Vores børneulykkesforsikring dækker dit barn døgnet rundt, ude & hjemme

Med en børneulykkesforsikring er dit barn dækket døgnet rundt - også når det er i skole, daginstitution, fritidsklub eller dyrker sport. Du kan tegne forsikringen til dit barn, allerede fra det er nyfødt. Når du tegner en børneulykkesforsikring, vælger du selv hvilken sum dit barn skal være dækket med, og du har mulighed for at tilvælge ekstra dækninger, f.eks. den særlige "Børnedækning - sygdom".

Hvor og hvornår dækker en børneulykkesforsikring?

Du kan tegne en børneulykkesforsikring til dit barn fra den dag, det bliver født. Det er vigtigt, at du senest, når dit barn fylder 2 år, tegner en børneulykkesforsikring, da det herefter ikke længere er dækket under din egen ulykkesforsikring. En børneulykkesforsikring dækker:

 • Indtil dit barn er fyldt 18 år*.
 • 24 timer i døgnet
 • Også når dit barn er i børnehave, skole, fritidsordning, fritidsklub mm.
 • I hele verden**

*Forsikringen gælder indtil hovedforfaldet efter dit barn er fyldt 18 år.

**Børneulykkesforsikringen dækker uden tidsbegrænsning i Danmark, Grønland og Europa. I resten af verden dækker forsikringen under ophold i op til 1 år.

Se alle detaljer i betingelserne for børneulykkesforsikringen.

Hvad dækker en børneulykkesforsikring?

En børneulykkesforsikring dækker, hvis dit barn kommer til skade som følge af en ulykke. Børneulykkesforsikringen giver ret til erstatning for varigt mén eller dødserstatning efter ulykkestilfælde. Du vælger selv dækningsum for varigt mén (mellem 500.000 - 1.500.000). Forsikringen dækker:

 • Erstatning for varigt mén startende ved 5% og op til 100%.
 • Dobbelterstatning ved méngrad på 30% eller derover.
 • Gratis dødsfaldsdækning med en sum på 19.995 kr. (2020 - indekseres).
 • Tandskade

Du kan desuden tilvælge ekstra dækninger, f.eks. "farlig sport", samt den særlige "Børnedækning - Sygdom".

Du kan læse mere i vores produktblad for børneulykkesforsikring samt i betingelserne for vores ulykkesforsikring.

Børnedækning Sygdom - en tilvalgsdækning

Børnedækning Sygdom - en tilvalgsdækning

Når du har tegnet en børneulykkesforsikring, har du mulighed for også at tegne "Børnedækning - Sygdom". Denne dækning kan tegnes indtil dit barn fylder 18 år, som et tilvalg til børneulykkesforsikringen, og hvor børneulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde, giver "Børnedækning - Sygdom" ret til erstatning ved sygdom.

Det dækker "Børnedækning - Sygdom":

 • Méngrad ved sygdom til børn - dækker fra 5% mén som følge af sygdom
 • Dødfaldssum til børn efter det fyldte 1. år - uanset om årsagen er ulykke eller sygdom.
 • Visse kritiske sygdomme til børn*

*F.eks. kræft, leukæmi, hjerteklapoperation, kronisk hjertesvigt, hjerneblødning, multipel sklerose, muskelsvind og kronisk nyresvigt samt terminal sygdom. Se definition af dette samt præcis, hvilke kritiske sygdomme, der er dækket i forsikringsbetingelserne.

Forlæng dækningen til dit barn fylder 28 år
Børnedækningen for sygdom gælder ligesom din børneulykkesforsikring indtil hovedforfaldet efter dit barn fylder 18 år. Hvis dit barn herefter overgår til en voksenulykkesforsikring hos os, er der dog mulighed for at videreføre dit barns "Børnedækning - sygdom", indtil dit barn fylder 28 år.

Læs mere om dækninger og betingelser for "Børnedækning - Sygdom" her.

Vil du vide mere om vores børneulykkesforsikring?

Hvis du gerne vil vide mere om vores børneulykkesforsikring, kan du hente produktblad for "Privat ulykkesforsikring", som også er dækkende for børneulykkesforsikringen.

Vil du gerne vide mere om tilvalgsdækningen "Børnedækning - Sygdom" kan du hente det separate produktblad for denne nedenfor.

Produktbladene giver dig et nemt og overskueligt overblik over, hvad forsikringerne dækker, hvad de ikke dækker osv. I din police kan du til enhver tid se, hvilke specifikke dækninger og evt. tilvalgsdækninger, du har.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os.

Betingelser for børneulykkesforsikring

Betingelser for vores børneulykkesforsikring er beskrevet i de fælles betingelser for vores private ulykkesforsikring, som du kan hente nedenfor.

Nedenfor kan du ligeledes hente betingelserne for den særlige "Børnedækning - Sygdom".

Du kan altid se af din police, hvilke betingelser du er dækket af, og hvilke tilvalgsdækninger, du har tegnet.

Tidligere versioner af forsikringsbetingelser

Har du haft forsikringer hos i en længere periode, kan du være omfattet af tidligere versioner af forsikringsbetingelser for vores ulykkesforsikring. Nedenfor kan du hente den tidligere version af betingelserne. Der kan være forskelle i forhold til de dækninger, som er beskrevet ovenfor. Du kan altid se af din police, hvilke betingelser du er dækket af.

Sitemap
CloseClose