Et nedlagt landbrug kræver en særlig forsikring

Når man skal forsikre et nedlagt landbrug, vil en almindelig husforsikring ikke dække alle behov. Til et nedlagt landbrug har du behov for en særlig forsikring, der dækker alle bygninger, løsøre og ikke mindst en udvidet ansvarsforsikring. Det er derfor vigtigt, at du vælger et forsikringsselskab, der har ekspertise og erfaring med nedlagte landbrug. Hos Gartnernes Forsikring har vi over 100 års erfaring med forsikringer til livet på landet.

Skræddersyet forsikring til nedlagt landbrug

 • Alt i en forsikring - alle nødvendige dækninger til nedlagt landbrug
 • Fleksibel forsikring - vi tilpasser dækningerne til dit nedlagte landbrug
 • Tilpas med tilvalg - særlige tilvalgsdækninger målrettet dine behov

Alt til dit nedlagte landbrug i én forsikring:

 • Bygninger - forsikring til beboelse, lader, stalde mm. på dit nedlagte landbrug
 • Løsøre - dækker f.eks. dyr, avl, maskiner mm. på dit nedlagte landbrug
 • Ansvar - f.eks. motoransvarsforsikring, bedriftsansvar, jordforurening mm.

Et nedlagt landbrug kræver en udvidet ansvarsforsikring

Som ejer af et nedlagt landbrug kan du få brug for en række forskellige ansvarsforsikringer, alt efter hvilken bedrift, der har været tidligere, eller hvilken hobbybedrift, du planlægger at have på dit nedlagte landbrug fremadrettet.

Når du køber et nedlagt landbrug, pådrager du dig nemlig også et ansvar som ejer. Dit ansvar som ejer af et nedlagt landbrug vil typisk række noget udover det, der følger med et almindeligt hus og have. Der kan f.eks. være beholdere og tanke på din grund eller potentielle kilder til jordforurening på dit nedlagte landbrug.

Har du planer om at drive landbrug på fritidsbasis, kan du ligeledes pådrage dig et ansvar i forbindelse med f.eks. haveredskaber, landbrugskøretøjer, dine husdyr eller personer, som arbejder for dig.

Som en del af vores forsikring til nedlagt landbrug, tilbyder vi derfor også en udvidet ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen til nedlagt landbrug er en fleksibel forsikring, som kan sammensættes efter de behov, du har på din landbrugsejendom. Læs mere nedenfor.

Dit ansvar som ejer af et nedlagt landbrug

Dit ansvar som husejer er en standarddækning i vores forsikring til nedlagt landbrug. Forsikringen dækker det erstatningsansvar, du som husejer har pådraget dig ved skader på personer eller ting i under handlinger, som vedrører den forsikrede ejendom og dens pasning.

Husejeransvarsforsikringen til nedlagt landbrug dækker desuden erstatningsansvar for skade forvoldt af personer i forbindelse med deres arbejde for dig ved pasning af ejendommen.

Forsikringen dækker ligeledes ansvar for skader ved brug af haveredskaber under 25 hk (18,4 kW), når lovpligtig ansvarsforsikring for disse ikke er eller skulle have været tegnet.

Bedriftsansvarsforsikring til nedlagt landbrug

Denne ansvarsforsikring til nedlagt landbrug kan tilvælges efter behov og er f.eks. aktuel for dig, der driver et lille landbrug på fritidsbasis på din landbrugsejendom. Forsikringen dækker det erstatningsansvar, du har pådraget dig ved skade på personer eller ting under drift af dit nedlagte landbrug, herunder:

 • Dyr overgivet til bedækning
 • Stalddørssalg
 • Skade forvoldt af dyr
 • Lånt og lejet materiel

Forsikring mod forurening fra det nedlagte landbrug

Forening fra beholdere og tanke
Denne ansvarsforsikring til nedlagt landbrug kan tilvælges efter behov og dækker det erstatningsansvar, som du har pådraget dig ved skade på personer eller ting som følge af forureningsskade fra beholdere og tanke på den forsikrede landbrugsejendom.

Jordforurening
Du har desuden mulighed for at tilvælge en ansvarsdækning for jordforurening fra dit nedlagte landbrug. Denne forsikring dækker jordforurening som følge af det nedlagte landbrugs drift eller fra den tilhørende beboelse, når du meddeles påbud efter lov om forurenet jord.

Ansvarsforsikring til uindregistrerede køretøjer på nedlagt landbrug

Denne motoransvarsforsikring vedrører uindregistrerede køretøjer på dit nedlagte landbrug og kan tilvælges efter behov. Forsikringen dækker det ansvar, du har pådraget dig ved skader på personer eller ting ved benyttelse af uindregistrerede traktorer, mejetærskere, ATV’ere og andre motorredskaber i brug som køretøj under udøvelse af landbrugsejendommens drift.

Et nedlagt landbrug kræver også en særlig forsikring til løsøre

Når du køber et nedlagt landbrug, har du også brug for en forsikring, der tager højde for og dækker det særlige løsøre, som er på dit nedlagte landbrug. Løsøreforsikringen er en del af den samlede pakkeløsning til dig, der bor på et nedlagt landbrug.

Du kan læse mere om vores løsøreforsikring til nedlagt landbrug her.

Ring mig op vedr. forsikring af nedlagt landbrug

Indtast navn, adresse og tlf.nr., så ringer vi dig op.

  Indtast dit nuværende postnummer
  Tilladte tegn er: 0-9
  I tilfælde af, at vi ikke kan få fat på dig over tlf.

  Bemærk: Alle data, du indtaster i denne formular, slettes d. 08-10-2024

  Derfor skal du forsikre dit nedlagte landbrug hos os

  Vi har skræddersyet forsikringer til livet på landet i over 100 år, så vi ved, hvad det drejer sig om. Lige siden 1908 har vi været specialister i alt, hvad der er grønt, og vi har gennem mange år forsikret jordbrug og landbrugsejendomme.

  VI HAR OVER 100 ÅRS ERFARING
  Vi har branchens bedste erfaringsgrundlag, når det kommer til forsikring af nedlagte landbrug. Vi ved, at der skal en helt særlig forsikring til et nedlagt landbrug, og vi kan tilbyde dig en skræddersyet løsning, der matcher dine behov og ønsker. Vores assurandører har stor personlig erfaring med nedlagte landbrug, og kan derfor give dig en grundig og seriøs rådgivning.

  VI KOMMER TIL DIG
  Vores lokale assurandører kommer altid ud til dig, når du skal have dit nedlagte landbrug forsikret hos os, og vi rådgiver dig med udgangspunkt i netop din landbrugsejendom. Vi gennemgår din landbrugsejendom sammen og ser på hvilke aktiviteter, du bedriver i forbindelse med dit nedlagte landbrug. På den baggrund sammensætter vi den optimale forsikring til dig.

  VI KLÆDER DIG PÅ TIL AT TRÆFFE DE RIGTIGE VALG
  Vores store erfaring med landbrugsejendomme og de særlige krav, der stilles til forsikring af nedlagt landbrug, er din sikkerhed for, at du er godt dækket ind, hvis uheldet en dag er ude. For os handler det nemlig ikke bare om at sælge en forsikring - det handler om, at klæde dig på til at tage de rigtige valg i forhold til forsikring af dit nedlagte landbrug.

  Ofte stillede spørgsmål om forsikring af nedlagt landbrug

  Her kan du se nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet omkring forsikring af nedlagt landbrug. Klik på det lille plus ud for spørgsmålet for at se svaret.

  Hvad er et nedlagt landbrug?

  Termen "nedlagt landbrug" bruges ofte lidt i flæng og kan ofte dække over mange forskellige typer af landejendomme både med eller uden landbrugspligt.

  Hos Gartnernes Forsikring betyder et nedlagt landbrug en landejendom, hvor der ikke drives landbrug i erhvervsmæssig forstand. Der kan sagtens drives landbrug på fritidsbasis, men den afgørende faktor for vores definition af et nedlagt landbrug, og dermed om vi kan tegne en forsikring til nedlagt landbrug til din landejendom, er at dit landbrug ikke er registreret som erhverv.

  Hvilke regler er der for nedlagte landbrug?

  Før du køber et nedlagt landbrug, er det en god idé at sætte sig grundigt ind i reglerne omkring landbrugspligt, og om der er landbrugspligt på din ejendom.

  Landbrugspligt betyder ikke nødvendigvis, at du er tvunget til at drive landbrug på ejendommen, men landbrugspligten betyder, at der er bopælspligt på dit nedlagte landbrug, og det kan derfor have betydning for, om du kan bruges huset til fritidsbolig, udlejning og lignende.

  Hvis du har planer om at holde landbrugsdyr i din fritid, skal du også være opmærksom på, at der er regler for dyrehold. F.eks. har du pligt til at sikre dig, at dyreholdet ikke er til gene for din naboer, og at det ikke forurener. Desuden er der regler for hvilke og hvor mange dyr, du må have i et hobbydyrehold, og din kommune vil ofte også have regler på området.

  Sitemap