Spørgsmål om Coronavirus & rejseforsikring?

Vi har lavet en FAQ, som giver svar på alle de spørgsmål, vi bliver stillet lige nu omkring vores rejseforsikring i relation til det aktuelle udbrud af Coronavirus.

Vores rejseforsikring dækker dig og din familie, når I rejser i hele verden

Med en rejseforsikring fra Gartnernes Forsikring kan du trygt tage familien med på eventyr i hele verden. Vores rejseforsikring dækker nemlig hele husstanden, uanset hvor i verden, I vælger at tage på ferie. Rejseforsikringen dækker, hvis du eller din familie bliver syg eller kommer til skade og giver adgang til dansktalende alarmcentral døgnet rundt. Vores rejseforsikring indeholder desuden en række andre gode dækninger, som f.eks. bagageforsikring, selvrisiko på lejebil, erstatning for ødelagte feriedage og meget andet.

Hvem, hvor og hvad dækker din rejseforsikring?

En årsrejseforsikring tegnes i tilknytning til din familieforsikring, og dækker:

 • Ferie og studierejser i hele verden
 • Rejser op til 60 dage (kan forlænges til 90 dage)
 • Hele din husstand, herunder:
 • Dig selv og din ægtefælle/samlever
 • Hjemmeboende børn
 • Delebørn under 18 år, når de rejser sammen med én af jer.
 • Jeres børn under 18 år, som er flyttet hjemmefra, men ikke er gift, lever i fast forhold eller har fastboende børn.
 • Fastboende medhjælp i husholdningen

Du kan læse mere om, hvem der er dækket af din rejseforsikring og hvilke typer af rejser, der er dækket, i betingelserne for vores rejseforsikring.

Hvad er dækket af min rejseforsikring?

Din rejseforsikring dækker akut sygdom eller tilskadekomst under din rejse, men har også en lang række andre dækninger, bl.a.:

 • Erstatningsrejse el. erstatning for ødelagte feriedage
 • Transportforsinkelse og forsinket fremmøde
 • Skade på feriebolig
 • Selvrisiko ved leje af personbil samt motorcykel eller knallert
 • Bagageforsinkelse
 • Hjemtransport samt sygeledsagelse, til- og hjemkaldelse
 • Eftersøgning og redning
 • Evakuering og ufrivilligt ophold
 • Krisehjælp og retshjælp

Du kan desuden tilvælge afbestillingsforsikringog skirejseforsikring.

Afbestillingsforsikring er et tilvalg til vores rejseforsikring.

Afbestillingsforsikring

Når du tegner en Årsrejseforsikring Verden hos os, kan du vælge at udvide den med en afbestillingsforsikring. Afbestillingsforsikringen dækker, hvis du (eller andre fra din husstand, som er dækket af forsikringen) samt rejseledsagere ikke kan tage afsted pga. død samt akut og alvorlig sygdom eller tilskadekomst.

Det gælder også, hvis det som følge heraf ikke vil være muligt at gennemføre den planlagte sportsaktivitet på en sportsferie (dog er skiferie kun dækket, hvis du også har tilvalgt "Skirejseforsikring". I det tilfælde dækkes også udgifter til skiudstyr og liftkort ved afbestilling).

Forsikringen dækker også, hvis du ikke kan rejse, fordi én i din nærmeste familie dør eller bliver indlagt på hospitalet pga. alvorlig sygdom eller tilskadekomst. Det samme gælder, hvis din rejseledsager må aflyse rejsen af samme årsager.

Afbestillingsforsikringen giver ligeledes ret til erstatning i en række andre situationer, f.eks. hvis Det Danske Udenrigsministerium, Statens Seruminstitut eller lokale myndigheder, efter du har købt din rejse, fraråder indrejse i området grundet fare for naturkatastrofe, epidemi, krig eller krigslignende handlinger eller terrorhandlinger. Eller hvis brand, storm, oversvømmelse eller indbrudstyveri i din private bolig eller egen virksomhed umiddelbart før afrejsen gør det absolut nødvendigt for dig at forblive i Danmark.

Vores afbestillingsforsikring indeholder også en særlig dækning for leje af feriebolig i Danmark.

Du kan se alt, hvad afbestillingsforsikringen dækker samt vilkår for de enkelte dækninger i betingelserne for vores rejseforsikring, i afsnittet omkring tilvalgsdækningen "Afbestillingsforsikring".

Ferie i Danmark? Særlig dækning for leje af feriebolig i Danmark

Ferie i Danmark? Særlig dækning for leje af feriebolig i Danmark

Skal du holde ferie i Danmark, er det værd at vide, at vores afbestillingsforsikring er udvidet med en særlig dækning for leje af feriebolig i Danmark.

Vores afbestillingsforsikring dækker således udgifter til leje af feriebolig, som er betalt og ikke kan refunderes, hvis du eller dine nærmeste familiemedlemmer f.eks. kommer alvorligt til skade eller bliver alvorligt syge, og du derfor bliver nødt til at aflyse.

Med denne særlige dækning kan du få refunderet helt op til 50.000 kr. samlet for alle sikrede. Det er dog en betingelse for denne dækning, at du har tilvalgt afbestillingsforsikring til din rejseforsikring og, at opholdet i ferieboligen er på mindst 3 overnatninger.

Vær opmærksom på, at forsikringen ikke dækker afbestilling pga. frygt for coronasmitte under dit ophold, eller hvis din ferie ikke kan gennemføres eller afvikles som planlagt pga. myndighedernes anbefalinger omkring socialt samvær.

Du kan læse mere om den særlige afbestillingsdækning for leje af feriebolig i Danmark i betingelserne for vores rejseforsikring.

Skirejseforsikring

Skirejseforsikring

Når du tegner en Årsrejseforsikring Verden hos os, kan du vælge at udvide den med en skirejseforsikring. Med en skirejseforsikring, dækker din rejseforsikring også, hvis skaden er en direkte eller indirekte følge af, at du står på ski eller snowboard.

Med en skirejseforsikring gælder din rejseforsikring altså også, hvis du kommer til skade på skiferien, mens du står på ski eller snowboard.

Skirejseforsikringen har alle de samme dækninger og vilkår, som gælder for vores rejseforsikring i øvrigt.

Ved erstatningsrejse eller erstatning af ødelagte feriedage erstattes desuden betalte udgifter, som ikke kan refunderes og ikke bliver benyttet til leje af skiudstyr og liftkort i forbindelse med skirejsen.

Du kan se dækninger i vores rejseforsikring her eller læse mere i betingelserne for vores rejseforsikring, herunder betingelser for tilvalgsdækningen "Skirejseforsikring".

Vil du vide mere om vores rejseforsikring?

Hvis du gerne vil vide mere om vores rejseforsikring, kan du hente produktbladet for "Årsrejseforsikring Verden" nedenfor.

Produktbladet giver dig et nemt og overskueligt overblik over, hvad forsikringen dækker, hvad den ikke dækker osv. I din police kan du til enhver tid se, hvilke specifikke dækninger og evt. tilvalgsdækninger, du har.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os.

Betingelser for Årsrejseforsikring Verden

Årsrejseforsikring Verden kan kun tegnes i forbindelse med vores familieforsikring. Det er et vilkår for dækning, at rejseforsikringen er tegnet, før rejsen påbegyndes. Nedenfor kan du hente betingelserne for Årsrejseforsikring Verden.

Du kan altid se af din police, hvilke dækninger og tilvalgsdækninger, du har tegnet.

Hvad dækker det blå EU-sygesikringsbevis?

Det blå EU-sygesikringskort dækker væsentligt mindre end det gule sygesikringskort, og derfor er det vigtigt at tegne en privat rejseforsikring, når du rejser i udlandet. Det blå kort dækker i EU/EØS-landene og Schweiz mv. og giver dig adgang til offentlig lægehjælp - men kun på lige fod med borgerne i det land, som du rejser til. Kortet dækker altså forskelligt alt efter, hvilket land du rejser til, og eftersom vi i Danmark er nogle af de bedst stillede, vil du i de fleste lande være dårligere stillet end du er vant til herhjemme. I mange lande kan du f.eks. komme ud for selv betale en del af udgifterne til lægebesøg og behandling.

Skal du have en medicinsk forhåndsvurdering, før du rejser?

Din rejseforsikring dækker kun akut opstået sygdom eller skade, når du rejser.

Forsikringen dækker således ikke forventet behandlingsbehov, f.eks. ved sygdom/tilskadekomst, der har vist symptomer eller er diagnosticeret før afrejse, hvis det ved afrejse måtte være forventeligt, at der skulle foretages behandling for tilstanden under rejsen.

Derfor kan det være vigtigt at få en medicinsk forhåndsvurdering, hvis du f.eks. er blevet syg eller er kommet til skade inden afrejse, eller hvis du har en kronisk sygdom.

En medicinsk forhåndsvurdering bliver foretaget af SOS Internationals læger, der på baggrund af en række spørgsmål og evt. din patientjournal vurderer, om din sygdom også vil være dækket på din rejse, hvis du får brug for behandling.

Har du, eller har du haft, en behandlingskrævende sygdom inden for de seneste to måneder, eller er du i et udredningsforløb, hvor du afventer yderligere undersøgelser/behandlinger efter hjemkomsten, anbefaler vi dig at søge om en medicinsk forhåndsvurdering.

Hvis du får brug for akut hjælp på rejsen

Med en rejseforsikring har du adgang til dansktalende alarmcentral døgnet rundt i hele verden.

Hvis du har du har tegnet en rejseforsikring hos os, har du ret til hjælp i hele verden i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst på dine private rejser.

Rejseforsikringen giver dig adgang til SOS Internationals dansktalende alarmcentral i hele verden.

Hvis du har brug for hjælp, skal du ringe til SOS International på tlf. nr. +45 38489161

Sitemap
Close