Finansiel information fra Gartnernes Forsikring

Her finder du aktuelle finansielle informationer om Gartnernes Forsikring såsom årsrapporter mm. Du kan også finde finansiel information fra de foregående år.

Årsrapport 2021

Tidligere årsrapporter

Her kan du hente vores årsrapporter fra tidligere år.

Solvens & finansiel situation

Her kan du hente de seneste beregninger vedrørende solvens og finansiel situation for Gartnernes Forsikring.

Solvens & finansiel situation - tidligere år

Her kan du hente tidligere rapporter om solvens og finansiel situation for Gartnernes Forsikring.

Følsomhedsanalyse

Her kan du hente den seneste følsomhedsanalyse.

Følsomhedsanalyser - tidligere år

Her kan du hente tidligere følsomhedsanalyser for Gartnernes Forsikring fra tidligere år.

Redegørelse fra Finanstilsynet om inspektion i Gartnernes Forsikring GS

Finanstilsynet var i november 2020 på ordinær inspektion i Gartnernes Forsikring GS, Dansk Jordbrug.

På inspektionen blev de væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. Inspektionen omfattede selskabets forretningsmodel, outsourcing, genforsikring, hensættelser, investeringer, kapitalkrav, kapitalgrundlag, kapitalplan, kapitalnødplan, IT, bestyrelse og ledelsessystemet.

Du kan hente Finanstilsynets redegørelse for inspektionen nedenfor.

Sitemap
Gartnernes Forsikring GS