Landboforsikring - landbo, nedlagt landbrug og hobbylandbrug

Med en landboforsikring fra Gartnernes Forsikring får du én samlet forsikringsløsning, som er skræddersyet til dig, som bor på et nedlagt landbrug og evt. benytter ejendommen til hobbylandbrug, f.eks. med et lille husdyrhold eller gårdbutik. Vores landboforsikring består af en kombineret bygnings-, løsøre- og ansvarsforsikring og giver en solid dækning for din ejendom, dine ting og dit ansvar. Samtidig får du en række tilvalgsmuligheder særligt målrettet nedlagte landbrug, så du kan tilpasse forsikringen netop dine behov.

Bygningsforsikring til landbo og nedlagt landbrug

Bygningsforsikring til landbo og nedlagt landbrug

Grundstenen i Gartnernes Forsikrings landboforsikring er en bygningsforsikring. Den svarer til en almindelig husforsikring, men tegnes og tilpasses de beboelsesbygninger og andre bygninger tilknyttet din nedlagte landbrugsejendom. Bygningsforsikringen forsikrer dig imod skader på dit hus og andre forsikrede bygninger tilknyttet din nedlagte landbrugsejendom som følge af brand, vand- og vejrskader, indbrud, hærværk mm.

Bygningsforsikringen dækker skader, der skyldes:

 • Bygningsbrand
 • Eksplosion
 • Direkte lynnedslag
 • Pludselig tilsodning og el-skade
 • Vejr- og vandskader inkl. storm

Samt anden bygningsbeskadigelse, som f.eks.

 • Tyveri og hærværk
 • Glas og sanitet
 • Pludselig skade (f.eks. påkørsel eller nedstyrtede genstande)

Din landboforsikring dækker desuden udgifter i forbindelse med midlertidig fraflytning, hvis dette er nødvendigt i forbindelse med skaden på din beboelsesejendom.

Din landboforsikring dækker ligeledes dit ansvar som husejer og inkluderer også en retshjælpsforsikring, der dækker en række udgifter til sagsomkostninger i forbindelse med visse civile retstvister. Du kan læse mere om ansvars- og retshjælpsforsikringen her.

Løsøreforsikring til hobbylandbrug og nedlagte landbrug

Løsøreforsikring til hobbylandbrug og nedlagte landbrug

Som en del af din landboforsikring kan du også vælge at tegne en løsøreforsikring, som er særligt målrettet nedlagte landbrug eller hobbylandbrug. Løsøreforsikringen til landbo er et supplement til din familieforsikring, og den har en række udvidede dækninger, som dækker dine særlige behov som ejer af et nedlagt landbrug.

En løsøreforsikring for landbo dækker bl.a.*:

Avl og produkter

 • Avl på rod og produkter fremstillet på forsikringsstedet.
 • Foder, gødning, såsæd, brændsel mm.
 • Materialer til drift og vedligeholdelse af hobbylandbruget.

Maskiner og redskaber

 • Selvkørende uindregistrerede landbrugsmaskiner, traktorer, landbrugsredskaber, ATV'er mm.
 • Værktøj, løst inventar og haveredskaber.

Besætning & dyr

 • Dyr, der indgår i hobbylandbruget, f.eks. heste, får, geder, kaniner og fjerkræ.

*Ovenstående er blot fremhævede eksempler fra vores løsøredækning for landbo. Du kan se alt, hvad der er omfattet af dækningen inkl. de specifikke vilkår for dækning af skader - herunder hvad der ikke er dækket - i betingelserne for landboforsikring.

Ansvarsforsikringer til nedlagte landbrug og hobbylandbrug

Ansvarsforsikringer til nedlagte landbrug og hobbylandbrug

Din landboforsikring dækker som standard også dit ansvar som husejer og inkluderer desuden en retshjælpsforsikring. Derudover har du som en del af din skræddersyede landboforsikringspakke også mulighed for at tilvælge en række udvidede ansvarsdækninger, som er særligt målrettet det ansvar, man kan pådrage sig som ejer af en landbrugsejendom.

Retshjælpsforsikring
Retshjælpsforsikringen, der som standard er knyttet gratis til din landboforsikring, dækker private tvister, når du som husejer er part i en sag. Du kan læse mere om vores rethjælpsforsikring i retshjælpsbetingelserne.

Dit ansvar som ejer af et nedlagt landbrug
Denne ansvarsforsikringen er også inkluderet i din landboforsikring som standard og dækker:

 • Det erstatningsansvar, du som husejer har pådraget dig ved skader på personer eller ting i under handlinger, som vedrører den forsikrede ejendom og dens pasning.
 • Erstatningsansvar for skade forvoldt af personer i forbindelse med deres arbejde for dig ved pasning af ejendommen.
 • Ansvar for skader ved brug af haveredskaber under 25 hk (18,4 kW), når lovpligtig ansvarsforsikring for disse ikke er eller skulle have været tegnet.

Bedriftsansvar
Denne ansvarsdækning kan tilvælges efter behov og dækker det erstatningsansvar, du har pådraget dig ved skade på personer eller ting under hobbylandbrugets drift, herunder:

 • Dyr overgivet til bedækning
 • Stalddørssalg
 • Skade forvoldt af dyr
 • Lånt og lejet materiel

Forening fra beholdere og tanke
Denne ansvarsdækning kan tilvælges efter behov og dækker det erstatningsansvar, som du har pådraget dig ved skade på personer eller ting som følge af forureningsskade fra beholdere og tanke på den forsikrede ejendom.

Jordforurening
Denne dækning kan tilvælges efter behov. Jordforureningsforsikringen dækker jordforurening som følge af hobbylandbrugets drift eller fra den tilhørende beboelse, når du meddeles påbud efter lov om forurenet jord.

Motoransvarsforsikring for uindregistrerede køretøjer
enne ansvarsdækning kan tilvælges efter behov, og dækker det ansvar, du har pådraget dig ved skader på personer eller ting ved benyttelse af uindregistrerede traktorer, mejetærskere, ATV’ere og andre motorredskaber i brug som køretøj under udøvelse af hobbylandbrugets drift.

Du kan læse mere om, hvad og hvordan de forskellige ansvarsforsikringer dækker, herunder vilkår, selvrisko, og hvad der ikke er dækket, i betingelserne for landboforsikring.

Andre tilvalgsmuligheder til landboforsikring

Andre tilvalgsmuligheder til landboforsikring

Udover bygningsforsikringen, løsøreforsikringen og de forskellige ansvarsdækninger for nedlagt landbrug, har du også mulighed for at tilpasse din landboforsikring til dine personlige behov med en række andre tilvalgsdækninger, som kan være relevante, når du ejer en nedlagt landbrugsejendom.

Vi tilbyder følgende andre tilvalgsdækninger til din landboforsikring:

 • Svampe- og insektskade
 • Rådskade
 • Skjulte rør og kabler
 • Stikledninger
 • Udvidet vandskade
 • Udvidet hus (en række ekstra dækninger for beboelsesbygningen, f.eks. skadedyr, funktionsfejl i elektriske installationer og kosmetiske forskelle).

Du kan læse mere om, hvad og hvordan de forskellige tilvalgsdækninger dækker, herunder vilkår og hvad der ikke er dækket, i betingelserne for landboforsikring.

Vil du vide mere om vores landboforsikring?

Hvis du gerne vil vide mere om Gartnernes landboforsikring og de forskellige tilvalgsmuligheder, kan du hente vores produktblad nedenfor. Produktbladet giver dig et nemt og overskueligt overblik over, hvad vores husforsikring dækker, hvad den ikke dækker osv. I din police kan du til enhver tid se, hvilke specifikke dækninger og evt. tilvalgsdækninger, du har.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os.

Forsikringsbetingelser for landboforsikring

Du kan hente betingelser for vores landboforsikring her. Du kan altid se af din police, hvilke betingelser du er dækket af.

Det behøver ikke koste en bondegård at forsikre dit stråtag

Har du stråtag, kan vi også tilbyde dig at forsikre dette via din landboforsikring.

Har du brandsikret dit stråtag, kan vi sågar tilbyde dig markedets bedste pris på forsikring af hus med stråtag.

Det kan du læse mere om i artiklen her, der sammenligner priser på forsikring af stråtage fra forskellige forsikringsselskaber.

Sitemap
CloseClose