Transportforsikring

Mange virksomheder transporterer dagligt deres varer frem og tilbage. Beskadigede varer er en evig risiko.

Heldigvis kan du forsikre dig imod den. Hos Gartnernes Forsikring tilbyder vi dig forskellige muligheder, når det kommer til transportforsikringer, som dækker din egen virksomheds varer under transport.

Transportforsikring

Vores transportforsikringer

Transportforsikring
Vores transportforsikring dækker skade på gartneriets handelsvarer pakket til salg, dvs. varer som frugt, grønt, kulturer, samt emballage og transportmateriel, når disse varer transporteres i egen lastbil inden for Danmarks grænser, og såfremt, der er tale om egne varer til salg og ikke gods mod betaling.

Forsikringen kan udvides f.eks. for en anlægsgartner til at dække værktøj, maskiner, glas, potter (egne varer), reservedele og udstillingsmateriel under transport i eget køretøj.

Varetransportforsikring
Denne forsikring dækker skade på virksomhedens varer, når denne enten selv har påtaget sig transportrisikoen eller kontraktsligt har forpligtet sig at tegne forsikring for den, der er i risiko. Forsikringen kan tegnes for enkelt-transporter eller som årspolice og kan dække transporter overalt.

Hvad dækker forsikringerne?

Transportforsikringen
Denne forsikring dækker skader under transport på det forsikrede gods ved brand, kørselsuheld og tyveri. Tyveri dækkes kun, når der sker voldelig opbrydning af lukket og aflåset køretøj.
Forsikringen kan udvides til at dække under af- og pålæsning.

Varetransportforsikringen
Denne forsikring kan dække på enten ”udvidede” eller ”begrænsede” betingelser.

”Udvidede danske betingelser”
På disse betingelser dækker forsikringen stort set alle skadesårsager, dvs. alle ”ulykkeshændelser”, der medfører beskadigelse som følge af f.eks. hårdt vejr, hård belastning af godset under lastning og losning, på- og aflæsning, usædvanligt svind som følge af tyveri eller lækage, og mange andre ting.

De udvidede betingelser dækker også skadesårsager omfattet af de begrænsede betingelser.

“Begrænsede danske betingelser”
På disse betingelser dækker forsikringen - ud over havari, grosse-bidrag, brandskader og tyveri af hele kolli - kun skader som følge af, at transportmidlet kommer ud for en ”ulykkeshændelser” såsom et skib, der synker, strander, grundstøder eller ved sammenstød, eller ved fly og bil: væltning, sammenstød og nedstyrtning.

Endvidere kan vi tilbyde afdækning af visse strejke- og krigsrisici.

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om Gartnernes transportforsikringer, kan du hente vores produktblad nedenfor.
I din police kan du til enhver tid se dine specifikke dækninger.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os.

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser fremsendes med policen.
Du kan også til enhver tid rekvirere forsikringsbetingelser hos Gartnernes Forsikrings hovedkontor.

Vi er her for dig...

Den personlige betjening ligger os meget på sinde, og det er vigtigt for os, at du føler dig i trygge hænder hos os.
Som erhvervskunde hos Gartnernes Forsikring har du din egen personlige rådgiver, som kan vejlede dig omkring forsikring af dit erhverv.

Lars Bak

Lars Bak er Exam. assurandør og har ansvaret for nysalg og servicering af privat-, erhvervs- og gartnerikunder på Sydsjælland og øerne, nærmere...

Position Exam. assurandør
Phone +45 43340012
Cellphone +45 40431777
Arrow-right
Brian Hansen

Brian Hansen er Exam. assurandør og har ansvaret for nysalg og servicering af privat-, erhvervs- og gartnerikunder på Fyn.

Position Exam. assurandør
Cellphone +45 24483002
Arrow-right
Sitemap
Close