Vores organisation

Hos Gartnernes Forsikring er vi i alt 39 medarbejdere, som fordeler sig på vores hovedkontor i Høje Taastrup samt i resten af Danmark, hvor vores assurandører, teknikere m.fl. servicerer kunder over hele landet, med udgangspunkt i deres lokalområde.

Som organisation lægger vi stor vægt på et uformelt, åbent og udviklende arbejdsmiljø med enkle forretningsgange og hurtige beslutningsprocesser, og vi betragter det som vores fornemmeste opgave at kunne levere præcis de forsikringsløsninger, som vores kunder har behov for, samt en hurtig sagsbehandling.

Bestyrelse og delegeretforsamling

Øverste myndighed i Gartnernes Forsikring er en delegeret forsamling, som består af 28 medlemmer valgt af og blandt selskabets kunder. Du kan læse mere om valg af delegeretforsamlingen her.

Selskabet ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer (heraf 4 valgt på den ordinære generalforsamling og 2 valgt af medarbejderne) og en direktion med en adm. direktør.

Adm. Direktør

Irene Andreasen
Irene Andreasen
Gartnernes Forsikring GS
Adm. direktør
Gartnernes Forsikring GS43340041
Irene Andreasen

Vedtægter

Her kan du læse vedtægter for Gartnernes Forsikring GS samt øvrige offentliggørelser vedr. Gartnernes Forsikring GS.

Sitemap