Vores organisation

Hos Gartnernes Forsikring er vi i alt 43 medarbejdere, som fordeler sig på vores hovedkontor i Høje Taastrup samt i resten af Danmark, hvor vores assurandører, teknikere m.fl. servicerer kunder over hele landet, med udgangspunkt i deres lokalområde.

Som organisation lægger vi stor vægt på et uformelt, åbent og udviklende arbejdsmiljø med enkle forretningsgange og hurtige beslutningsprocesser, og vi betragter det som vores fornemmeste opgave at kunne levere præcis de forsikringsløsninger, som vores kunder har behov for, samt en hurtig sagsbehandling.

Bestyrelse
Øverste myndighed i Gartnernes Forsikring er en delegeret forsamling, som består af 28 medlemmer valgt af og blandt selskabets kunder. Selskabet ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer (heraf 4 valgt på den ordinære generalforsamling og 2 valgt af medarbejderne) og en direktion med en adm. direktør.

Vores organisation
Bestyrelsen tæller 6 medlemmer, hvoraf 4 er valgt på den ordinære generalforsamling og 2 er valgt af medarbejderne. Øverst fra venstre: Henning Sternbæk (medarbejdervalgt), Jacob Søegaard Nielsen, Michael Strange (medarbejdervalgt). Nederst fra venstre: Erwin Frederik Hansen, Hanne Bender (Formand), Ole Snogdal (Næstformand).

Den daglige ledelse

Den daglige ledelse varetages af vores administrerende direktør samt vores afdelingsledere.
Nedenfor finder du kontaktoplysninger på vores ledende medarbejdere.

Irene Andreasen
PositionPosition Adm. direktør
PhonePhone 43340041
Arrow-rightArrow-right
Mikkel Prehn
PositionPosition Økonomichef
PhonePhone 43340064
Arrow-rightArrow-right
Sanne Linders
PositionPosition Salgschef
CellphoneCellphone +45 25230319
Arrow-rightArrow-right
Michael Strange
PositionPosition Forsikringschef
PhonePhone 43340026
Arrow-rightArrow-right
Jesper Hedegaard
PositionPosition Skadechef
PhonePhone 43340038
Arrow-rightArrow-right
Max Jansson
PositionPosition Policechef
PhonePhone 43340019
Arrow-rightArrow-right
Charlotte Danielsen
PositionPosition Reassurancechef
PhonePhone 43340023
Arrow-rightArrow-right
Søren Hansen
PositionPosition It-chef
PhonePhone 43340074
Arrow-rightArrow-right
Christina D. Christoffersen
PositionPosition Produktchef
PhonePhone 43340069
Arrow-rightArrow-right

Vedtægter & andre offentliggørelser

Her kan du læse vedtægter for Gartnernes Forsikring GS, vedtaget 22. april 2015.

Du kan også se en række øvrige offentliggørelser.

Sitemap
CloseClose