Sådan dækker din ulykkesforsikring

Sådan dækker din ulykkesforsikring

Din ulykkesforsikring dækker, hvis du kommer til skade i forbindelse med en ulykke. Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning for varigt mén eller dødserstatning efter ulykkestilfælde. Ulykkesforsikringen dækker:

 • Erstatning for varigt mén startende ved 5% og helt op til 100%
 • Kan tegnes med dødsfaldsdækning
 • Dobbelterstatning ved méngrad på 30% eller derover
 • Udgifter til lægebehandling, fysioterapeut eller kiropraktor
 • Tandskade

Heltidsulykke eller fritidsulykke?
Du kan tegne din ulykkesforsikring som enten "heltidsulykke" eller "fritidsulykke".

 • Heltidsulykke: Dækker ulykkestilfælde, der sker i såvel arbejdstiden som i fritiden. I arbejdstiden er du dækket under den beskæftigelse, der fremgår af policen. Det er derfor vigtigt, at du oplyser os, hvis du får ny beskæftigelse.
 • Fritidsulykke: Dækker kun ulykkestilfælde, der sker i fritiden*.

*Fritidsulykke kan tegnes for personer, som under erhvervsudøvelsen er omfattet af Arbejdsskadeloven, og som er lønmodtagere med mindst 20 timers beskæftigelse pr. uge. Bemærk, at forsikringen ikke dækker ulykkestilfælde, hvor du arbejder for andre i din fritid, i de tilfælde, hvor der burde være tegnet en arbejdsskadeforsikring (f.eks. nabohjælp).

Du kan se alle detaljer om dækninger og vilkår i betingelserne for privat ulykkesforsikring.

Dine børn er gratis med-dækket indtil de er 2 år

Dine børn er gratis med-dækket indtil de er 2 år

Har du tegnet en privat ulykkesforsikring hos Gartnernes Forsikring, er børn under 2 år gratis meddækket. Forsikringen dækker:

 • Automatisk og gratis - i barnets 2 første leveår
 • 24 timer efter fødselstidspunktet, og derefter 24 timer i døgnet
 • Erstatning for varigt mén startende ved 5%
 • Ved en méngrad på 100% dækkes med indtil 500.000 kr. (indeksreguleres ikke)
 • Ved død dækkes begravelseshjælp med indtil 15.000 kr. (indeksreguleres ikke)

Børneulykkesforsikring & dækning ved sygdom
Du har mulighed for at tegne en børneulykkesforsikring til dit barn, allerede fra det er nyfødt. Ved at tegne børneulykke, har du mulighed for at tegne en dækning til dine børn med højere erstatningssummer end dem, der gælder for standard-dækningen. Når du tegner en børneulykkesforsikring, har du desuden mulighed for at tilvælge "Børnedækning - Sygdom".

Kontakt os, hvis du ønsker tilbud på børneulykke inkl. "Børnedækning - sygdom".

Når dit barn fylder 2 år, er det ikke længere meddækket under din voksenulykkesforsikring. Det er derfor vigtigt, at du senest tegner en børneulykkesforsikring, når dit barn fylder 2 år.

Du kan læse mere om vores børneulykkesforsikring her.

Farlig sport - et tilvalg til din ulykkesforsikring

Farlig sport - et tilvalg til din ulykkesforsikring

Du har mulighed for at tegne en dækning for "farlig sport" som tilvalgsdækning til din ulykkesforsikring.

Følgende aktiviteter anses som farlig sport og skal være tilvalgt for at være dækket*:

 • Boksning, karate, judo, fægtning og lign. kampsport.
 • Bjergbestigning, rappelling eller bjergklatring.
 • Faldskærmsudspring, drageflyvning, svæveflyvning, hanggliding, ultra light flyvning.
 • Kitesurfing og lign.
 • Dykning
 • Motorløb

*En skade vil dog være dækket uden tilvalg af farlig sport, i forbindelse med en enkeltstående begivenhed såsom polterabend, fødselsdag, ferierejse eller et firmaarrangement. Dækningen er betinget af, at aktiviteten foregår under lovlige, autoriserede forhold og under professionel instruktion.

Du kan læse mere om denne tilvalgsdækning i betingelserne for ulykkesforsikringen.

Fuld dækning for motorcykelfører mm.

Fuld dækning for motorcykelfører mm.

Er du fører af en motorcykel, scooter, stor knallert, ATV eller luftfartøj, kan du udvide din ulykkesforsikring til at omfatte fuld dækning af dette.

Når du har tegnet denne dækning, vil du få udbetalt fuld erstatning ved ulykkestilfælde, der sker i forbindelse med, at du er fører af en motorcykel, scooter, stor knallert eller ATV, eller i forbindelse med at du er fører af eller besætningsmedlem i et luftfartøj.

Hvis der ikke er tegnet denne tillægsforsikring, udbetales der kun halv erstatning af de aftalte forsikringssummer, ligesom der ved en méngrad på 30% eller derover ikke vil blive ydet tillægserstatning.

Du kan læse mere om tilvalgsdækningen "fuld dækning for motorcykelfører mm." i betingelserne for ulykkesforsikringen.

Vil du vide mere om vores ulykkesforsikring?

Hvis du gerne vil vide mere om Gartnernes private ulykkesforsikring og de forskellige tilvalgsmuligheder, kan du hente vores produktblad nedenfor.

Produktbladet giver dig et nemt og overskueligt overblik over, hvad forsikringerne dækker, hvad de ikke dækker osv. I din police kan du til enhver tid se, hvilke specifikke dækninger og evt. tilvalgsdækninger, du har.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os.

Betingelser for ulykkesforsikring

Du kan hente betingelser for vores private ulykkesforsikring her. Du kan altid se af din police, hvilke betingelser du er dækket af.

Tidligere versioner af forsikringsbetingelser

Har du haft forsikringer hos i en længere periode, kan du være omfattet af tidligere versioner af forsikringsbetingelser for vores ulykkesforsikring. Nedenfor kan du hente den tidligere version af betingelserne. Der kan være forskelle i forhold til de dækninger, som er beskrevet ovenfor. Du kan altid se af din police, hvilke betingelser du er dækket af.

Sitemap
CloseClose