dækker bl.a. dit hobbylandbrug imod skader som følge af:

 • Brand- og elskader
 • Vejr- og vandskader
 • Indbrudstyveri, røveri, simpelt tyveri og hærværk
 • Transport - dækning af egne produkter under transport i egne køretøjer

Forsikringen omfatter avl og produkter, maskiner og redskaber samt besætning/dyrehold i hobbylandbruget.

Du kan læse mere om, hvilke ting, der er omfattet af løsøreforsikringen til hobbylandbrug nedenfor.

Forsikring af avl og produkter fremstillet i dit hobbylandbrug

Når man driver et hobbylandbrug, vil man typisk have en produktion i en eller anden form. Vores løsøreforsikring dækker derfor avl og produkter fra dit hobbylandbrug, herunder flere af de ting, som du bruger i hobbylandbruget i forbindelse med din produktion.

Dækningen af avl og produkter fra dit hobbylandbrug omfatter:

 • Avl på rod og produkter fremstillet på forsikringsstedet.
 • Foder, gødning, såsæd, brændsel mm.
 • Materialer til drift og vedligeholdelse af hobbylandbruget.

Forsikringen dækker ligeledes produkter fra hobbylandbruget ved kørselsuheld under transport i egne køretøjer.

Forsikring af maskiner og redskaber til hobbylandbruget

Et hobbylandbrug er sjældendt foruden diverse redskaber og landbrugsmaskiner, som er en nødvendighed for de fleste landbrugsaktiviteter - også selvom det blot er et hobbylandbrug, du driver.

Vores løsøreforsikring dækker derfor også følgende redskaber og maskiner i dit hobbylandbrug:

 • Selvkørende uindregistrerede landbrugsmaskiner, traktorer, landbrugsredskaber, ATV'er mm.
 • Værktøj, løst inventar og haveredskaber.

Forsikring af besætning & dyr i dit hobbylandbrug

At holde husdyr er også en vigtig del af mange hobbylandbrug. Vores løsøreforsikring dækker derfor også dyr, der indgår i hobbylandbruget, f.eks. heste, får, geder, kaniner og fjerkræ. Dyr i hobbylandbruget er dækket på forsikringsstedet samt ved kørselsuheld under transport i egne køretøjer.

Vil du vide mere om vores forsikring til hobbylandbrug?

Ovenstående er et overblik med fremhævede eksempler fra vores løsøredækning for hobbylandbrug. Du kan se alt, hvad der er omfattet af forsikringen inkl. de specifikke vilkår for dækning i betingelserne for landboforsikring.

Løsøreforsikringen til hobbylandbrug er en del af en samlet forsikringspakke målrettet dig, der bor på landet. Du kan læse mere om vores landboforsikring her.

Ring mig op vedr. forsikring af hobbylandbrug

Indtast navn, postnr., e-mail og tlf.nr., så ringer vi dig op.

  Hvis vi ikke kan få fat på dig på tlf.

  Ofte stillede spørgsmål om hobbylandbrug

  Her har vi samlet nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet omkring hobbylandbrug. Klik på det lille plus ud for spørgsmålet for at se svaret.

  Hvad er et hobbylandbrug?

  Når vi hos Gartnernes Forsikring taler om hobbylandbrug, mener vi en landejendom, hvor man driver landbrug på hobbybasis. Det kan være, at man dyrker hobbyafgrøder i mindre skala, har et hobbydyrehold med heste, grise, køer, får eller geder, eller at man har en lille gårdbutik.

  Uanset hvad du bedriver på dit hobbylandbrug, er den afgørende faktor for, at vi kan forsikre det indenfor rammerne af vores landboforsikring, at dit landbrug ikke er registreret som erhverv eller virksomhed i cvr-registret.

  Det typiske hobbylandbrug, som vi forsikrer hos os, er et mindre landsted med en velholdt beboelsesbygning, som skal fungere som helårsbolig, evt. med et par tilhørende bygninger eller udhuse, f.eks. en stald eller en lade, og et tilhørende mark-areal. Der er ikke landbrugspligt på ejendommen, men ejer har et ønske om at dyrke lidt afgrøder, have et mindre dyrehold og måske en gårdbutik i sin fritid, og hobbylandbruget skal på den måde danne rammen om familiens nye liv på landet.

  Er der regler for hobbylandbrug?

  Der er mange forskellige regler, som man skal sætte sig ind i, når man overvejer at købe en landejendom, og for den sags skyld også, hvis man går med tanker om at have et hobbylandbrug. Det kan være en kompliceret affære at sætte sig ind i alle regler for landejendomme, dyrehold, hobbylandbrug mm. Vi anbefaler derfor, at du får professionel vejledning, hvis du overvejer at købe en landejendom.

  Nedenfor har vi fremhævet nogle af de regler, som du skal kende til, hvis du vil købe bolig på landet og drive hobbylandbrug, deltidslandbrug eller lignende. Det er dog kun udvalgte regler, og vi anbefaler, at du søger professionel rådgivning om, hvilke regler, der præcis gælder for den bolig, du overvejer at købe, og den bedrift, du ønsker at have på din ejendom.

  Hvad er reglerne omkring landbrugspligt?

  Når du køber bolig på landet, skal du bl.a. sætte dig ind i reglerne omkring landbrugspligt. Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle landejendomme, som har et areal på over 2 hektar. Når der er landbrugspligt på en landejendom, har du bopælspligt og skal derved selv anvende (eller udleje) boligen som helårsbeboelse. Hvis der er landbrugspligt på ejdendommen, betyder det ikke, at du har pligt til at drive landbrug på den, men du har pligt til at vedligeholde jorden.

  Hvis der ikke er landbrugspligt på ejendommen, er du ikke underlagt landbrugsloven, og du har derfor heller ikke pligt til at vedligeholde jorden. Du vil heller ikke have mulighed for at søge tilskud til dyrkning af jorden. En landejendom uden landbrugspligt, er det vi betegner som et "nedlagt landbrug". Det er typisk også den betegnelse, du vil støde på hos ejendomsmægleren.

  Findes der regler for dyrehold på hobbylandbrug?

  Hvis du overvejer at have et mindre dyrehold på dit hobbylandbrug, skal du også kende reglerne for dyrehold. Hvis du holder dig inden for rammen af det, der betegnes som et hobbydyrehold, er du nemlig ikke underlagt særlige miljøregler. Når du har et hobbydyrehold, er det blot din pligt som ejer at sikre, at dit dyrehold ikke er til gene for din naboer, og at det ikke forurener.

  Hvis du til gengæld ikke holder dig inden for rammerne af et hobbydyrehold, vil du være underlagt reglerne for erhvervsmæssigt dyrehold, hvor der gælder strengere regler og miljøkrav.

  Det er størrelsen af dit dyrehold, der afgør, om det er et hobbydyrehold eller et erhvervsmæssigt dyrehold. Det har altså ikke noget at gøre med, om du udnytter det erhvervsmæssigt. Der er faste regler for, hvor mange og hvilke dyr, du må have i et hobbydyrehold. Derudover kan din kommune have særlige regler for dyrehold, som også gælder. Det er derfor altid en god idé at starte med at undersøge reglerne i din kommune.

  Sitemap