Persondatapolitik

Gartnernes Forsikring er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger, som vi har registreret om personer i vores systemer og som bruger på www.garfors.dk.

Formålet med at behandle de oplysninger, vi registrerer om dig, er at kunne udarbejde forsikringstilbud, beregne korrekt pris, tegne, administrere og rådgive om forsikringer, behandle skader samt administrere selskabets kundeportefølje, herunder til statistiske formål til brug for forbedring af prissætning og produkter.

Læs vores persondatapolitik her

Du kan også hente vores persondatapolitik som pdf nedenfor.

Dataetik

Gartnernes Forsikring tager sit ansvar som dataansvarlig alvorligt, og vi ønsker at behandle vores kunder og deres data på en etisk forsvarlig måde.

Vores ansvar omfatter rettidig omhu ved såvel dataindsamling som databehandling. Samtidig har vi, i overensstemmelse med god dataetik, også et medansvar for vores samarbejdspartneres og andre tredjeparters behandling og opbevaring af data.

Vores tilgang til god dataetik omfatter principperne for, hvordan vi behandler data etisk korrekt, ansvarligt og transparent og suppleres af vores persondatapolitik samt reglerne om databeskyttelse, tavshedspligt, fortrolighed og god skik.

Vi følger Dataetisk Råds Ekspertgruppes anbefalinger og Forsikring&Pensions dataetiske principper i forsikrings- og pensionsbranchen.

Samtykkeerklæring

I forbindelse med, at du tegner forsikringer hos os, giver du samtykke til, at vi må indhente og videregive dine kundeoplysninger. Det gælder både ved tegning og ved overflytning af skadesforsikringer. Vi bruger den samtykkeformular som er aftalt og godkendt af forsikringsbranchen samt Forsikring og Pension.

Du kan hente formularen nedenfor, hvis du ønsker at se den fulde ordlyd i samtykkeformularen.

Sitemap
Gartnernes Forsikring GS