28-08-2020

Gartnernes Forsikring byder skovejerne velkommen

Gartnernes Forsikring overtager administrationen af Basisforsikring mod Stormfald

Det er med stor glæde, at vi per 1. september kan byde skovejerne officielt velkommen hos Gartnernes Forsikring.

Som følge af en ny aftale mellem Gartnernes Forsikring og Dansk Skovforening, overtager vi per 1. september administrationen af Basisforsikring mod Stormfald. Forsikringen sikrer skovejerne muligheden for at søge om genplantingstilskud fra den offentlige genplantningsordning efter stormfald. Gartnernes Forsikring har hidtil varetaget skadebehandlingen, men overtager fra og med 1. september også administration og kundekontakt.

Vi har set frem til det nye og bredere samarbejde med skovejerne, og vi ønsker nuværende såvel som fremtidige forsikringstagere velkommen hos Gartnernes Forsikring.

Læs mere om Basisforsikring mod Stormfald her.

Sitemap
Close