Vores historie

Gartnernes Forsikring blev stiftet d. 9. november 1908 under navnet ”Almindelig dansk Gartnerforenings gensidige Ulykkesselskab”, da en kreds af gartnere under Alm. Dansk Gartnerforening tog initiativet til at stifte forsikringsselskabet.

Vores historie

Den egentlige baggrund var ”Lov af 27. maj 1908 om forsikringer som følge af ulykkestilfælde i landbrug, skovbrug og havebrug m.v.”. Ved denne lov blev jordbruget inddraget i den almindelige ulykkesforsikringslovgivning. Gartnerne var af den opfattelse, at deres nye selskab skulle være en service for den danske gartnerstand og give mulighed for en billig afdækning af den risiko, som man pålagde erhvervet i ovennævnte lov.

Flere forsikringstyper kommer til
Senere kom der flere forsikringstyper som privat ulykkes- og ansvarsforsikring, og selskabet skiftede navn til Gartnernes gensidige ansvars- og ulykkesforsikring. I 1945 stiftede man et nyt selskab: Gartnernes gensidige storm- og haglskadeforsikring, hvis opgave først og fremmest var at forsikre gartnernes væksthuse og drivbænke mod storm-, snetryks- og haglskader. Senere kunne man også indtegne de private beboelser.

I 1972 blev selskaberne sammenlagt og fik herefter navnet ”Gartnernes Forsikring GS”, som vi kender det i dag.

Siden er der udvidet med alle former for erhvervs- og private skadeforsikringer som f.eks. forsikring mod produktionstab, bygningsbrandforsikring, produktansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring samt auto. I dag er Gartnernes Forsikring GS et ”full service” forsikringsselskab, hvor der tegnes alle former for skadeforsikring samt formidling af liv- og pensionstegning til AP Pension.

100 års jubilæum

I 2008 kunne Gartnernes Forsikring fejre 100 års jubilæum. I den forbindelse udgav vi et jubilæumstidskrift.
Du kan hente tidskriftet nedenfor.

Sitemap
Close