Privat ulykkesforsikring

Det kan være en rigtig god idé at sikre sig selv og sine pårørende, hvis det værst tænkelige skulle ske. En privat ulykkesforsikring dækker i de tilfælde, som vi allerhelst ikke vil tænke på, men hvor vi måske aller mest har brug for støtte, også økonomisk, når først vi er i situationen.

Din private ulykkesforsikring giver i tilfælde af, at du er ude for en ulykke, et engangsbeløb til fri rådighed, som kan være med til at gøre tilværelsen nemmere, og som kan bidrage til installation af de nødvendige hjælpemidler i hjemmet som følge af en invaliditet.

En privat ulykkesforsikring giver dig ret til erstatning for varigt mén eller dødserstatning efter ulykkestilfælde.

Privat ulykkesforsikring

Hvad dækker en privat ulykkesforsikring?

Når du tegner en privat ulykkesforsikring kan du vælge mellem to forskellige dækninger, som vi kalder "heltidsulykke" og "fritidsulykke".

Heltidsulykke
En privat ulykkesforsikring tegnet som "Heltidsulykke" dækker ulykkestilfælde, der sker i såvel arbejdstiden som i fritiden.
I arbejdstiden er forsikrede dækket under den beskæftigelse, der fremgår af policen.

Fritidsulykke
Tegner du din private ulykkesforsikring som "Fritidsulykke", dækker den kun ulykkestilfælde, der sker i fritiden. Forsikringen kan tegnes for personer, som under erhvervsudøvelsen er omfattet af Arbejdsskadeloven, og som er lønmodtagere med mindst 20 timers beskæftigelse pr. uge. Bemærk, at forsikringen ikke dækker ulykkestilfælde, hvor du arbejder for andre i din fritid, i de tilfælde, hvor der burde være tegnet en arbejdsskadeforsikring (f.eks. nabohjælp).

Sådan dækker den private ulykkesforsikring
En privat ulykkesforsikring dækker personskade som følge af et ulykkestilfælde, herunder besvimelse eller ildebefindende (som ikke skyldes sygdom) samt forfrysning, hedeslag, solstik, drukning eller kulilteforgiftning. Den private ulykkesforsikring dækker efter følgende principper:

 • Erstatning for varigt mén startende ved 5% og helt op til 100%
 • Dødsfaldsdækning
 • Dobbelterstatning ved méngrad på 30 % eller derover
 • Udgifter til lægebehandling, fysioterapeut eller kiropraktor
 • Tandbehandling

Er mine børn dækket af min ulykkesforsikring?

Har du tegnet en privat ulykkesforsikring (på bet.nr. 2000-03) hos Gartnernes Forsikring, er børn under 2 år gratis meddækket. Forsikringen dækker som følger:

 • Automatisk og gratis - i barnets 2 første leveår
 • 24 timer efter fødselstidspunktet, og derefter 24 timer i døgnet
 • Erstatning for varigt mén startende ved 5%
 • Ved en méngrad på 100 % dækkes med indtil 500.000 kr. (indeksreguleres ikke)
 • Ved død dækkes begravelseshjælp med indtil 15.000 kr. (indeksreguleres ikke)

Børneulykke for børn over 2 år kan indtegnes, indtil barnet fylder 18 år.
For børn under 2 år kan også indtegnes dækning med højere erstatningssummer end dem, der gælder for standard-dækningen, hvis dette ønskes.

Børneulykkesforsikring

Børn kan let komme til skade, mens de er i daginstitution, i skole, i fritidsklubben eller når de dyrker sport. Ofte er det tænderne, det går ud over. Man kan ikke forvente dækning fra kommunale forsikringer, og vi anbefaler derfor at tegne en børneulykkesforsikring. Så er du sikker på, at dit barn er dækket 24 timer i døgnet.

Hvis du som forælder har en privat ulykkesforsikring hos os, er dine børn automatisk indtegnet indtil de er 2 år.
Efter dit barn er fyldt 2 år, skal du selv sørge for at tegne børneulykkesforsikring på dit barn.
Forsikringen dækker til barnet er fyldt 18 år.

Sådan dækker forsikringen:

 • 24 timer i døgnet
 • Erstatning for varigt mén startende ved 5% og op til 100%
 • Dobbelterstatning ved méngrad på 30% eller derover.
 • Gratis dødsfaldsdækning med en sum på 19.601 kr. (2019 - indekseres).
 • Tandskader
Børneulykkesforsikring

Tilvalg til din private ulykkesforsikring

Du har mulighed for at tilvælge følgende til din private ulykkesforsikring:

 • Farlig sport
 • Fører af motorcykel, scooter, stor knallert, ATV og luftfartøj

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om Gartnernes private ulykkesforsikring og de forskellige tilvalgsmuligheder, kan du hente vores produktblad nedenfor. Produktbladet giver dig et nemt og overskueligt overblik over, hvad forsikringerne dækker, hvad de ikke dækker osv. I din police kan du til enhver tid se, hvilke specifikke dækninger og evt. tilvalgsdækninger, du har.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os.

Forsikringsbetingelser

Du kan hente betingelser for vores private ulykkesforsikring her. Du kan altid se af din police, hvilke betingelser du er dækket af.

Tidligere versioner af forsikringsbetingelser

Har du haft forsikringer hos i en længere periode, kan du være omfattet af tidligere versioner af forsikringsbetingelser for vores ulykkesforsikring. Nedenfor kan du hente den tidligere version af betingelserne. Der kan være forskelle i forhold til de dækninger, som er beskrevet ovenfor. Du kan altid se af din police, hvilke betingelser du er dækket af.

Hvad er "Farlig sport"?

Følgende aktiviteter anses som farlig sport og skal være tilvalgt for at være dækket. En skade vil dog være dækket uden tilvalg af farlig sport, i forbindelse med fx: Polterabend, fødselsdag, ferierejse eller et firmaarrangement. Dækningen er betinget af, at aktiviteten foregår under lovlige, autoriserede forhold og under professionel instruktion.

Boksning, karate, judo, fægtning og lign. kampsport, bjergbestigning, rappelling eller bjergklatring, faldskærmsudspring, drageflyvning, svæveflyvning, hanggliding, ultra light flyvning, kitesurfing og lign., dykning, motorløb.

Sitemap
CloseClose